Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Avvecklade kurser/program

Databasen är inte fullständig. Vissa avvecklingsbeslut kan saknas. Kontakta Studentservice om du inte hittar beslut för en kurs eller ett program.

Namn Kod Beslutsdatum Avvecklingsbeslut
3D-grafik för spel G1N, 7,5 hp ME161G 2020-05-07 Ladda ned beslut (PDF) False
3D-modellering för spelproduktion G1F, 7,5 hp ME351G 2020-11-12 Ladda ned beslut (PDF) False
3D-modellering för spelproduktion II G1F, 7,5 hp ME352G 2021-11-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Adaptiv robotik A1N, 7,5 hp KB711A 2014-04-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Affärskultur i andra länder G1F, 7,5 hp FÖ327G 2011-12-15 Ladda ned beslut (PDF) False
Affärsplanering G1N, 7,5 hp IE118G 2013-09-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Affärsplanering G1N, 7,5 hp FÖ112G 2011-12-15 Ladda ned beslut (PDF) False
Agile Manufacturing A1N, 7,5 hp A716A 2021-04-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Aktionsforskning - att utveckla kvalitet G1N, 7,5 hp PE146G 2012-06-14 Ladda ned beslut (PDF) False
Allmän farmakologi och mikrobiologi G1F, 7,5 hp BM301G 2020-09-16 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Allmän farmakologi och mikrobiologi G1F, 7,5 hp BM302G 2024-06-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Analysmetoder I G1N, 7,5 hp KE111G 2012-03-01 Ladda ned beslut (PDF) False
Anatomi och fysiologi 1 G1N, 7,5 hp BM211G 2015-11-19 Ladda ned beslut (PDF) False
Anatomi och fysiologi 1 G1N, 7,5 hp BM111G 2015-11-19 Ladda ned beslut (PDF) False
Anatomi och fysiologi 1 G1N, 7,5 hp BM214G 2016-07-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Anatomi och fysiologi 1 G1N, 7,5 hp BM216G 2024-01-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Anatomi och fysiologi 2 G1N, 7,5 hp BM212G 2014-11-10 Ladda ned beslut (PDF) False
Anatomi och fysiologi 2 G1N, 7,5 hp BM213G 2015-11-19 Ladda ned beslut (PDF) False
Anatomi och fysiologi 2 G1N, 7,5 hp BM112G & BMA122 2011-01-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Anatomi och fysiologi 2 G1N, 7,5 hp BM215G 2020-09-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Anatomi och fysiologi 2 G1N, 7,5 hp BM218G 2024-02-14 Ladda ned beslut (PDF) False
Animeringstekniker I, introduktionskurs A 11, 7,5 hp ME135G 2020-11-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Användarsupport G1N, 3 hp IT102G 2020-08-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Arbetslivets pedagogik G1N, 15 hp PE149G 2012-06-14 Ladda ned beslut (PDF) False
Arbetslivets pedagogik G1N, 7,5 hp PE155G 2017-10-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Arbetsmarknad och samhällsekonomi G1N, 7,5 hp NA116G 2016-05-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Arbetsmarknad och samhällsekonomi G1N, 7,5 hp NA119G 2019-11-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Arbetsmetoder och registreringstekniker inom kognitiv neurovetenskap G1N, 7,5 hp KU119G 2020-04-23 Ladda ned beslut (PDF) False
Arbetssätt inom kognitiv neurovetenskap: metodik och statistik C, 7,5 hp KU514G 2019-10-24 Ladda ned beslut (PDF) False
Arrangeringsteknik 11 G1F 7,5 hp MU310G, MU410G 2012-03-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Arrangeringstekniker I G1N, 7,5 hp MU111G 2012-03-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Artificiell Intelligens - industriellt projekt A1F, 9 hp AU728A 2021-04-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Artificiell Intelligens - industriellt projekt A1N, 7,5 hp AU719A 2021-04-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Artificiell intelligens i dataspel G1F, 7,5 hp IT345G 2018-10-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Att identifiera och lösa problem – Systemteori i praktiken G1N, 7,5 hp IS118G 2017-02-14 Ladda ned beslut (PDF) False
Att leda studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning G1F, 7,5 hp PE104G 2012-06-14 Ladda ned beslut (PDF) False
Att skriva vetenskaplig uppsats G2F, 7,5 hp SV500G 2019-05-29 Ladda ned beslut (PDF) False
Att vara tonårsflicka i Sverige på 2000-talet G1F, 7,5 hp FH314G 2020-02-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Att vara tonårspojke i Sverige på 2000-talet G1F, 7,5 hp FH322G 2020-02-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Avancerad artificiell intelligens A1N, 7,5 hp IT733A 2021-06-17 Ladda ned beslut (PDF) False
Avancerad informationsfusion A1F, 7,5 hp DA719A 2012-01-20 Ladda ned beslut (PDF) False
Avancerad omvårdnad inom förlossnings-, BB och neonatalvård A1F, 15 hp OM739A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF) False
Avancerad omvårdnad inom förlossnings-, BB och neonatalvård A1F, 15 hp OM839A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF) False
Avveckling av kursen Omvårdnad vid sviktande hälsa I G1F, 7.5 hp OM303G, OM301G 2010-09-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Avveckling av kurser i ämnet integrerad produktutveckling med ersättande kurs 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Avveckling kurser i Hypermedievetenskap 2014-03-17 Ladda ned beslut (PDF) False
Avveckling kurser i kognitionsvetentskap 2014-04-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Avveckling kurser i Medier 2014-03-17 Ladda ned beslut (PDF) False
Barn- och ungdomslitteratur II G1N, 15 hp HY121G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Barnets kognitiva utveckling G1N, 3 hp KB129G 2019-09-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Berättande i nya medier som akademiskt forskningsområde A1N, 7,5 hp ME715A 2019-05-29 Ladda ned beslut (PDF) False
Beslutsstöd - ett användarcentrerat perspektiv A1N, 7,5 hp IS714A 2011-03-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Beslutsstöd - ett användarcentrerat perspektiv G2F, 7,5 hp IS513G 2011-03-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Bioinformatik - introduktion G1N, 7,5 hp BI112G 2011-03-10 Ladda ned beslut (PDF) False
Bioinformatik - strukturmodeller A1N, 7,5 hp BI714A 2011-03-10 Ladda ned beslut (PDF) False
Bioinformatisk analys med Perl G1N, 7,5 hp BI118G 2023-03-01 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Bioinformatisk analys med Perl G1N, 7,5 hp BI115G 2023-04-05 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Biokemi G1F, 7,5 hp MB318G 2019-01-24 Ladda ned beslut (PDF) False
Biokemi G1F, 7,5 hp MB329G 2020-04-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Biokemi G1F, 7,5 hp KE313G 2021-04-29 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Biologi för lärare G2F, 15 hp NO512G 2012-12-06 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Biologi i grundskolan G1N, 15 hp NA111G 2012-12-06 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Biomarkörer inom molekylär medicin A1N, 7,5 hp MB728A 2020-03-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Biomarkörer inom molekylär medicin A1N, 7,5 hp MB734A 2020-03-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Biomedicin för barnmorskor A1F, 2,5 hp BM723A 2014-03-20 Ladda ned beslut (PDF) False
Biomedicin för barnmorskor I A1N, 7,5 hp BM724A 2014-03-20 Ladda ned beslut (PDF) False
Biomedicin för barnmorskor II A1F, 7,5 hp BM825A 2014-03-20 Ladda ned beslut (PDF) False
Biomedicinska fallstudier G1N, 7,5 hp BM135G 2019-08-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Biostatistik A1N, 5 hp SY748A 2019-03-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Biostatistik G1N, 7,5 hp FH137G 2015-04-29 Ladda ned beslut (PDF) False
Biostatistik G2F, 5 hp SY512G 2019-02-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Biovetenskaplig metodik och design G1F, 7,5 hp BM327G 2017-02-24 Ladda ned beslut (PDF) False
Biovetenskaplig metodik och design G1F, 7,5 hp BV302G 2019-05-24 Ladda ned beslut (PDF) False
Biovetenskapliga fallstudier G1N, 7,5 hp BM120G 2018-05-23 Ladda ned beslut (PDF) False
Biovetenskapliga fallstudier G1N, 7,5 hp BM133G 2018-05-23 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Biståndsteknik del 1 G1N, 7,5 hp MT111G 2014-10-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Biståndsteknik del 2 G1N, 7,5 hp MT112G 2014-10-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Brottmekanik A1N, 7,5 hp MT718A 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Butikens administration G1F, 7,5 hp FÖ323G 2011-11-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Butikens marknadsföring II G1N, 7,5 hp FÖ123G 2011-12-15 Ladda ned beslut (PDF) False
Butikens omvärld G1N, 7,5 hp NA117G 2020-11-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Byggherre och förvaltning G1F, 6 hp MT335G 2019-11-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Byggnadsmekanik och hållfasthetslära G1F, 6 hp MT320G 2017-10-31 Ladda ned beslut (PDF) False
Byggnadsmekanik och hållfasthetslära G1F, 7,5 hp MT315G 2015-05-13 Ladda ned beslut (PDF) False
Byggprocessen 1 G1N, 3,8 hp MT122G 2014-10-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Byggprocessen 2 G1F, 3,8 hp MT318G 2018-12-10 Ladda ned beslut (PDF) False
Byggprocesser G1N, 7,5 hp MT114G 2014-10-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Byggprojekt I G1N, 15 hp MT119G 2018-10-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Byggprojekt II G1N, 15 hp MT121G 2018-10-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Bättre lärande i matematik; planera, genomföra och evaluera lärande - Ingår i lärarfortbildningen G1F, 15 hp PE308L 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF) False
CAD 1 för tekniker G1N, 3 hp IP107G 2021-05-10 Ladda ned beslut (PDF) False
CAD 2 för tekniker G1F, 3 hp IP335G 2021-05-10 Ladda ned beslut (PDF) False
CAD för byggnadskonstruktioner G1N, 4,5 hp MT116G 2014-10-06 Ladda ned beslut (PDF) False
CAD III G1F, 6 hp IP333G 2024-03-07 Ladda ned beslut (PDF) False
CAD: Friforms- och skelettmodellering G1F, 6 hp IP339G 2022-06-10 Ladda ned beslut (PDF) False
CAD: Friforms- och skelettmodellering G1F, 6 hp IP342G 2023-10-12 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Cellsignalering G1F, 7,5 hp MB330G 2020-03-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Centrala områden i kognitiv neurovetenskap G1F, 7,5 hp KU331G 2022-03-31 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Centrala områden i kognitiv neurovetenskap G1F, 7,5 hp KU337G 2022-03-31 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Competensus - Introduktion till Leanfilosofi G1N, 3 hp AU117G 2021-02-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Data Warehousing för Business Intelligence G2F, 15 hp IS517G 2014-09-15 Ladda ned beslut (PDF) False
Databassystem G1N, 7,5 hp IS114G 2013-10-30 Ladda ned beslut (PDF) False
Datakommunikation - forskning och utveckling G2F, 7,5 hp DA521G 2012-08-24 Ladda ned beslut (PDF) False
Datakommunikation - Routing G1F, 3 hp DA324G 2014-12-10 Ladda ned beslut (PDF) False
Datakommunikation - Switching G1F, 3 hp DA326G 2014-12-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Datakommunikation - WAN-access G1F, 3 hp IT339G 2020-10-16 Ladda ned beslut (PDF) False
