Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Avvecklade kurser

Kursnamn Kurskod Beslutsdatum
3D-grafik för spel G1N, 7,5 hp ME161G 2020-05-07 Ladda ned beslut (PDF)
3D-modellering för spelproduktion G1F, 7,5hp ME351G 2020-11-12 Ladda ned beslut (PDF)
3D-modellering för spelproduktion II G1F, 7,5hp ME352G 2021-11-18 Ladda ned beslut (PDF)
Adaptiv robotik A1N, 7,5 hp KB711A 2014-04-03 Ladda ned beslut (PDF)
Affärskultur i andra länder G1F, 7,5 hp FÖ327G 2011-12-15 Ladda ned beslut (PDF)
Affärsplanering G1N 7,5 hp FÖ112G 2011-12-15 Ladda ned beslut (PDF)
Affärsplanering G1N, 7,5 hp IE118G 2013-09-12 Ladda ned beslut (PDF)
Agile Manufacturing A1N, 7,5 hp A716A 2021-04-12 Ladda ned beslut (PDF)
Aktionsforskning - att utveckla kvalitet G1N 7,5 hp PE146G 2012-06-14 Ladda ned beslut (PDF)
Allmän farmakologi och mikrobiologi G1F, 7,5 hp BM301G 2021-01-27 Ladda ned beslut (PDF)
Allmän farmakologi och mikrobiologi G1F, 7,5hp BM301G 2020-09-16 Ladda ned beslut (PDF)
Analysmetoder 1 7,5 hp KE111G 2012-03-01 Ladda ned beslut (PDF)
Anatomi och fusiologi 1 G1N, 7,5 hp BM111G 2015-11-19 Ladda ned beslut (PDF)
Anatomi och fysiologi 1 G1N, 7,5 hp 2016-07-04 Ladda ned beslut (PDF)
Anatomi och fysiologi 1 G1N, 7,5 hp BM211G 2015-11-19 Ladda ned beslut (PDF)
Anatomi och fysiologi 1 G1N, 7,5 hp BM214G 2016-07-04 Ladda ned beslut (PDF)
Anatomi och fysiologi 1 G1N, 7,5 hp BM216G 2024-01-12 Ladda ned beslut (PDF)
Anatomi och fysiologi 2 G1N, 7,5 hp BM112G & BMA122 2011-01-11 Ladda ned beslut (PDF)
Anatomi och fysiologi 2 G1N, 7,5 hp BM212G 2014-11-10 Ladda ned beslut (PDF)
Anatomi och fysiologi 2 G1N, 7,5 hp BM213G 2015-11-19 Ladda ned beslut (PDF)
Anatomi och fysiologi 2 G1N, 7,5 hp BM218G 2024-02-14 Ladda ned beslut (PDF)
Anatomi och fysiologi G1N 7,5hp BM215G 2020-09-04 Ladda ned beslut (PDF)
Animeringstekniker I, introduktionskurs G1F, 7,5hp ME135G 2020-11-12 Ladda ned beslut (PDF)
Användarsupport G1N, 3hp IT102G 2020-08-27 Ladda ned beslut (PDF)
Arbetslivets pedagogik G1N 15 hp PE149G 2012-06-14 Ladda ned beslut (PDF)
Arbetslivets pedagogik G1N, 7,5 hp PE155G 2017-10-18 Ladda ned beslut (PDF)
Arbetsmarknad och samhällsekonomi G1N, 7,5hp NA119G 2019-11-07 Ladda ned beslut (PDF)
Arbetsmarknad och samhällsekonomi, 7,5 hp NA116G 2016-05-11 Ladda ned beslut (PDF)
Arbetsmetoder och registreringstekniker inom kognitiv neurovetenskap G1N 7,5hp KU119G 2020-04-23 Ladda ned beslut (PDF)
Arbetssätt inom kognitiv neurovetenskap: metodik och statistik G2F, 7,5hp KU514G 2019-10-24 Ladda ned beslut (PDF)
Arrangeringsteknik 11 G1F 7,5 hp MU310G, MU410G 2012-03-08 Ladda ned beslut (PDF)
Arrangeringstekniker I G1N 7,5 hp MU111G 2012-03-08 Ladda ned beslut (PDF)
Artificiell Intelligens - industriellt projekt / Artificial Intelligence - Industrial Project A1F, 9 hp AU728A 2021-04-12 Ladda ned beslut (PDF)
Artificiell Intelligens - industriellt projekt / Artificial Intelligence - Industrial Project A1N, 7,5 hp AU719A 2021-04-12 Ladda ned beslut (PDF)
Artificiell intelligens i dataspel G1F, 7,5 hp IT345G 2018-10-04 Ladda ned beslut (PDF)
Att leda studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning G1F 7,5 hp PE104G 2012-06-14 Ladda ned beslut (PDF)
Att skriva vetenskaplig uppsats G2F, 7,5hp SV500G 2019-05-29 Ladda ned beslut (PDF)
