Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Tillgodoräknande av utbildning

Som student har du rätt att ansöka om att få din tidigare utbildning eller andra meriter tillgodoräknad vid Högskolan i Skövde. Det gäller studier på högskolenivå vid både svenska och utländska lärosäten, annan utbildning än högskoleutbildning samt kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. Du ska vara eller varit registrerad på kurs vid Högskolan i Skövde för att din ansökan om tillgodoräknande ska prövas och den ska alltid kopplas till en specifik kurs eller examen vid Högskolan.

När ska du ansöka om tillgodoräknande?

Syftet är att förkorta vägen till examen. Du ska inte behöva läsa något som du redan har motsvarande kunskaper i. Om du har avslutat en kurs på annat svenskt lärosäte behöver du vanligtvis inte ansöka om tillgodoräknande. Om kursen ska ingå i huvudområdet i en generell examen eller i en yrkesexamen kan du behöva ett tillgodoräknande. Du behöver också ansöka om tillgodoräknande om kursen, som du anser att du har motsvarande kunskaper i, ingår i ditt program och är ett förkunskapskrav för att du ska kunna läsa vidare på programmet.

Innan du ansöker om tillgodoräknande bör du känna till följande

  • Tillgodoräknad utbildning betygssätts inte. Om du tillgodoräknar delar av en kurs, det vill säga någon/några av de examinationsmoment som framgår i kursplanen, kan det påverka dina möjligheter att erhålla ett högre slutbetyg (exempelvis VG eller A) på hela kursen.
  • Ett tillgodoräknande under pågående studier påverkar hur många högskolepoäng du läser och kan därmed påverka din rätt till studiemedel. Du som student är ansvarig för att meddela eventuella förändringar av dina studier till CSN.
  • Du kan inte ha med samma kurs två gånger i examen, det vill säga du kan antingen ha med kursen som ursprunglig kurs eller som tillgodoräknad i annan kurs.

Ansökan om tillgodoräknande

Du bör alltid ta kontakt med en studie- och karriärvägledare inför en eventuell ansökan om tillgodoräknande. Ibland kan tillgodoräknande göras enkelt och snabbt, men det kan också ta längre tid.

Du ansöker enklast om tillgodoräknande i Ladok. Du kan också ansöka på blanketten ”Ansökan om tillgodoräknande” som finns på denna sida.

Ansökan om tillgodoräknande av reell kompetens

När du är student på Högskolan i Skövde finns även möjlighet att ansöka om tillgodoräknande av reell kompetens, gäller annan utbildning än högskoleutbildning samt kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. Mer information finns i riktlinjerna som finns på denna sida, i ansökan i Ladok samt på ansökningsblanketten sidan 4.

Du ansöker enklast om tillgodoräknande om reell kompetens i Ladok. Du kan också ansöka på blanketten ”Ansökan om tillgodoräknande” som finns på denna sida

Ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier

Om du varit utbytesstudent vänder du dig till din studie- och karriärvägledare för att få hjälp med tillgodoräknande av kurserna.

Vem fattar beslut om tillgodoräknande?

Examenshandläggarna fattar beslut om tillgodoräknande. Godkänns din ansökan får du besked via e-post eller vanlig post. Beslutet skickas till den adress du uppgett på din ansökan. Om din ansökan inte godkänns får du ett avslag. Avslaget kan överklagas. Regler som styr tillgodoräknade hittar du i Högskoleförordningen kap 6, § 6-8 SFS 1993:100 (extern länk).

Uppdaterad: 2022-05-09 09:13:07
Skapad: 2019-09-25