Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Begäran om byte av examinator

Begäran om byte av examinator är aktuell för student som underkänts två gånger på samma examinationsmoment av samma examinator och önskar få en annan examinator utsedd inför nästa examinationstillfälle.

Rätten till byte av examinator regleras i högskoleförordningen 6 kap 22§. Av denna framgår att en student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.
 
Begäran gäller för ett tillfälle och ska skickas in senast 15 arbetsdagar före examinationstillfället för att Högskolan i Skövde ska ha möjlighet att behandla begäran och i tid eventuellt utse en annan examinator.

Fyll i blanketten Begäran om byte av examinator och skicka den till studentservice@his.se.

Skapad: 2022-12-29