Att vara tonårsflicka i Sverige på 2000-talet G1F, 7,5hp FH314G 2020-02-26 Ladda ned beslut (PDF)
Att vara tonårspojke i Sverige på 2000-talet, G1F, 7,5hp FH322G 2020-02-26 Ladda ned beslut (PDF)
Avancerad artificiell intelligens / Advanced Artificiall Inteligence A1N 7,5hp IT733A 2021-06-17 Ladda ned beslut (PDF)
Avancerad informationsfusion och intelligent dataanalys A1F 7,5 hp DA719A 2012-01-20 Ladda ned beslut (PDF)
Avancerad omvårdnad inom förlossnings-, BB och neonatalvård A1F, 15 hp OM739A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF)
Avancerad omvårdnad inom förlossnings-, BB och neonatalvård A1F, 15 hp OM839A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF)
Avveckling av kursen Omvårdnad vid sviktande hälsa I G1F, 7.5 hp OM303G, OM301G 2010-09-27 Ladda ned beslut (PDF)
Avveckling av kurser i ämnet integrerad produktutveckling med ersättande kurs 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF)
Avveckling kurser i Hypermedievetenskap 2014-03-17 Ladda ned beslut (PDF)
Avveckling kurser i kognitionsvetentskap 2014-04-03 Ladda ned beslut (PDF)
Avveckling kurser i Medier 2014-03-17 Ladda ned beslut (PDF)
Barn- och ungdomslitteratur II G1N, 15 hp HY121G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF)
Barnets kognitiva utveckling G1N, 3hp KB129G 2019-09-12 Ladda ned beslut (PDF)
Berättande i nya medier som forskningsområde / Narrative in New Media as an Area of Research, A1N, 7,5hp ME715A 2019-05-29 Ladda ned beslut (PDF)
Berättande och media: Tove Janssons muminvärld G1N, 15 hp HY119G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF)
Beslut om avveckling av kurs Engelska för export och import, 7,5hp EN125G 2011-11-28 Ladda ned beslut (PDF)
Beslutsstöd - ett användarcentrerat perspektiv, 7,5 hp IS513G 2011-03-07 Ladda ned beslut (PDF)
Beslutsstöd - ett användarperspektiv 7,5 hp IS714A 2011-03-07 Ladda ned beslut (PDF)
Bioinformatik - introduktion G1N BI112G 2011-03-10 Ladda ned beslut (PDF)
Bioinformatik - strukturmodeller A1N BI714A 2011-03-10 Ladda ned beslut (PDF)
Bioinformatisk analys med Perl G1N, 7,5, Bioinformatic Analysis with Perl G1N, 7.5 BI115G 2023-04-05 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Biokemi / Biochemistry G1F 7,5hp KE313G 2021-04-29 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Biokemi / Biochemistry G1F, 7,5hp MB329G 2020-04-03 Ladda ned beslut (PDF)
Biokemi G1F, 7,5 hp MB318G 2019-01-24 Ladda ned beslut (PDF)
Biologi för lärare G2F, 15 hp NO512G 2012-12-06 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Biologi i grundskolan G1N, 15 hp NA111G 2012-12-06 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Biomarkörer inom molekylär medicin / Biomarkers in Molecular Medicine A1N, 7,5hp MB734A 2020-03-26 Ladda ned beslut (PDF)
Biomarkörer inom molekylär medicin / Biomarkers in Molecular Medicine, A1N, 7,5ho MB728A 2020-03-26 Ladda ned beslut (PDF)
Biomedicin för banrmorskor A1F, 2,5 hp BM723A 2014-03-20 Ladda ned beslut (PDF)
Biomedicin för barnmorskor I A1N, 7,5 hp BM724A 2014-03-20 Ladda ned beslut (PDF)
Biomedicin för barnmorskor II A1F, 7,5 hp BM825A 2014-03-20 Ladda ned beslut (PDF)
Biomedicinska fallstudier G1N, 7,5hp BM135G 2019-08-28 Ladda ned beslut (PDF)
Biostatistik / Biostatistics A1N, 5hp SY748A 2019-03-12 Ladda ned beslut (PDF)
Biostatistik / Biostatistics G2F, 5 hp SY512G 2019-02-28 Ladda ned beslut (PDF)