Datorbaserad ljud- och musikproduktion G1N, 15 hp MU151G 2021-03-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Datorgrafik G1N, 7,5 hp DA146G 2014-11-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Datorgrafik G1N, 7,5 hp IT101G 2021-10-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Datorintelligens A1N, 6 hp AU724A 2021-04-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Datorspel och konst G1N, 7,5 hp HY120G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Datorstödd konstruktion och beredning G2F, 7,5 hp MT511G 2018-10-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Datorstödd robotik G2F, 7,5 hp AU522G 2020-02-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Den friska människans fysiologi A, 7,5 hp BM116G 2015-06-02 Ladda ned beslut (PDF) False
Den friska människans fysiologi G1N, 10 hp BM118G 2012-12-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Den friska människans fysiologi G1N, 7,5 hp BM132G 2017-11-14 Ladda ned beslut (PDF) False
Den friska människans fysiologi G1N, 7,5 hp BM130G 2017-11-17 Ladda ned beslut (PDF) False
Design med omtanke G1N, 7,5 hp IP115G 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Designkunskap del 2 G1F, 7,5 hp IP323G 2017-07-05 Ladda ned beslut (PDF) False
Didaktik inom naturvetenskap och teknik II G1N, 7,5 hp PE131U 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Didaktik, delaktighet och utforskande i Reggio Emilias filosofiska pedagogik G2F, 7,5 hp PE536G 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Digital ljuddesign för spel G1F, 7,5 hp MY315G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Digital ljuddesign G1N, 7,5 hp ME212G 2020-10-16 Ladda ned beslut (PDF) False
Digital teknik G1N, 7,5 hp ET116G 2016-04-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Digital teknik i undervisning A1N, 7,5 hp PE722A 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Digitala kulturer G1F, 7,5 hp (VT17) MEG111G 2018-03-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Digitala kulturer G1N, 7,5 hp ME111G 2018-03-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Digitala medier G1N, 7,5 hp MU162G 2011-10-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Digitala medier och marknadsföring på internet G1N, 7,5 hp MU129G 2011-10-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Digitala verktyg 1 G1N, 3,8 hp MT126G 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Digitala verktyg 2 G1F, 3,8 hp MT317G 2018-10-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Distribuerade realtidssystem A1N, 7,5 hp DA712A 2012-12-14 Ladda ned beslut (PDF) False
Dockspel som kommunikation och mediering G1N, 15 hp PE342G 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Dynamik A1N, 7,5 hp MT712A 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Effektiva produktionsflöden G1F, 6 hp PR316G 2024-04-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Ekologi, kretslopp och landskapsprocesser G1F, 7,5 hp BV300G 2020-04-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Ekonomi- och verksamhetsstyrning G1F, 7,5 hp IE322G 2019-05-21 Ladda ned beslut (PDF) False
Ekonomi- och verksamhetsstyrning G1F, 7,5 hp IE321G 2019-05-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Ekonomistyrning för ingenjörer G1N, 6 hp IE131G 2022-06-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Ekonomistyrning I G1N, 7,5 hp IE116G 2020-02-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Ekonomistyrning I G1N, 7,5 hp IE137G 2022-09-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Ekonomistyrning II G1F, 7,5 hp IE315G 2015-09-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Ekonomistyrning II G1F, 7,5 hp FÖ315G 2011-12-15 Ladda ned beslut (PDF) False
Ekonomistyrning II G1F, 7,5 hp IE331G 2022-04-05 Ladda ned beslut (PDF) False
Ekonomistyrning II, G1F, 7,5 hp FÖ15G 2011-12-15 Ladda ned beslut (PDF) False
Ellära för tekniker G1N, 4,5 hp AU137G 2019-05-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Ellära G1N, 7,5 hp ET115G 2016-04-11 Ladda ned beslut (PDF) False
e-Logistik G1N, 7,5 hp LO113G 2017-07-04 Ladda ned beslut (PDF) False
e-logistik G2F, 15 hp LO515G 2019-05-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Endokrinologi G2F, 7,5 hp BM522G 2018-05-23 Ladda ned beslut (PDF) False
Energi- och installationsteknik G2F, 6 hp MT518G 2019-11-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Energiteknik G1N, 7,5 hp MT117G 2017-12-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelsk grundkurs för ekonomer G1N, 7,5 hp EN146G 2015-03-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelsk grundkurs för ekonomer G1N, 7,5 hp EN150G 2019-02-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska / 1900-talslitteratur G1N, 7,5 hp EN139G 2019-09-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska / Affärsengelska G1F, 7,5 hp EN324G 2015-02-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska / Affärsengelska G1N, 7,5 hp EN145G 2020-11-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska / Affärsengelska inklusive länderkunskap – Sverige G1F, 7,5 hp EN325G 2015-02-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska / Akademiskt skrivande G1N, 7,5 hp EN144G 2020-11-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska / Grammatik och fonetik G1N, 7,5 hp EN140G 2019-09-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska / muntlig kommunikation och kultur för lärare i årskurs F-3 G1N, 7,5 hp EN134G 2015-09-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska / Uttal G1N, 1,5 hp EN141G 2020-11-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska 1-30 hp G1N, 30 hp EN160G 2019-09-26 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Engelska 1-30 hp G1N, 30 hp EN260G 2019-09-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska A / Engelska för export och import G1N, 7,5 hp EN125G 2011-11-28 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Engelska för akademisk rapportskrivning G1N, 7,5 hp EN117G 2014-08-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska för biståndsingenjörer G1N, 7,5 hp EN131G 2015-02-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska för förskollärare G2F, 7,5 hp EN514G 2013-12-05 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska för lärare i årskurs 4-6, del 1 G1F, 7,5 hp EN313G 2015-09-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska för lärare i årskurs 4-6, del 2 G1F, 7,5 hp EN314G 2015-09-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska för lärare i årskurs F-3 G2F, 15 hp EN513G 2013-12-05 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska G2E, 30 hp EN501G 2015-02-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska med didaktisk inriktning G1N, 15 hp EN133G 2013-12-05 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska med didaktisk inriktning G1N, 7,5 hp EN132G 2013-12-05 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska, akademiskt skrivande A1N, 7,5 hp EN711A 2013-12-05 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska/Allmän språkfärdighet G1N, 7,5 hp EN153G 2020-11-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska/Baskurs på högskolenivå G1N, 7,5 hp EN147G 2020-11-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska/länderkunskap inklusive muntlig språkfärdighet G1N, 7,5 hp EN161G 2015-09-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska/muntlig presentationsteknik G1N, 7,5 hp EN124G 2015-06-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska/muntlig presentationsteknik G1N, 7,5 hp EN136G 2020-11-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska/praktisk engelska G1N, 15 hp EN110G 2015-03-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska/Praktisk engelska, grundläggande språkfärdighet G1N, 7,5 hp EN135G 2015-03-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska/Propedeutisk kurs G1N, 7,5 hp EN155G 2020-11-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska/skriftlig kommunikation och kultur för lärare i årskurs F-3 G1F, 7,5 hp EN315G 2015-09-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska/skriftlig språkfärdighet G1N, 7,5 hp EN162G 2019-09-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska/Storbritannien och USA G1N, 6 hp EN172G 2019-09-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska/Storbritannien och USA samt uttal G1N, 7,5 hp EN171G 2019-09-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska/Teknisk engelska G1N, 7,5 hp EN120G 2015-02-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska: 1900-talslitteratur G1N, 7,5 hp EN239G 2019-09-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska: Affärsengelska G1N, 7,5 hp EN245G 2024-05-22 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Engelska: Grammatik och fonetik G1N, 7,5 hp EN240G 2019-09-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska: Introduktion till akademiskt skrivande G1N, 4,5 hp EN248G 2020-05-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska: Introduktion till akademiskt skrivande G1N, 6 hp EN251G 2022-06-10 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska: Introduktion till akademiskt skrivande inklusive referenshantering G1N, 7,5 hp EN254G 2024-01-17 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska: Propedeutisk kurs G1N, 7,5 hp EN255G 2022-02-09 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Engelska: Skriftlig kommunikation för internationell handel G1N, 4,5 hp EN246G 2023-11-29 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska: Skriftlig språkfärdighet G1N, 7,5 hp EN262G 2019-09-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska: Skriva med språkhjälpmedel G1N, 7,5 hp EN263G 2020-08-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska: Skriva texter om fakta och åsikter G1N, 7,5 hp EN252G 2023-08-31 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Engelska: Storbritannien och USA G1N, 6 hp EN272G 2019-09-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska: Storbritannien och USA samt uttal G1N, 7,5 hp EN271G 2019-09-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Engelska: Uttal G1N, 1,5 hp EN241G 2020-11-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Entreprenöriellt företagande G1N, 7,5 hp IE112G 2011-03-10 Ladda ned beslut (PDF) False
Entreprenöriellt företagande G1N, 7,5 hp IE128G 2016-09-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Entreprenörskap - villkor och särprägel G1N, 7,5 hp IE113G 2011-03-10 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Entreprenörskap I G1N, 30 hp IE125G 2013-09-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Entreprenörskap II G1N, 30 hp IE120G 2013-05-16 Ladda ned beslut (PDF) False
