Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Tillgodoräknande av utbildning

Som student har du rätt att ansöka om att få din tidigare utbildning tillgodoräknad vid Högskolan i Skövde. Det gäller studier vid både svenska och utländska lärosäten. Du ska vara eller varit registrerad på kurs vid Högskolan i Skövde för att din ansökan om tillgodoräknande ska prövas och den ska alltid kopplas till en specifik kurs eller examen vid Högskolan.

Vid Högskolan i Skövde indelas tillgodoräknande i tre olika kategorier:

  • tillgodoräknande av studier i Sverige (studier på högskolenivå)
  • tillgodoräknande av utlandsstudier (studier på nivå som motsvarar svensk högskolenivå)
  • tillgodoräknande av andra meriter (annan utbildning än högskoleutbildning eller kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet)

När ska du ansöka om tillgodoräknande?

Syftet är att förkorta vägen till examen. Du ska inte behöva läsa något som du redan har motsvarande kunskaper i. Om du har avslutat en kurs på annat svenskt lärosäte behöver du vanligtvis inte ansöka om tillgodoräknande. Om kursen ska ingå i huvudområdet i en generell examen eller i en yrkesexamen kan du behöva ett tillgodoräknande. Du behöver också ansöka om tillgodoräknande om kursen, som du anser att du har motsvarande kunskaper i, ingår i ditt program och är ett förkunskapskrav för att du ska kunna läsa vidare på programmet.

Ansökan om tillgodoräknande

Du bör alltid ta kontakt med en studie- och karriärvägledare inför en eventuell ansökan om tillgodoräknande. Ibland kan tillgodoräknande göras enkelt och snabbt, men det kan också ta längre tid. Information om vilka handlingar du ska skicka med i din ansökan finns på ansökningsblanketten. Om ni har möjlighet vill vi att ni skickar ansökan till examen@his.se, helst som inscannad pdf-fil. Om ni inte har möjlighet att scanna tar vi emot ansökan utan underskrift under förutsättning att ni skickar den från er egen student e-postadress.

Ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier

Om du varit utbytesstudent vänder du dig till din studie- och karriärvägledare för att få hjälp med tillgodoräknande av kurserna.

Vem fattar beslut om tillgodoräknande?

Examenshandläggarna fattar beslut om tillgodoräknande. Godkänns din ansökan får du besked via e-post eller vanlig post. Beslutet skickas till den adress du uppgett på din ansökan. Om din ansökan inte godkänns får du ett avslag. Avslaget kan överklagas. Regler som styr tillgodoräknade hittar du i Högskoleförordningen kap 6, § 6-8 SFS 1993:100.

Skapad: 2019-09-25