Biostatistik G1N, 7,5 hp FH137G 2015-04-29 Ladda ned beslut (PDF)
Biovetenskaplig metodik och design G1F, 7,5 hp BM327G 2017-02-24 Ladda ned beslut (PDF)
Biovetenskaplig metodik och design G1F, 7,5 hp BV302G 2019-05-24 Ladda ned beslut (PDF)
Biovetenskapliga fallstudier G1N, 7,5 hp BM120G 2018-05-23 Ladda ned beslut (PDF)
Biovetenskapliga fallstudier G1N, 7,5 hp BM133G 2018-05-23 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Biståndsteknik del 1 G1N, 7,5 hp MT111G 2014-10-06 Ladda ned beslut (PDF)
Biståndsteknik del 2 G1N, 7,5 hp MT112G 2014-10-06 Ladda ned beslut (PDF)
Brottmekanik, 7,5 hp MT718A 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF)
Butikens administration G1F, 7,5 hp FÖ323G 2011-11-09 Ladda ned beslut (PDF)
Butikens marknadsföring II G1N 7,5 hp FÖ123G 2011-12-15 Ladda ned beslut (PDF)
Butikens omvärld G1N 7,5hp NA117G 2020-11-03 Ladda ned beslut (PDF)
Byggherre och förvaltning G1F, 6 hp MT335G 2019-11-04 Ladda ned beslut (PDF)
Byggnadsmekanik G1F, 6 hp MT320G 2017-10-31 Ladda ned beslut (PDF)
Byggnadsmekanik och hållfasthetslära, G1F, 7,5 hp MT315G 2015-05-13 Ladda ned beslut (PDF)
Byggprocessen 1 G1N, 3,8 hp MT122G 2014-10-06 Ladda ned beslut (PDF)
Byggprocessen 2 G1F, 3,8 hp 2018-12-10 Ladda ned beslut (PDF)
Byggprocessen 2 G1F, 3,8 hp MT318G 2018-12-10 Ladda ned beslut (PDF)
Byggprocesser G1N, 7,5 hp MT114G 2014-10-06 Ladda ned beslut (PDF)
Byggprojekt I G1N, 15 hp MT119G 2018-10-08 Ladda ned beslut (PDF)
Byggprojekt II G1N, 15 hp MT121G 2018-10-08 Ladda ned beslut (PDF)
Bättre lärande i matematik: planera, genomföra och evaluera - ingår i lärarfortbildningen G1F, 15 hp PE308L 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF)
CAD 1 för tekniker G1N, 3 hp IP107G 2021-05-10 Ladda ned beslut (PDF)
CAD 2 för tekniker G1F, 3 hp IP335G 2021-05-10 Ladda ned beslut (PDF)
CAD för byggnadskonstruktioner G1N, 4,5 hp MT116G 2014-10-06 Ladda ned beslut (PDF)
CAD III G1F 6 hp IP333G 2024-03-07 Ladda ned beslut (PDF)
CAD: Friforms- och skelettmodellering G1F, 6 hp IP339G 2022-06-10 Ladda ned beslut (PDF)
CAD: Friforms- och skelettmodellering G1F, 6 hp IP342G 2023-10-12 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Cellsignalering / Cell Signaling G1F, 7,5hp MB330G 2020-03-26 Ladda ned beslut (PDF)
Centrala områden i kognitiv neurovetenskap / Central Topics of Cognitive Neuroscience G1F, 7,5 hp KU331G 2022-03-31 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Centrala områden i kognitiv neurovetenskap /Central Topics in Cognitive Neuroscience G1F, 7,5 hp KU337G 2022-03-31 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Data Warehousing for Business Intelligence G2F, 15 hp IS517G 2014-09-15 Ladda ned beslut (PDF)
Databassystem, 7,5 hp IS114G 2013-10-30 Ladda ned beslut (PDF)
Datakommunikation - forskning och utveckling G2F, 7,5 hp DA521G 2012-08-24 Ladda ned beslut (PDF)
Datakommunikation - Routing G1F, 3 hp DA324G 2014-12-10 Ladda ned beslut (PDF)
Datakommunikation - Switching G1F, 3 hp DA326G 2014-12-18 Ladda ned beslut (PDF)
Datakommunikation - WAN-Access G1F, 3hp IT339G 2020-10-16 Ladda ned beslut (PDF)
Datorbaserad ljud- och musikproduktion G1N, 15hp MU151G 2021-03-11 Ladda ned beslut (PDF)
Datorgrafik G1N, 7,5 hp DA146G 2014-11-18 Ladda ned beslut (PDF)