Ergonomisk design med virtuella tillämpningar A1N, 7,5 hp IP711A 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Ergonomisk produktdesign G1F, 7,5 hp IP311G 2019-04-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Evolution G1F, 7,5 hp BV301G 2020-02-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i automatiseringsteknik A1E, 22,5 hp AU720A 2021-04-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i automatiseringsteknik G2E, 22,5 hp AU502G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i automatiseringsteknik G2E, 30 hp AU504G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i datavetenskap A1E, 30 hp DV722A 2018-06-14 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i datavetenskap A2E, 45 hp DV723A 2018-05-17 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i datavetenskap G2E, 15 hp DV556G 2011-09-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i datavetenskap med inriktning mot serious games A2E, 45 hp DV718A 2012-08-24 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i folkhälsovetenskap G1E, 7,5 hp FH329G 2019-08-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i informationssystemutveckling G2E, 22,5 hp IS520G 2016-12-01 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Examensarbete i informationsteknologi med inriktning mot User Experience Design G2E, 15 hp IT612G 2022-08-15 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i informationsteknologi med inriktning mot User Experience Design G2E, 30 hp IT611G 2022-08-15 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i integrerad produktutveckling G2E, 22,5 hp IP501G 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i integrerad produktutveckling G2E, 22,5 hp IP503G 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i integrerad produktutveckling G2E, 30 hp IP502G 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i integrerad produktutveckling G2E, 30 hp IP515G 2020-10-05 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i kognitionsvetenskap A1E, 30 hp KB776A 2014-04-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i kognitionsvetenskap G2E, 15 hp KB553G 2019-10-17 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i kognitionsvetenskap G2E, 30 hp KB554G 2019-10-17 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i kognitiv neurovetenskap A1E, 30 hp KU724A 2020-09-24 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Examensarbete i kognitiv neurovetenskap G2E, 15 hp KU512G 2020-02-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i kognitiv neurovetenskap G2E, 22,5 hp KU523G 2020-09-24 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i kognitiv neurovetenskap G2E, 22,5 hp KU531G 2024-01-25 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Examensarbete i kognitiv neurovetenskap G2E, 30 hp KU513G 2020-02-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i logistik G2E, 15 hp LO517G 2020-06-10 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i lärarutbildningen - ämnesdidaktiskt perspektiv A1E, 15 hp PE723A 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i lärarutbildningen A1E, 15 hp PE703A 2015-03-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i maskinteknik - inriktning bistånd G2E, 22,5 hp MT505G 2014-11-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i maskinteknik - inriktning bistånd G2E, 30 hp MT504G 2014-11-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i maskinteknik A1E, 30 hp MT717A 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i maskinteknik G2E, 22,5 hp MT503G 2020-09-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i medier, estetik och berättande A1E, 30 hp ME730A 2021-09-16 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i medier, estetik och berättande med inriktning mot dokumentärt berättande G2E, 30 hp ME516G 2013-08-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i molekylärbiologi G1E, 15 hp MB314G 2012-05-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i musik- och ljudproduktion G1E, 15 hp MU316G 2011-10-05 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i musik- och ljudproduktion G1E, 15 hp MU311G 2011-10-05 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i omvårdnad – barnmorska A1E, 7,5 hp OM742A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i omvårdnad – Distriktssköterska A1E, 15 hp OM753A 2015-04-29 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i pedagogik A1E, 15 hp PE726A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i pedagogik A1E, 15 hp PE734A 2018-09-19 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i pedagogik G2E, 15 hp PE529G 2019-01-30 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i pedagogik med inriktning mot yrkesutbildning G2E, 15 hp PE530G 2019-01-30 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i produktionsteknik G1E, 15 hp PR319G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i produktionsteknik G1E, 22,5 hp AU321G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF) False
Examensarbete i systembiologi A2E, 60 hp SY749A 2019-04-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Experimentell design och dataanalys inom biovetenskap A1N, 5 hp SY753A 2019-03-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Experimentell design och dataanalys inom biovetenskap A1N, 5 hp SY763A 2021-04-29 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Experimentella ljudvärldar G2F, 15 hp ME523G 2019-05-29 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Experimentella metoder och design inom biovetenskap A1N, 10 hp MB727A 2020-05-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Experimentella metoder och design inom biovetenskap A1N, 10 hp MB733A 2020-05-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Externredovisning G2F, 7,5 hp FÖ502G 2019-10-30 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Externredovisning I G1N, 7,5 hp IE117G 2016-04-13 Ladda ned beslut (PDF) False
Externredovisning I G1N, 7,5hp IE130G / FÖ148G 2022-03-10 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Externredovisning i teori och praktik G1F, 7,5 hp FÖ331G 2018-12-04 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Externredovisning II G2F, 7,5 hp FÖ504G 2015-12-02 Ladda ned beslut (PDF) False
Externredovisning III ABCFÖ502G 2019-05-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Externredovisning III G2F ABCFÖ502G 2019-05-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Farmakologi I G2F, 7,5 hp BM533G 2018-05-23 Ladda ned beslut (PDF) False
Farmakologi I G2F, 7,5 hp BM536G 2020-11-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Farmakologi II G2F, 7,5 hp BM534G 2019-10-30 Ladda ned beslut (PDF) False
Farmakologi II G2F, 7,5 hp BM537G 2020-12-16 Ladda ned beslut (PDF) False
Filmens form och stil G1N, 7,5 hp FV118G 2011-01-31 Ladda ned beslut (PDF) False
Finansiering G1F, 7,5 hp FÖ344G 2022-10-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Finita Element Metoden G2F, 7,5 hp MT516G 2018-02-05 Ladda ned beslut (PDF) False
Finita elementmetoden - koncept och tillämpningar A1N, 15 hp MT713A 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Flervariabelanalys G1F, 7,5 hp MA351G 2018-10-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Flexibla tillverkningssystem G2F, 7,5 hp AU511G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF) False
Folkhälsoarbete med digitala verktyg A1N, 7,5 hp FH716A 2022-06-10 Ladda ned beslut (PDF) False
Folkhälsoarbete med inriktning mot barn och ungdomar i skolan G2F, 7,5 hp FH614G 2022-06-10 Ladda ned beslut (PDF) False
Folkhälsovetenskap för barnmorskor G2F, 15 hp FH518G 2017-04-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Folkhälsovetenskapens grunder G1N, 7,5 hp FH130G 2023-03-29 Ladda ned beslut (PDF) False
Forskning i pedagogisk yrkesverksamhet, examensarbete A1E, 15 hp PE717A 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Forskningsmetoder i kognitiv neurovetenskap A1N, 7,5 hp KU711A 2019-10-24 Ladda ned beslut (PDF) False
Forskningsmetoder i kognitiv neurovetenskap A1N, 7,5 hp KU717A 2020-02-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Forskningsmetoder och tekniker inom User Experience Design G1F, 15 hp IT304G 2024-03-14 Ladda ned beslut (PDF) False
Forskningsmetodik A1F, 7,5 hp FÖ707A 2012-02-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Forskningsperspektiv och forskningsmetoder inom kognitiv neurovetenskap A1N, 10 hp KU718A 2019-10-24 Ladda ned beslut (PDF) False
Forskningstekniker i kognitiv neurovetenskap G1N, 7,5 hp KU102G 2020-04-23 Ladda ned beslut (PDF) False
Forskningstekniker inom kognitiv neurovetenskap G1F, 7,5 hp KU333G 2022-03-31 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Fysik 1.1, behörighetsgivande kurs X, 3,5 fup FY007B 2021-10-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Fysik 1.2, behörighetsgivande kurs X, 7,5 fup FY008B 2021-10-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Fysik 2, behörighetsgivande kurs X, 7,5 fup FY009B 2021-10-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Fysik A, behörighetsgivande kurs X, 7,5 hp FY001B 2014-09-19 Ladda ned beslut (PDF) False
Fysik B, behörighetsgivande kurs X, 11,5 hp FY002B 2014-09-19 Ladda ned beslut (PDF) False
Fysik för lärare G2F, 15 hp NO511G 2013-03-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Fysik för tekniker 1 G1N, 3,5 hp FY102G 2023-11-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Fysik för tekniker 2 G1N, 7,5 hp FY103G 2023-11-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Fysik för tekniker 3 G1N, 7,5 hp FY104G 2023-11-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Fysik i grundskolan G1N, 15 hp NA112G 2013-12-05 Ladda ned beslut (PDF) False
Fysikaliska leksaker G1N, 7,5 hp FY111G 2020-12-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Fysiologi G1F, 7,5 hp BV309G 2019-11-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Fysiologi G1F, 7,5 hp BV312G 2019-11-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Fysisk aktivitet, nutrition och hälsopromotion I G1N, 7,5 hp FH128G 2016-12-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Fysisk aktivitet, nutrition och hälsopromotion I G1N, 7,5 hp FH140G 2019-01-30 Ladda ned beslut (PDF) False
Fysisk aktivitet, nutrition och hälsopromotion II G1F, 7,5 hp FH333G 2019-08-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Fysisk modellbyggnad G1F, 7,5 hp IP312G 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Förberedande kurs i matematik, variant B, 4 fup MA007B 2023-11-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Fördjupning i mekanik G1F, 7,5 hp MT322G 2017-09-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Fördjupning inom tillämpad positiv psykologi II G2F, 7,5 hp KU525G 2020-11-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Fördjupning inom tillämpad positiv psykologisk coachning II G2F, 7,5 hp KU521G 2019-10-24 Ladda ned beslut (PDF) False
Företagsanalys och företagsvärdering G2F, 7,5 hp FÖ524G 2020-10-06 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Företagsledning i butik II G1F, 7,5 hp FÖ126G 2015-02-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Förlossningskonst A1F, 15 hp OM713A 2017-04-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Förproduktion av berättelsedrivna spel - Design G1F, 7,5 hp ME343G 2021-12-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens G1F, 7,5 hp OM411G 2020-11-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Förskrivningsrätt för vissa läkemedel G2F, 15 hp BM517G 2020-12-16 Ladda ned beslut (PDF) False
Förskrivningsrätt för vissa läkemedel II G2F, 9 hp BM532G 2024-04-24 Ladda ned beslut (PDF) False
Förvaltningsrätt G1N, 7,5 hp JU117G 2020-08-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Förändrade medvetandetillstånd G1F, 7,5 hp KU329G 2019-10-24 Ladda ned beslut (PDF) False
Genetik G1N, 7,5 hp MB124G 2012-05-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Genreglering G1F, 7,5 hp MB311G 2013-04-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Genteknik A1N, 7,5 hp MB711A 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF) False
Genteknik och bioteknik A1N, 15 hp MB721A 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF) False
Genteknik och gen-etik G1N, 7,5 hp MB115G 2012-05-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Geografisk analys och presentation med GIS G1F, 7,5 hp NG311G 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF) False
Geografisk analys och presentation med GIS G1N, 7,5 hp NG114G 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF) False
Geografiska data och fjärranalys G1N, 7,5 hp NG115G 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF) False
Geografiska databaser och kartografi G1N, 7,5 hp NG111G 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF) False
Geologi, klimat och landformer G1N, 7,5 hp NG113G 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF) False
GIS i praktiken G2F, 15 hp NG515G 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF) False
GPS och datainsamling i fält G1N, 7,5 hp NG220G 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF) False
Grafisk kommunikation G1N, 7,5 hp MY127G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Grafisk kommunikation II G1F, 15 hp MY322G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Grundkurs i socialpsykologi G1N, 7,5 hp SD104G 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Grundläggande epidemiologi och biostatistik G1F, 7,5 hp FH336G 2023-11-29 Ladda ned beslut (PDF) False
Grundläggande epidemiologi och biostatistik G1N, 7,5 hp FH138G 2015-10-22 Ladda ned beslut (PDF) False
Grundläggande flödessimulering G1N, 7,5 hp AU111G 2012-12-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Grundläggande folkhälsovetenskap G1N, 7,5 hp FH122G 2018-05-23 Ladda ned beslut (PDF) False
Grundläggande hållfasthetslära G1F, 7,5 hp MT333G 2017-02-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Grundläggande hälsoekonomi G1N, 7,5 hp FH139G 2015-10-22 Ladda ned beslut (PDF) False
Grundläggande hälsopsykologi G1N, 7,5 hp FH127G 2018-12-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Grundläggande kemi G1N, 15 hp KE114G 2019-01-24 Ladda ned beslut (PDF) False
Grundläggande kunskaper om kommunikation och socialisation G1N, 7,5 hp PE125U 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Grundläggande läs- och skrivutveckling G1F, 7,5 hp PE312G 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Grundläggande makroekonomi G1N, 15 hp NA213G 2016-03-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Grundläggande makroekonomi G1N, 15 hp NA118G 2019-11-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Grundläggande makroekonomi G1N, 15 hp NA122G 2019-11-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Grundläggande mikroekonomi G1N, 15 hp NA214G 2012-09-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Grundläggande mikroekonomi G1N, 15 hp NA115G 2019-11-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Grundläggande psykiatri G1F, 7,5 hp BM311G 2014-02-20 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Grundläggande tillverkningsteknik G1N, 3 hp AU136G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF) False
Grundläggande underhållsteknik och driftsäkerhet G1N, 12 hp AU121G 2021-05-10 Ladda ned beslut (PDF) False
Gruppdynamik, konflikthantering och teamutveckling A1N, 7,5 hp SD701A 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Grupprojekt i automatiseringsteknik B, 7,5 hp AU324G 2020-12-21 Ladda ned beslut (PDF) False
Gruppsykologi G1N, 7,5 hp SD123G 2014-10-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Gruppsykologi: Arbetsgruppen G1N, 5 hp SD146G 2016-03-30 Ladda ned beslut (PDF) False
Handledning i lärarutbildning G1F, 7,5 hp PE219G 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Handledning och bedömning i pedagogisk yrkespraktik G2F, 7,5 hp PE537G 2017-10-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Histopatologi I G1F, 7,5 hp BM312G 2013-11-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Histopatologi I G2F, 7,5 hp BM612G 2013-11-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Hjärnan och lärande G2F, 7,5 hp KU519G 2020-03-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Human anatomi och fysiologi G1F, 15 hp BM336G 2019-11-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Human anatomi och fysiologi G1F, 15 hp BM333G 2019-11-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Human anatomi och fysiologi I G1F, 7,5 hp BM317G 2017-02-24 Ladda ned beslut (PDF) False
Human anatomi och fysiologi II G1F, 7,5 hp BM316G 2014-03-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Human anatomi och fysiologi II G1F, 7,5 hp BM324G 2017-02-24 Ladda ned beslut (PDF) False
Hypermedialt projekt G1F, 7,5 hp MY332G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Hypermedievetenskap - temakurs G1F, 7,5 hp HY311G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Hållbar produktutveckling inriktning Design Thinking G1N, 3 hp IP131G 2022-06-10 Ladda ned beslut (PDF) False
Hållbar produktutveckling inriktning UX G1N, 3 hp IP132G 2022-06-10 Ladda ned beslut (PDF) False
Hållbar utveckling G1N, 7,5 hp BV112G 2023-09-28 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Hållfasthetslära I G1F, 3 hp MT301G 2021-04-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Hälsa i ett livsperspektiv I G1F, 10 hp FH330G 2012-12-13 Ladda ned beslut (PDF) False
Hälsa i ett livsperspektiv I G1N, 7,5 hp FH123G 2011-04-21 Ladda ned beslut (PDF) False
Hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar i skolan A1N, 7,5 hp OM830A 2024-05-22 Ladda ned beslut (PDF) False
Hälsa och ohälsa i ett samhällsperspektiv G1F, 7,5 hp FH321G 2016-12-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Hälsa och ohälsa i samhället G1N, 7,5 hp FH121G 2016-12-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Hälsa och ohälsa utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv G1N, 15 hp FH126G 2021-04-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Hälsa och ohälsa utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv G1N, 15 hp FH142G 2024-06-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Hälsa och välbefinnande i ett livssammanhang G1N, 7,5 hp OM119G 2016-11-17 Ladda ned beslut (PDF) False
Hälsa och välbefinnande ur socialpsykologiska perspektiv G2F, 22,5 hp SD325G 2015-04-22 Ladda ned beslut (PDF) False
Hälsoekonomi G2F, 7,5 hp FH538G 2021-04-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Hälsoekonomi I G1N, 7,5 hp FH136G 2015-04-29 Ladda ned beslut (PDF) False
Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N, 7,5 hp OM828A 2024-05-22 Ladda ned beslut (PDF) False
Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomar A1N, 15 hp OM769A 2021-03-24 Ladda ned beslut (PDF) False
Högskolepedagogik 1 A1N, 3 hp PE814A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF) False
Högskolepedagogik 2 A1N, 4,5 hp PE818A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF) False
Högskolepedagogik 3 A1N, 4,5 hp PE819A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF) False
Högskolepedagogik 4 A1N, 3 hp PE820A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF) False
ICT Management G2F, 7,5 hp LO513G 2019-05-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Identifiera och lösa problem - Systemteori i praktiken G1N, 7,5 hp IT124G 2017-01-19 Ladda ned beslut (PDF) False
Identitet och socialisation G1F, 15 hp SD312G 2014-06-30 Ladda ned beslut (PDF) False
IKT och kommunikationshandikapp G1N, 7,5 hp PE108G 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF) False
IKT och kommunikationshandikapp II G1N, 7,5 hp DP111G 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Immunologi A1N, 7,5 hp MB718A 2013-03-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Immunologi G1F, 7,5 hp MB317G 2020-03-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Immunologi G1F, 7,5 hp MB324G 2020-05-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Individuellt gestaltande projekt G2F, 15 hp ME515G 2013-05-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Industridesign I G1N, 6 hp IP106G 2024-06-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Industridesign II G1F, 3 hp IP330G 2024-06-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Industriell marknadsföring A1N, 7,5 hp FÖ703A 2012-05-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Industriell marknadsföring G2F, 15 hp FÖ531G 2012-05-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Industriell robotteknik och offline-programmering G1F, 6 hp AU331G 2021-02-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Industriell styrteknik G1F, 9 hp AU334G 2021-02-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Industriella systemfilosofier A1N, 6 hp AU725A 2021-04-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Industriellt projekt inom automatiseringsteknik B, 7,5 hp AU313G 2021-02-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Infektionsbiologi - modellering A1F, 7,5 hp SY750A 2019-04-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Infektionsbiologi A1N, 15 hp MB713A 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF) False
Infektionsbiologi B, 7,5 hp MB312G 2020-05-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Infektionsbiologi G1F, 7,5 hp MB331G 2020-05-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Informationsfusion A1N, 7,5 hp DA721A 2012-11-23 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Informationsfusion, Forskarnivå, 7,5 hp DA912F 2012-01-20 Ladda ned beslut (PDF) False
Informationskompetens, A-nivå, 1,5 hp-k BOX121 2012-06-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Informationssystem - användning och utveckling G1N, 7,5 hp IS115G 2012-11-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Informationssystem - modellering G1N, 7,5 hp IS216G 2012-06-19 Ladda ned beslut (PDF) False
Informationssäkerhet - nätverkssäkerhet G1F, 6 hp IT381G 2020-12-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Informationssökning A1F, 7,5 hp DV712A 2012-06-15 Ladda ned beslut (PDF) False
Informationsvisualisering G1F, 7,5 hp KB314G 2014-04-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Ingenjörens verktyg G1N, 3 hp MT128G 2019-10-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Ingenjörens verktyg G1N, 3,8 hp MT123G 2014-10-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Ingenjörsmetodik 1 G1N, 3,8 hp MT125G 2014-10-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Inköp och varuhantering i butik G1N, 7,5 hp FÖ127G 2011-07-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Inspelningsteknik I G1N, 6 hp MU113G 2012-03-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Inspelningsteknik II G1F, 6 hp MU411G 2012-03-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Interaktion, design och användbarhet I G1N, 7,5 hp KB111G 2013-09-19 Ladda ned beslut (PDF) False
Interaktion, design och användbarhet II G1F, 7,5 hp KB312G 2013-09-19 Ladda ned beslut (PDF) False
Interaktion, design och användbarhet III G1F, 7,5 hp KB316G 2013-09-19 Ladda ned beslut (PDF) False
Interaktion, design och användbarhet IV G2F, 7,5 hp KB516G 2014-04-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Intermedialitet / kroppslighet G1F, 7,5 hp HY317G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Internationell ekonomi G1N, 7,5 hp NA114G 2011-12-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Internationell handelsrätt I G1F, 7,5 hp JU326G 2017-12-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Internationell handelsrätt II G1F, 7,5 hp JU328G 2017-12-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Internationell marknadsföring G1F, 7,5 hp FÖ328G 2011-12-15 Ladda ned beslut (PDF) False