Datorgrafik G1N, 7,5hp IT101G 2021-10-28 Ladda ned beslut (PDF)
Datorintelligens / Computer Intelligence A1N, 6 hp AU724A 2021-04-12 Ladda ned beslut (PDF)
Datorspel och konst G1N, 7,5 hp HY120G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF)
Datorstödd konstruktion och beredning 7,5 hp MT511G 2018-10-08 Ladda ned beslut (PDF)
Datorstödd robotik / Computer Aided Robotics G2F, 7,5 hp AU522G 2020-02-03 Ladda ned beslut (PDF)
Den friska människans fysiologi G1N, 10 hp BM118G 2012-12-06 Ladda ned beslut (PDF)
Den friska människans fysiologi G1N, 7,5 hp BM116G 2015-06-02 Ladda ned beslut (PDF)
Den friska människans fysiologi G1N, 7,5 hp BM130G 2017-11-17 Ladda ned beslut (PDF)
Den friska människans fysiologi G1N, 7,5 hp BM132G 2017-11-14 Ladda ned beslut (PDF)
Design med omtanke, 7,5 hp IP115G 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF)
Designkunskap del 2 G1F (IP323G) IP323G 2017-07-05 Ladda ned beslut (PDF)
Didaktik inom naturvetenskap och teknik II G1N, 7,5 hp PE131U 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF)
Didaktik, delaktighet och utforskande i Reggio Emilias filosofiska pedagogig G2F, 7,5 hp PE536G 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF)
Digital ljuddesign för spel G1F, 7,5 hp MY315G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF)
Digital ljuddesign G1N, 7,5hp ME212G 2020-10-16 Ladda ned beslut (PDF)
Digital teknik G1N, 7,5 hp ET116G 2016-04-11 Ladda ned beslut (PDF)
Digital teknik i undervisning A1N, 7,5 hp PE722A 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF)
Digitala kulturer G1F, 7,5 hp (t o m VT16) ME111G 2018-03-08 Ladda ned beslut (PDF)
Digitala kulturer G1F, 7,5 hp (VT17) MEG111G 2018-03-08 Ladda ned beslut (PDF)
Digitala medier G1N, 7,5 hp MU162G 2011-10-11 Ladda ned beslut (PDF)
Digitala medier och marknadsföring på internet G1N, 7,5 hp MU129G 2011-10-11 Ladda ned beslut (PDF)
Digitala verktyg 1 G1N, 3,8 hp MT126G 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF)
Digitala Verktyg 2 G1N, 3,8hp MT317G 2018-10-11 Ladda ned beslut (PDF)
Distribuerade realtidssystem DA712A 2012-12-14 Ladda ned beslut (PDF)
Dockspel som komminikation och mediering G1N, 15 hp PE342G 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF)
Dynamik A1N, 7,5 hp MT712A 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF)
Effektiva produktionsflöden G1F 6 hp PR316G 2024-04-11 Ladda ned beslut (PDF)
Ekologi, kretslopp och landskapsprocesser / Ecology, nutrient cycling and landscape processes G1F, 7,5hp BV300G 2020-04-03 Ladda ned beslut (PDF)
Ekonomi- och verksamhetsstyrning G1F, 7,5 hp IE321G 2019-05-08 Ladda ned beslut (PDF)
Ekonomi- och verksamhetsstyrning G1F, 7,5 hp IE322G 2019-05-21 Ladda ned beslut (PDF)
Ekonomistyrning för ingenjörer IE131G 2022-06-07 Ladda ned beslut (PDF)
Ekonomistyrning I G1N 7,5 hp 2022-09-26 Ladda ned beslut (PDF)
Ekonomistyrning I G1N 7,5 hp IE137G 2022-09-26 Ladda ned beslut (PDF)
Ekonomistyrning I G1N, 7,5hp IE116G 2020-02-25 Ladda ned beslut (PDF)
Ekonomistyrning II FÖ315G 2011-12-15 Ladda ned beslut (PDF)
Ekonomistyrning II, 7,5 hp IE315G 2015-09-09 Ladda ned beslut (PDF)
Ekonomistyrning II, G1F, 7,5 hp FÖ15G 2011-12-15 Ladda ned beslut (PDF)
Ekonomistyrning II, G1F, 7,5hp IE331G 2022-04-05 Ladda ned beslut (PDF)
Ellära för tekniker G1N, 4,5 hp AU137G 2019-05-06 Ladda ned beslut (PDF)
Ellära G1N, 7,5 hp ET115G 2016-04-11 Ladda ned beslut (PDF)
E-logistik LO515G 2019-05-08 Ladda ned beslut (PDF)
e-Logistik G1N 7,5 hp (LO113G) LO113G 2017-07-04 Ladda ned beslut (PDF)
Endokrinologi G2F, 7,5 hp BM522G 2018-05-23 Ladda ned beslut (PDF)
Energi- och installationsteknik G2F, 6hp MT518G 2019-11-04 Ladda ned beslut (PDF)
Energiteknik G1N, 7,5 hp MT117G 2017-12-04 Ladda ned beslut (PDF)
Engelsk grundkurs för ekonomer G1N, 7,5 hp EN146G 2015-03-25 Ladda ned beslut (PDF)
Engelsk grundkurs för ekonomer G1N, 7,5 hp EN150G 2019-02-28 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska / Affärsengelska / English / Business English G1N, 7,5 hp EN145G 2020-11-04 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska / Akademiskt skrivande / English / Academic Writing G1N, 7,5hp EN144G 2020-11-25 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska / Allmän språkfärdighet, G1N, 7,5 hp EN153G 2020-11-25 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska / baskurs på högskolenivå / English / Basic University Course G1N, 7,5 hp EN147G 2020-11-25 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska / Propedeutisk kurs / English / Preparatory Course G1N, 7,5 hp EN155G 2020-11-25 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska / Uttal / English Pronunciation G1N, 1,5 hp EN141G 2020-11-04 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska /skriftlig kommunikation och kultur för lärare i årskurs F-3, 7,5 hp EN315G 2015-09-09 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska 1-30 hp G1N, 30 hp EN160G 2019-09-26 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Engelska 1-30 hp, G1N, 30 hp EN260G 2019-09-25 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska för akademisk rapportskrivning G1N, 7,5 hp EN117G 2014-08-27 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska för biståndsingenjörer G1N, 7,5 hp EN131G 2015-02-25 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska för export och import 7,5 hp EN125G 2012-02-15 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska för förskollärare G2F, 7,5 hp EN132G 2013-12-05 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska för förskollärare G2F, 7,5 hp EN514G 2013-12-05 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska för lärare i årskurs 4-6, del 1 G1F, 7,5 hp EN313G 2015-09-09 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska för lärare i årskurs 4-6, del 2, 7,5 hp EN314G 2015-09-09 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska för lärare i årskurs F-3 G2F, 15 hp EN133G 2013-12-05 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska för lärare i årskurs F-3 G2F, 15 hp EN513G 2013-12-05 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska G2E, 30 hp EN501G 2015-02-25 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska Uttal / English Pronunciation G1N, 1,5 hp EN241G 2020-11-04 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska, akademiskt skrivande A1N, 7,5 hp EN711A 2013-12-05 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska/1900-talslitteratur / English/20th Century Literature G1N, 7,5 hp EN139G 2019-09-25 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska/Affärsengelska G1N, 7,5 hp EN324G 2015-02-25 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska/Affärsengelska