Internationellt företagande på framväxande marknader A1F, 7,5 hp FÖ705A 2012-05-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Internationellt industriprojekt G1F, 15 hp MT314G 2014-10-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Introduktion i hållbar produktutveckling G1N, 3 hp IP129G 2022-06-10 Ladda ned beslut (PDF) False
Introduktion till arbetslivets socialpsykologi G1N, 7,5 hp SD111G 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Introduktion till artificiell intelligens G1N, 7,5 hp IT137G 2019-08-29 Ladda ned beslut (PDF) False
Introduktion till bioinformatik G1N, 7,5 hp BI116G 2020-03-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Introduktion till digital grafisk design G1N, 7,5 hp ME112G 2021-02-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Introduktion till digital marknadsföring G1N, 7,5 hp FÖ143G 2024-04-02 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Introduktion till ergonomi G1N, 3 hp IP130G 2022-06-10 Ladda ned beslut (PDF) False
Introduktion till folkhälsoarbete G1N, 7,5 hp FH124G 2018-02-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Introduktion till hypermedievetenskap G1N, 7,5 hp HY112G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Introduktion till högskolepedagogik A1F, 4 hp PE821A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF) False
Introduktion till högskolestudier G1N, 7,5 hp BI131G 2012-05-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Introduktion till industriell robotteknik, A-nivå, 7,5 hp AU113G 2021-02-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Introduktion till ingenjörsarbete G1N, 7,5 hp TE111G 2017-03-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Introduktion till ingenjörsrollen G1N, 3 hp AU101G 2021-02-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Introduktion till modellverkstad G1N, 1,5 hp IP102G 2014-11-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Introduktion till modellverkstad G1N, 1,5 hp IP103G 2014-11-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Introduktion till praktisk projektledning G1N, 1,5 hp IP119G 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Introduktion till socialpsykologi G1N, 15 hp SD103G 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Introduktion till spelvetenskap G1F, 7,5 hp ME361G 2020-10-16 Ladda ned beslut (PDF) False
Introduktion till spelvetenskap G1F, 7,5 hp ME356G 2022-06-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Introduktion till styrteknik G1F, 4 hp AU311G 2021-02-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Introduktion till teknikarbete G1N, 7,5 hp TE123G 2018-02-26 Ladda ned beslut (PDF) False
IP-telefoni G1F, 3 hp IT367G 2020-12-03 Ladda ned beslut (PDF) False
IP-telefoni G1F, 3 hp IT403G 2024-06-13 Ladda ned beslut (PDF) False
IT i organisationer - företagsprojekt G1F, 7,5 hp IT319G 2017-02-28 Ladda ned beslut (PDF) False
IT i organisationer - introduktion G1N, 15 hp IS129G 2014-11-18 Ladda ned beslut (PDF) False
IT i organisationer - Introduktion G1N, 7,5 hp IS130G 2014-11-18 Ladda ned beslut (PDF) False
IT och hälsa G1F, 7,5 hp FH347G 2024-02-14 Ladda ned beslut (PDF) False
IT-rätt I G1F, 7,5 hp JU327G 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Jordens uppbyggnad, landskapets processer och former G1N, 7,5 hp NG116G 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF) False
Juridik i butik II G1N, 7,5 hp (JU124G) 2013-09-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Kemi 1, behörighetsgivande kurs, 7,5 hp KE005B 2021-04-29 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Kemi 2, behörighetsgivande kurs, 7,5 hp KE006B 2021-04-29 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Kemi för lärare A1N, 15 hp NO711A 2013-11-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Kemi, miljöstörningar och hälsa G1N, 7,5 hp KE115G 2019-01-24 Ladda ned beslut (PDF) False
Kemi, miljöstörningar och hälsa G1N, 7,5 hp KE116G 2021-04-29 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Kemididaktik G1N, 4,5 hp KE121G 2012-03-01 Ladda ned beslut (PDF) False
Klinisk biomedicin I G2F, 5 hp BM328G 2021-11-15 Ladda ned beslut (PDF) False
Klinisk farmakologi A1N, 10 hp BM811A 2018-01-24 Ladda ned beslut (PDF) False
Kliniska studier i biomedicin B, 7,5 hp BM318G 2016-12-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Kognition i praktiken G1N, 7,5 hp KB114G 2019-09-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Kognition och intuition G1F, 7,5 hp KB321G 2014-04-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Kognitionsvetenskap - forskningsperspektiv G2F, 7,5 hp KB511G 2014-04-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Kognitionsvetenskap - introduktion G1N, 7,5 hp KB116G 2013-09-19 Ladda ned beslut (PDF) False
Kognitionsvetenskap - kognitiva förmågor G1N, 7,5 hp KB118G 2019-11-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Kognitiva förmågor I G1N, 7,5 hp KB128G 2020-02-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Kognitiva förmågor II G1F, 7,5 hp KB340G 2019-09-12 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Kommunikation i omvårdnad G1F, 7,5 hp OM124G 2024-06-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Kommunikation och digitala miljöer A1N, 15 hp PE724A 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Kommunikation och samtalsmetodik G1N, 10 hp SD145G 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Kommunikation, samtal och konflikthantering A1N, 7,5 hp SD702A 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Komplicerad graviditet, förlossning och barnsängstid G2F, 7,5 hp BM541G 2014-03-20 Ladda ned beslut (PDF) False
Komplicerat barnafödande A1F, 7,5 hp OM749A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF) False
Kompositmekanik A1N, 7,5 hp MT716A 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Konnektionism och artificiell intelligens A1N, 7,5 hp KB712A 2014-10-01 Ladda ned beslut (PDF) False
Konstruktion med 3D-CAD G1N, 7,5 hp IP120G 2020-05-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Konstruktionsmaterial G1F, 7,5 hp MT323G 2017-10-31 Ladda ned beslut (PDF) False
Kontraktsrätt I G1F, 7,5 hp JU414G 2017-12-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Kreativ marknadsföring A1N, 7,5 hp FÖ704A 2012-02-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Kreativitet och vetenskap G1N, 15 hp FI114G 2019-04-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Kredit- och obeståndsrätt G1F, 15 hp JU311G 2014-12-03 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Krediträtt G1F, 7,5 hp JU308G 2017-12-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Kurser i ämnet kognitiv neurovetenskap med ersättande kurs 2013-09-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Kurser i ämnet maskinteknik 2014-11-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Kurser i ämnet matematik 2014-11-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod G1F, 7,5 hp FH327G 2018-05-23 Ladda ned beslut (PDF) False
Kvalitativa metoder - forskning och utredning G1F, 7,5 hp IT320G 2017-01-19 Ladda ned beslut (PDF) False
Kvalitativa metoder – forskning och utredning G1F, 7,5 hp IS323G 2017-01-31 Ladda ned beslut (PDF) False
Kvalitets- och mätteknik G1F, 7,5 hp MT336G 2018-06-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Kvalitetsteknik G1F, 3 hp PR314G 2024-02-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Kvantitativa metoder för datavetare G1N, 7,5 hp IT133G 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF) False
Kvantitativa metoder inom logistik G1F, 7,5 hp LO311G 2018-12-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Kvinno- och familjehälsa I A1F, 15 hp RP724A 2017-03-23 Ladda ned beslut (PDF) False
Kvinno- och familjehälsa II A1F, 7,5 hp RP731A 2017-03-23 Ladda ned beslut (PDF) False
Kvinno- och mödrahälsovård A1F, 15 hp OM722A 2017-04-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Laboratoriepsykologi G1F, 7,5 hp KB414G 2013-09-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Lean inom administration och service G1N, 7,5 hp LO126G 2017-09-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Learning Study - en modell för utvecklingsarbete i klassrum A1N, 7,5 hp PE725A 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Learning Study - en modell för utvecklingsarbete i klassrum G1F, 7,5 hp PE120U 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Learning Study - en modell för utvecklingsarbete i klassrum G1N (uppdrag), 7,5 hp PE136U 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Ledarskap i offentlig förvaltning G1N, 7,5 hp SD113G 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Ledarskap och hälsokommunikation G2F, 7,5 hp SD530G 2024-04-24 Ladda ned beslut (PDF) False
Ledarskap och personalarbete G2F, 7,5 hp SD503G 2016-02-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Ledarskap och projektledning G1N, 4,5 hp AU132G 2021-09-13 Ladda ned beslut (PDF) False
Linjär algebra för ingenjörer G1N, 7,5 hp MA122G 2017-10-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Linjär algebra G1N, 7,5 hp MA130G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF) False
Linjär algebra G1N, 7,5 hp MA142G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF) False
Linux-administration G1F, 7,5 hp IT383G 2020-03-05 Ladda ned beslut (PDF) False
Litteraturvetenskap: från antiken till romantiken G1N, 15 hp HY122G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Litteraturvetenskap: Modern litteratur: 1800-2000 G1F, 15 hp HY312G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Litteraturvetenskaplig introduktionskurs G1N, 15 hp HY118G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Litteraturvetenskaplig tema- och uppsatskurs G1F, 15 hp HY313G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Live Performance Coaching 1 G1N, 7,5 hp MU127G 2011-10-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Logistik G1N, 7,5 hp LO115G 2017-07-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Logistik och transportsystem G1N, 7,5 hp LO123G 2017-09-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Logistik och varuhantering i butik G1N, 7,5 hp LO129G 2019-11-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Lärande och socialisation G1F, 7,5 hp SD345G 2016-12-20 Ladda ned beslut (PDF) False
Lärande och undervisningsstrategier i yrkesutbildning G1F, 15 hp PE345G 2018-09-19 Ladda ned beslut (PDF) False
Lärande och undervisningsstrategier i yrkesutbildning G1F, 15 hp PE343G 2018-09-19 Ladda ned beslut (PDF) False
Lärarprofession och ledarskap i yrkesutbildning G1F, 15 hp PE346G 2017-10-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Lärarprofession och ledarskap i yrkesutbildning G1F, 15 hp PE331G 2017-10-18 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Lärarprofessionen i förskolan G1N, 7,5 hp PE138G 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Lärarprofessionen och högre utbildning A1F, 5 hp PE822A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF) False
Läs- och skrivsvårigheter - synsätt, metoder och hjälpmedel - ingår i lärarfortbildningen G1F (uppdrag), 30 hp PE324L 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Läs- skriv och språkutveckling - Ingår i lärarfortbildningen G1F, 15 hp PE309L 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Management G2F, 15 hp FÖ511G 2015-05-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Management i butik G1F, 7,5 hp FÖ333G 2014-02-05 Ladda ned beslut (PDF) False
Marknadsföring I G1N, 7,5 hp FÖ115G 2018-12-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Marknadsföring II G1F, 7,5 hp FÖ317G 2011-05-03 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Marknadsföring II G1F, 7,5 hp IE313G, IE312G 2022-05-03 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Marknadsföringsteori A1F, 7,5 hp FÖ708A 2012-02-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Maskinelement G1F, 7,5 hp MT324G 2017-05-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Maskinnära programmering G1F, 7,5 hp IT309G 2021-02-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Maskinnära programmering G1F, 7,5 hp IT369G 2021-02-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Maskinnära programmering G1F, 7,5 hp IT402G 2021-10-14 Ladda ned beslut (PDF) False
Maskinteknik G1N, 7,5 hp MT115G 2013-03-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Matematik 2, behörighetsgivande kurs, 7,5 fup MA009B 2023-05-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Matematik 3, behörighetsgivande kurs, 7,5 fup MA008B 2023-05-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Matematik C, behörighetsgivande kurs X, 7,5 hp MA001B 2014-09-19 Ladda ned beslut (PDF) False
Matematik D, behörighetsgivande kurs X, 7,5 hp MA002B 2014-09-19 Ladda ned beslut (PDF) False
Matematik för ekonomer G1N, 7,5 hp MA178G 2011-04-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Matematik för förskolan G1F, 15 hp MA315G 2013-09-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Matematik för lärare del 1 G1N, 15 hp MA124G 2013-09-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Matematik för lärare del 2 G1F, 15 hp MA312G 2013-09-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Matematik för lärare del 3 G1F, 15 hp MA313G 2013-09-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Matematik för tekniker G1N, 7,5 hp MA125G 2015-05-13 Ladda ned beslut (PDF) False
Matematik T G1N, 7,5 hp MA102G 2023-05-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Matematisk analys för ingenjörer G1N, 7,5 hp MA123G 2017-10-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Matematisk analys G1N, 7,5 hp MA152G 2017-10-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Matematisk introduktionskurs för tekniker G1N, 4 hp MA133G 2023-11-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Matematisk introduktionskurs för tekniker G1N, 7,5 hp MA136G 2023-05-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Materialfysik G1N, 7,5 hp FY113G 2016-05-16 Ladda ned beslut (PDF) False
Materialfysik utan formler G1N, 7,5 hp FY124G 2020-12-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Matsäkerhet G1N, 7,5 hp MB327G 2015-11-16 Ladda ned beslut (PDF) False
Medieprojekt G1F, 7,5 hp MY333G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Mediering/remediering G1F, 7,5 hp HY318G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Medvetandet och hjärnan A1N, 7,5 hp KU715A 2020-02-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Mekanik G1N, 7,5 hp MT120G 2017-10-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Mekanik utan formler G1N, 7,5 hp FY125G 2020-12-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Mekatronik för tekniker G1F, 7,5 hp PR308G 2019-05-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Mekatronik för tekniker G1F, 7,5 hp AU327G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF) False
Mekatronik/Ellära G1N, 7,5 hp AU135G 2017-03-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Mekatronikprojekt G1F, 15 hp ET312G 2016-04-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Meteorologi, klimat och praktisk väderlära G1N, 7,5 hp NG112G 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF) False
Metod, teori och praktisk tillämpning inom logistik G2F, 15 hp LO518G 2020-06-10 Ladda ned beslut (PDF) False
Metoder i epidemiologisk forskning B, 7,5 hp FH324G 2018-02-28 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Metoder inom tillämpad positiv psykologi II G1F, 15 hp KU327G 2020-11-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Metoder inom tillämpad positiv psykologisk coachning II G1F, 15 hp KU323G 2020-11-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Metoder och verktyg inom Lean Produktion G1F, 12 hp AU314G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF) False
Mikrobiologi 1 G1N, 7,5 hp MB113G 2013-05-30 Ladda ned beslut (PDF) False
Mikrobiologi och hygien G1N, 7,5 hp BM191G 2015-10-22 Ladda ned beslut (PDF) False
Mikrostyrkretsar G1F, 7,5 hp ET316G 2016-04-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Miljö och kemi för lärare G2F, 15 hp NO514G 2013-11-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Miljö och kemi i grundskolan G1N, 7,5 hp NO111G 2013-11-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Minikonferens i positiv psykologi G1F, 7,5 hp KU328G 2020-11-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Mjukvarukomponenter i C++ G1F, 7,5 hp IT310G 2017-05-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Modellering och optimering av produktionssystem A1N, 6 hp AU721A 2021-04-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Modellkvalité i teori och praktik G2F, 7,5 hp IS516G 2011-03-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Moderna socialpsykologiska perspektiv G1F, 7,5 hp SD314G 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Moderna socialpsykologiska teorier och diskussioner G1F, 7,5 hp SD337G 2015-03-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Molekylär biodesign I G1F, 7,5 hp MB326G 2020-10-29 Ladda ned beslut (PDF) False
Molekylär biodesign I G1F, 7,5 hp MB332G 2020-10-29 Ladda ned beslut (PDF) False
Molekylär bioteknik - modellering A1F, 7,5 hp BI759A 2023-11-30 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Molekylär bioteknik A1N, 7,5 hp MB726A 2019-10-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Molekylär bioteknik A1N, 7,5 hp MB732A 2019-10-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Molekylär diagnostik och biomarkörer G2F, 7,5 hp MB523G 2019-05-23 Ladda ned beslut (PDF) False
Molekylär genetik / Molecular genetics G1F 7,5hp MB323G, MB 328G 2020-05-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Molekylär genetik G1F, 7,5 hp MB323G 2020-05-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Molekylär genetik G1F, 7,5 hp MB328G 2020-05-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Montessoripedagogik och matematik - ingår i lärarfortbildningen G1F, 15 hp PE319L 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Moralfilosofi G1N, 7,5 hp FI204G 2020-11-26 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
Ladda ned beslut (PDF) 3
False
Multivariat biologisk analys med R A1F, 7,5 hp SY752A 2019-04-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Musik / teori och praktik I G1F, 7,5 hp MU318G 2021-04-15 Ladda ned beslut (PDF) False
Musik / teori och praktik I G1F, 7,5 hp MU353G 2021-04-15 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Musik / teori och praktik II G1F, 15 hp MU320G 2021-04-15 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Musik / teori och praktik II G1F, 15 hp MU322G 2021-04-15 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Musikindustrin - affärsrelationer G1F, 6 hp MU313G 2011-10-02 Ladda ned beslut (PDF) False
Musikindustrin - introduktion G1N, 6 hp MU116G 2011-11-15 Ladda ned beslut (PDF) False
Musikinstrument I G1N, 1,5 hp MU110G 2012-03-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Musikinstrument II G1N, 1,5 hp MU215G 2012-03-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Musikinstrument III G1N, 1,5 hp MU117G 2012-03-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Musikinstrument IV G1N, 1,5 hp MU118G 2012-03-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Musikproduktionens grunder G1N, 7,5 hp MU131G 2012-10-19 Ladda ned beslut (PDF) False
Människa-datorinteraktion - forskningsperspektiv G2F, 7,5 hp KB557G 2014-04-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Människa-datorinteraktion A1N, 7,5 hp KB713A 2014-04-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Människans kognitiva förmågor och IT G1N, 7,5 hp KB127G 2015-02-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Människans och djurens kognition G1N, 15 hp KB131G 2020-12-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Mätteknik G1N, 7,5 hp ET120G 2016-04-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Nationalekonomi 1 - mikroekonomi G1N, 7,5 hp NA121G 2020-11-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Naturkatastrofer och klimatförändringar G1N, 7,5 hp NG119G 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF) False
Naturvetenskap för lärare II G1N, 30 hp NO121G 2014-01-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Naturvetenskap för lärare III G1F, 30 hp NO301G 2014-01-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Naturvetenskap och teknik för förskollärare G1N, 15 hp NO113G 2013-05-02 Ladda ned beslut (PDF) False
Naturvetenskap och teknik för tidiga åldrar G1N, 15 hp NO112G 2013-05-02 Ladda ned beslut (PDF) False
Neurala nätverk och evolutionära algoritmer A1N, 7,5 hp 2014-04-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Neurala nätverk och evolutionära algoritmer A1N, 7,5 hp KB714A 2014-04-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Neuroetik G1F, 15 hp KU324G 2020-11-26 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
NGS bibliotek: tillverkning och kvalitetskontroll A1N, 5 hp MB730A 2020-05-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Nutrition, fysisk aktivitet och hälsopromotion G1F, 7,5 hp FH302G 2023-11-29 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Näringslivsförlagd kurs i Byggnadsteknik G2F, 12 hp MT532G 2018-10-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Nätverks- och systemadministration - Forskning och utveckling G2F, 15 hp IT506G 2017-03-29 Ladda ned beslut (PDF) False
Nätverks- och systemadministration – Forskning och utveckling G2F, 15 hp DA528G 2017-03-29 Ladda ned beslut (PDF) False
Nätverks- och systemadministration - Forskning och utveckling G2F, 15 hp - HT13 DA528G, 15 hp 2017-03-29 Ladda ned beslut (PDF) False
Offlineprogrammering och simulering av industrirobotar G1F, 7,5 hp AU338G 2021-02-01 Ladda ned beslut (PDF) False
Ohälsa hos barn och ungdomar i skolan ur ett biomedicinskt perspektiv G2F, 7,5 hp BM520G 2019-08-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Ojämlikhet i hälsa G1N, 7,5 hp FH135G 2015-10-22 Ladda ned beslut (PDF) False
Omvårdnad - Introduktion till skolsköterskans arbetsområde A1N, 7,5 hp OM851A 2024-05-22 Ladda ned beslut (PDF) False
Omvårdnad - ämne och profession G1N, 7,5 hp OM123G 2024-01-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Omvårdnad i patientens värld G1F, 7,5 hp OM319G 2016-11-17 Ladda ned beslut (PDF) False
Omvårdnad med inriktning mot psykisk ohälsa G1F, 7,5 hp OM316G 2016-11-17 Ladda ned beslut (PDF) False
Omvårdnad vid ohälsa I G1F, 7,5 hp OM317G 2016-11-17 Ladda ned beslut (PDF) False
Omvårdnad vid ohälsa II G1F, 7,5 hp OM318G 2016-11-17 Ladda ned beslut (PDF) False
Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I G1F, 15 hp OM323G 2015-09-24 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I, G1F, 15 hp (h13) OMG323G 2015-09-24 Ladda ned beslut (PDF) False
Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I, G1F, 15 hp (V13) OMG323G 2015-09-24 Ladda ned beslut (PDF) False
Omvårdnadens kommunikation och pedagogik G1N, 7,5 hp OM120G 2016-11-17 Ladda ned beslut (PDF) False
Organisation och ledarskap G1N, 30 hp SD120G 2015-04-22 Ladda ned beslut (PDF) False
Organisation och ledarskap I G1N, 7,5 hp SD141G 2020-02-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Organisation och personalarbete G1F, 7,5 hp SD417G 2014-06-30 Ladda ned beslut (PDF) False
Patofysiologi G2F, 7,5 hp BM319G 2017-01-19 Ladda ned beslut (PDF) False
Patofysiologi G2F, 7,5 hp BM524G 2020-08-28 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Patofysiologi G2F, 7,5 hp BM523G 2020-08-28 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Patofysiologi och farmakologi I G1F, 15 hp BM320G 2014-01-23 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Patofysiologi och farmakologi I G1F, 15 hp BM326G 2015-09-24 Ladda ned beslut (PDF) False
Patofysiologi och farmakologi I G1F, 15 hp BM330G 2020-09-16 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Patofysiologi och farmakologi II G1F, 7,5 hp BM321G 2015-11-19 Ladda ned beslut (PDF) False
Patofysiologi och farmakologi II G1F, 7,5 hp BM331G 2017-05-24 Ladda ned beslut (PDF) False
Patofysiologi och farmakologi II G1F, 7,5 hp BM335G 2020-02-26 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Patofysiologi, diagnostik och behandling G1F, 15 hp BM351G 2016-12-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Pedagogik - teori och praktik I G1N, 7,5 hp PE162G 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Pedagogik som kommunikation och kreativitet A1N, 15 hp PE731A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF) False
Pedagogik som verksamhet och praktik A1F, 15 hp PE732A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF) False
Pedagogisk dokumentation med IT-stöd G1N, 7,5 hp PE139G 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Pedagogisk handledning för lärande och förändring G1F, 7,5 hp PE344G 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Pedagogiska processer A1N, 15 hp PE707A 2015-02-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Pedagogiska processer i yrkesutbildning - Verksamhetsförlagd utbildning G2F, 15hp PE538G, PE531G 2019-09-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Pedagogiska processer i yrkesutbildning G2F, 15 hp PE532G 2019-01-30 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Pedagogiskt yrkeskunnande A1N, 15 hp PE711A 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Pedagogiskt yrkeskunnande II A1F, 15 hp PE721A 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Pediatrisk omvårdnad A1N, 7,5 hp OM724A 2012-11-15 Ladda ned beslut (PDF) False
Personalekonomi G1N, 7,5 hp FÖ116G 2015-03-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Personligt skydd och räddningstjänst G1N, 7,5 hp TE119G 2016-02-08 Ladda ned beslut (PDF) False
PLC-programmering I G1N, 7,5 hp AU133G 2021-02-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Populärmusik - komposition 2 G1N, 7,5 hp MU121G 2011-10-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Portföljförvaltning G2F, 7,5 hp NA518G 2012-05-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Praktisk musikkunskap I G1N, 7,5 hp MU112G 2012-03-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Praktisk musikkunskap II G1F, 7,5 hp MU312G 2012-03-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Praktiskt inriktad pedagogik: att förändra praktiken G1N, 7,5 hp PE164G 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF) False
Praktiskt inriktad pedagogik: pedagogikens grunder G1N, 7,5 hp PE163G 2017-10-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Praktiskt personalarbete G1F, 7,5 hp SD336G 2015-06-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Preparandkurs i matematik för ekonomer G1N, 3 hp MA105G 2024-06-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Procedurell programmering för ingenjörer G1N, 3 hp IT136G 2022-06-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Produkt- och produktionsekonomi G1N, 7,5 hp LO119G 2019-10-30 Ladda ned beslut (PDF) False
Produkt- och produktionsekonomi G1N, 7,5 hp abc23 2019-05-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Produktions- och logistiksimulering 1 G1N, 7,5 hp PR006G 2020-12-21 Ladda ned beslut (PDF) False
Produktions- och logistiksimulering I G1F, 3 hp AU332G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF) False
Produktionslogistik I G1N, 7,5 hp LO122G 2017-07-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Produktionslogistik II G1F, 7,5 hp LO314G 2018-06-20 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Produktionsteknik: Metoder och verktyg G1F, 7,5 hp PR303G 2019-11-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Produktionsteknik: Metoder och verktyg G1F, 7,5 hp AU315G 2019-11-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Produktionsteknik: Planering och flöde G2F, 7,5 hp PR500G 2020-03-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Produktionsteknik: Planering och flöde G2F, 7,5 hp AU512G 2020-03-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Produktionsteknikens grunder G1N, 3 hp AU139G 2021-05-10 Ladda ned beslut (PDF) False
Produktionsutrustningar G1F, 7,5 hp AU319G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF) False
Produktionsutrustningar I G1N, 7,5 hp AU123G 2018-03-05 Ladda ned beslut (PDF) False
Produktionsutrustningar II G1F, 7,5 hp AU318G 2019-04-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Produktionsutrustningar II G1F, 7,5 hp PR305G 2019-04-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Programmering i C# G1F, 7,5 hp IT314G 2020-08-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Programmering och spelprototyping G1N, 7,5 hp IT117G 2015-05-13 Ladda ned beslut (PDF) False
Programmeringsmetodik G1N, 7,5 hp IT114G 2018-10-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Programmeringsmetodik G1N, 7,5 hp IT141G 2021-05-20 Ladda ned beslut (PDF) False
Programvarutestning A1N, 7,5 hp DA718A 2012-12-14 Ladda ned beslut (PDF) False
Programvaruutveckling G1F, 7,5 hp DV316G 2016-09-29 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Projekt i design av IT-infrastruktur G1F, 9 hp IT358G 2020-11-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Projekt i kognitionsvetenskap G1F, 15 hp KB336G 2014-10-09 Ladda ned beslut (PDF) False
Projekt i musik- och ljudproduktion G1F, 15 hp MU314G 2011-10-05 Ladda ned beslut (PDF) False
Projekt i spelutveckling - design G1N, 15 hp DV120G 2016-09-29 Ladda ned beslut (PDF) False
Projekt i spelutveckling - ljud G1F, 15 hp ME129G 2020-10-16 Ladda ned beslut (PDF) False
Projekt i spelutveckling - programmering G1N, 15 hp DV122G 2016-09-29 Ladda ned beslut (PDF) False
Projekt i spelutveckling I - design G1F, 15 hp DV322G 2016-09-29 Ladda ned beslut (PDF) False
Projekt i spelutveckling I - design G1F, 15 hp IT327G 2020-10-15 Ladda ned beslut (PDF) False
Projekt i spelutveckling I - design G1F, 15hp IT3272G 2020-10-15 Ladda ned beslut (PDF) False
Projekt i spelutveckling I - Game writing G1F, 15 hp ME342G 2020-10-15 Ladda ned beslut (PDF) False
Projekt i spelutveckling I - grafik G1F, 15 hp ME337G 2020-10-16 Ladda ned beslut (PDF) False
Projekt i spelutveckling I - musik G1F, 15 hp MU317G 2020-10-16 Ladda ned beslut (PDF) False
Projekt i spelutveckling I - programmering G1F, 15 hp DV323G 2016-09-29 Ladda ned beslut (PDF) False
Projekt i tillämpad bioinformatik G1F, 7,5 hp BI315G 2020-04-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Projekt Serious Games A1N, 15 hp IT703A 2019-08-29 Ladda ned beslut (PDF) False
Projektarbete i biståndsteknik G1N, 15 hp TE117G 2016-02-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Projektarbete i kognitiv neurovetenskap G2F, 7,5 hp KU518G 2020-04-23 Ladda ned beslut (PDF) False
Projektarbete i teknik G1F, 15 hp TE312G 2015-10-05 Ladda ned beslut (PDF) False
Projektbaserad remediering G1F, 7,5 hp MY329G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Projektkurs i tillämpad mekanik I G1F, 7,5 hp MT319G 2018-10-23 Ladda ned beslut (PDF) False
Projektkurs i tillämpad mekanik II G2F, 7,5 hp MT513G 2018-10-23 Ladda ned beslut (PDF) False
Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N, 7,5 hp IP122G 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Projektledning - grundkurs G1N, 7,5 hp SD114G 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N, 7,5 hp AU129G 2015-05-13 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N, 7,5 hp AU140G 2021-02-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N, 7,5 hp PR013G 2021-02-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Projektledning med inriktning mot planering i praktiken G1F, 7,5 hp SD311G 2014-01-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Projektledning ur ett tvärkulturellt perspektiv G2F, 7,5 hp SD512G 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Projektledning, begrepp och metoder G1F, 7,5 hp IP320G 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Projektledning, fördjupade modeller och metoder G1F, 7,5 hp AU322G 2015-06-01 Ladda ned beslut (PDF) False
Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N, 15 hp ME718A 2019-05-29 Ladda ned beslut (PDF) False
Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N, 15 hp ME723A 2021-02-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Proteinbiokemi G2F, 7,5 hp MB512G 2013-03-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Proteinteknik G2F, 15 hp MB514G 2013-03-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Prototyping och gränssnittsdesign G1F, 7,5 hp KB324G 2019-10-17 Ladda ned beslut (PDF) False
Prototypprojekt G1F, 7,5 hp KB326G 2019-10-17 Ladda ned beslut (PDF) False
Psykologi och psykiatri G1N, 7,5 hp SD118G 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Psykologi och psykiatri G1N, 7,5 hp SD218G 2014-02-18 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Psykologi som vetenskaplig disciplin: grunder och delområden G1N, 7,5 hp KU106G 2020-11-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Påverkanstaktik G1F, 7,5 hp FÖ319G 2012-04-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Regelsystem och spelteori I G1N, 7,5 hp IT106G 2022-02-10 Ladda ned beslut (PDF) False
Regelsystem och spelteori II G2F, 15 hp IT512G 2022-02-10 Ladda ned beslut (PDF) False
Reggio Emilia - ett förhållningssätt G1N, 7,5 hp PE191U 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Reggio Emilia - ett förhållningssätt till lärande G1N, 7,5 hp PE191G 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Reggio Emilia - ett förhållningssätt till lärande G2F, 7,5 hp PE516G 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Reggio Emilias filosofiska pedagogik G2F, 7,5 hp PE535G 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Rekombinant DNA-teknik G2F, 7,5 hp MB511G 2013-03-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa A1N, 15 hp OM751A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF) False
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa I A1N, 15 hp OM718A 2017-04-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa II A1N, 15 hp OM719A 2017-04-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Resande i film och fotografi G1N, 15 hp MY122G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Samhälle och folkhälsa G1N, 7,5 hp FH133G 2015-10-22 Ladda ned beslut (PDF) False
Samspel i grupp G1F, 15 hp SD318G 2014-10-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Samspel i grupp G1F, 7,5 hp SD381G 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Sannolikhetslära med tillämpningar G1N, 7,5 hp ST121G 2018-04-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Scriptprogrammering G1F, 7,5 hp IT341G 2019-11-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Seminarium i neurala teorier om medvetandet G1F, 7,5 hp KU314G 2021-01-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Service design G1F, 7,5 hp IT348G 2020-10-16 Ladda ned beslut (PDF) False
Simulering av komplexa tillverkningssystem A1N, 7,5 hp AU715A 2021-04-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Situerad kognition - interaktion och design G2F, 7,5 hp KB515G 2014-04-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Situerad kognition G1F, 7,5 hp KB322G 2013-09-19 Ladda ned beslut (PDF) False
Skissteknik för dataspelsutvecklare G1N, 7,5 hp IP111G 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Skisstekniker för karaktärsdesign G1F, 7,5 hp ME334G 2020-11-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Skisstekniker: traditionell och digital metod G1N, 7,5 hp ME124G 2020-05-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Skolan som stödjande miljö A1F, 7,5 hp OM782A 2014-02-20 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Social Computing och datorstött samarbete G1F, 7,5 hp IT305G 2021-05-20 Ladda ned beslut (PDF) False
Social interaktion och kognition G1N, 7,5 hp KB115G 2018-10-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Social påverkan G1F, 15 hp SD326G 2014-06-30 Ladda ned beslut (PDF) False
Socialisation, lärande och kunskap G1N, 15 hp PE154G 2017-09-26 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Socialisation, lärande och kunskap G1N, 15 hp PE165G 2017-09-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Socialpsykologi G1N, 7,5 hp SD135G 2014-02-07 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Socialpsykologi utifrån tre perspektiv G1N, 7,5 hp SD153G 2020-02-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Socialpsykologisk forskning och rapportering G1F, 15 hp SD321G 2014-11-05 Ladda ned beslut (PDF) False
Socialpsykologisk forskning och rapportering G1F, 15 hp Komplettering 2014-11-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Socialpsykologiska klassiker G1F, 7,5 hp SD313G 2014-02-03 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Socialt utbyte G1F, 7,5 hp SD341G 2020-02-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Sociologi II G1F, 7,5 hp SD372G 2016-03-30 Ladda ned beslut (PDF) False
Sociologi III G2F, 7,5 hp SD572G 2016-03-30 Ladda ned beslut (PDF) False
Sociologins grunder G1N, 7,5 hp SD173G 2020-02-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Software Engineering G1F, 7,5 hp IT386G 2020-11-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Specialpedagogik för lärare G1N, 15 hp PE126G 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Specialpedagogik för yrkeslärare G1N, 7,5 hp PE132U 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Specialpedagogik i en skola för alla - ingår i lärarfortbildningen G1F, 30 hp PE304L 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Spelanalys II G1F, 7,5 hp ME328G 2018-02-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Speldesign A1N, 7,5 hp IT716A 2019-05-29 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Spelfysik G1F, 7,5 hp IT352G 2021-10-14 Ladda ned beslut (PDF) False
Spelprogrammering G1F, 7,5 hp IT353G 2020-08-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Språk och matematik genom estetiska lärprocesser - ingår i förskolelyftet G2F (uppdrag), 15 hp PE517L 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Språket i skolans ämnen och skolans ämnen i språket G1F, 7,5 hp PE135U 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Stamcellsbiologi G2F, 7,5 hp BV510G 2022-05-02 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Statistik inom hälsovetenskaperna I A1N, 3 hp RP729A 2016-03-17 Ladda ned beslut (PDF) False
Statistik inom hälsovetenskaperna II A1F, 4,5 hp RP733A 2016-03-17 Ladda ned beslut (PDF) False
Statistisk inferens G1N, 7,5 hp ST118G 2018-04-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Styr- och reglerteknik B, 7,5 hp AU310G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF) False
Stödjande ledarskap G1N, 7,5 hp SD119G 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Svensk kultur och svenskt samhälle G1N, 3 hp SV122G 2021-11-24 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Svensk kultur och svenskt samhälle G1N, 3 hp SV131G 2021-11-24 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Svensk kultur och svenskt samhälle G1N, 3 hp SV138G 2024-05-22 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Svenska för internationella studenter - intensiv G1N, 6 hp SV130G 2021-08-25 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Svenska för internationella studenter 1: Muntlig språkfärdighet och hörförståelse G1N, 7,5 hp SV126G 2021-08-25 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Svenska för internationella studenter 2: Text och grammatik G1N, 7,5 hp SV127G 2021-08-25 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Systemadministration - Forskning och utveckling G2F, 7,5 hp DA518G 2012-08-24 Ladda ned beslut (PDF) False
Systemadministration - introduktion G1F, 7,5 hp IT365G 2020-08-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Systemadministration - Introduktion G1F, 7,5 hp IT333G/DA130G 2018-10-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Systembiologi A1F, 7,5 hp SY759A 2019-04-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Systembiologi A1F, 7,5 hp SY746A 2019-04-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Systemtänkande A1N, 6 hp AU723A 2021-04-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Säker produktionsteknik G1N, 7,5 hp AU130G 2019-12-02 Ladda ned beslut (PDF) False
Säker produktionsteknik G1N, 7,5 hp PR008G 2019-12-02 Ladda ned beslut (PDF) False
Säljteknik och butikskommunikation G1F, 7,5 hp FÖ322G 2022-09-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Teknikstöd för kommunikation och administration G1N, 7,5 hp TE115G 2015-10-05 Ladda ned beslut (PDF) False
Teorier om medvetandet G1F, 7,5 hp KU320G 2021-02-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Termodynamik utan formler G1N, 7,5 hp FY126G 2020-12-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Texturering för spelproduktion G2F, 7,5 hp ME519G 2021-11-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Tillverknings- och produktionsteknik A, 7,5 hp AU116G 2019-04-08 Ladda ned beslut (PDF) False
Tillverkningsteknik och materiallära G1F, 6 hp AU333G 2021-05-10 Ladda ned beslut (PDF) False
Tillverkningsteknik och produktionsutrustningar för tekniker 1 G1F, 6 hp PR328G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF) False
Tillämpad bioteknik A1N, 7,5 hp MB712A 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF) False
Tillämpad FEM A1N, 7,5 hp MT714A 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Tillämpad FEM G2F, 7,5 hp MT517G 2021-04-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Tillämpad folkhälsovetenskap G1F, 10 hp FH323G 2012-12-13 Ladda ned beslut (PDF) False
Tillämpad folkhälsovetenskap G1F, 7,5 hp FH332G 2018-12-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Tillämpad hållfasthetslära G2F, 7,5 hp MT515G 2017-07-05 Ladda ned beslut (PDF) False
Tillämpad hälsopsykologi G1F, 7,5 hp FH334G 2018-12-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Tove Janssons Muminvärld G1N, 7,5 hp HY119G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Tumörbiologi - modellering A1F, 7,5 hp SY757A 2019-04-25 Ladda ned beslut (PDF) False
Tumörbiologi A1N, 7,5 hp BM713A 2020-12-16 Ladda ned beslut (PDF) False
Underhåll och driftsäkerhet II G1F, 7,5 hp AU323G 2021-05-10 Ladda ned beslut (PDF) False
Underhåll och driftsäkerhet 1 G1N, 7,5 hp AU128G 2020-06-08 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Undersökningsmetodik G1F, 15 hp KB323G 2014-04-22 Ladda ned beslut (PDF) False
Undersökningsmetodik G1N, 7,5 hp ST119G 2018-04-16 Ladda ned beslut (PDF) False
Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1F, 4,5 hp OM800A 2015-11-19 Ladda ned beslut (PDF) False
Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1F, 4,5 hp OM804A 2020-11-04 Ladda ned beslut (PDF) False
Undervisning och lärande i högre utbildning A1F, 6 hp PE823A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF) False
Unix - administration G1F, 7,5 hp DA331G 2013-01-24 Ladda ned beslut (PDF) False
User Experience Design - forskning och utveckling G2F, 15 hp IT511G 2021-02-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Utbildningsvetenskaplig metod A1F, 15 hp PE727A 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Utvärderings- och forskningsmetoder G1F, 7,5 hp ME354G 2024-02-05 Ladda ned beslut (PDF) False
Webb- och databasteknologi A1N, 7,5 hp DA716A 2012-04-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Webbutveckling - databasgränssnitt G1F, 7,5 hp DV312G 2012-04-17 Ladda ned beslut (PDF) False
Verksamhets- och informationsarkitekturer G1F, 7,5 hp IT316G 2023-05-11 Ladda ned beslut (PDF) False
Verksamhetsförlagda studier inom skolhälsovård A1F, 7,5 hp OM779A 2014-02-20 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Vetenskaplig metod I G1F, 7,5 hp FH340G 2024-02-14 Ladda ned beslut (PDF) False
Vetenskaplig teori och metod A1N, 7,5 hp OM768A 2022-04-06 Ladda ned beslut (PDF) False
Vetenskaplig teoribildning inom informationsteknologi A1N, 6 hp VP707A 2021-04-12 Ladda ned beslut (PDF) False
Vetenskapliga metoder i pedagogik A1F, 15 hp PE733A 2018-02-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Vetenskapliga perspektiv på digitalt berättande och transmedialitet A1N, 7,5 hp ME721A 2019-05-29 Ladda ned beslut (PDF) False
Vetenskapligt och etiskt förhållningssätt inom folkhälsovetenskap G1N, 7,5 hp FH131G 2023-03-29 Ladda ned beslut (PDF) False
Vingeografi G1N, 7,5 hp NG117G 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF) False
Virtualisering, moln och lagring G2F, 7,5 hp IT508G 2020-03-05 Ladda ned beslut (PDF) 1
Ladda ned beslut (PDF) 2
False
Virtualisering, moln och lagring G2F, 7,5 hp IT524G 2022-12-15 Ladda ned beslut (PDF) False
Visuell kultur G1N, 7,5 hp HY113G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF) False
Vuxenpedagogik I G1N, 7,5 hp PE160G 2017-10-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Vuxenpedagogik II G1F, 7,5 hp PE341G 2017-10-18 Ladda ned beslut (PDF) False
Vågrörelselära utan formler G1N, 7,5 hp FY127G 2020-12-07 Ladda ned beslut (PDF) False
Vårdande och profession I G1F, 12,5 hp OM322G 2016-11-17 Ladda ned beslut (PDF) False
Vårdande och profession II C, 10 hp OM531G 2016-11-17 Ladda ned beslut (PDF) False
Vårdandets etik G1N, 7,5 hp OM118G 2024-02-13 Ladda ned beslut (PDF) False
Välbefinnandefrämjande i teori och tillämpning G2F, 7,5 hp SD516G 2020-05-27 Ladda ned beslut (PDF) False
Västgötabergens geologi och landformer G1N, 4,5 hp NG219G 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF) False
Växtfysiologi G1N, 7,5 hp 2015-11-26 Ladda ned beslut (PDF) False
Yrkesetik och demokratiska värden i yrkesutbildning G1N, 15 hp PE166G 2018-02-28 Ladda ned beslut (PDF) False
Yrkesetik och demokratiska värden i yrkesutbildning G1N, 15 hp PE161G 2019-09-25 Ladda ned beslut (PDF) False