inklusive länderkunskap om Sverige G1N, 7,5 hp EN325G 2015-02-25 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska/Grammatik och fonetik G1N, 7,5hp EN140G 2019-09-25 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska/Länderkunskap inklusive muntlig språkfärdighet G1N, 7,5 hp EN161G 2015-09-09 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska/muntlig kommunikation och kultur för lärare i årskurs F-3, G1N, 7,5 hp EN134G 2015-09-09 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska/muntlig presentationsteknik / English/Oral Presentation Techniques G1N, 7,5 hp EN136G 2020-11-04 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska/Muntlig Presentationsteknik G1N, 7,5 hp EN124G 2015-06-03 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska/Praktisk engelska G1N, 15 hp EN110G 2015-03-25 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska/Praktisk engelska, grundläggande språkfärdighet G1N, 7,5 hp EN135G 2015-03-25 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska/skriftlig språkfärdighet G1N, 7,5hp EN162G 2019-09-25 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska/Storbritannien och USA / English/The U.K. and the U.S. G1N, 6hp EN172G 2019-09-25 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska/Storbritannien och USA samt uttal G1N, 7,5hp EN171G 2019-09-25 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska: 1900-talslitteratur G1N, 7,5 hp EN239G 2019-09-25 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska: Grammatik och fonetik G1N, 7,5hp EN240G 2019-09-25 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska: Introduktion till akademiskt skrivande G1N EN248G 2020-05-27 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska: Introduktion till akademiskt skrivande G1N, 6 hp EN251G 2022-06-10 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska: Introduktion till akademiskt skrivande inklusive referenshantering G1N, 7,5 hp EN254G 2024-01-17 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska: Propedeutisk kurs / English: Preparatory Course G1N, 7,5hp EN255G 2022-02-09 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Engelska: Skriftlig kommunikation för internationell handel G1N, 4,5 hp EN246G 2023-11-29 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska: Skriftlig språkfärdighet G1N, 7,5 hp EN262G 2019-09-25 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska: Skriva med språkhjälpmedel G1N, 7,5 hp EN263G 2020-08-28 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska: Storbritannien och USA G1N, 6hp EN272G 2019-09-26 Ladda ned beslut (PDF)
Engelska: Storbritannien och USA samt uttal G1N, 7,5hp EN271G 2019-09-25 Ladda ned beslut (PDF)
Entreprenöriellt företagande G1N, 7,5 hp IE128G 2016-09-07 Ladda ned beslut (PDF)
Entreprenöriellt företagande G1N, 7.5 hp IE112G 2011-03-10 Ladda ned beslut (PDF)
Entreprenörskap - villkor och särprägel G1N, 7,5 hp IE113G 2011-03-10 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Entreprenörskap I G1N, 30 hp IE125G 2013-09-12 Ladda ned beslut (PDF)
Entreprenörskap II G1N, 30 hp IE120G 2013-05-16 Ladda ned beslut (PDF)
Ergonomisk design med virtuela tillämpningar A1N IP711A 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF)
Ergonomisk produktdesign G1F IP311G 2019-04-08 Ladda ned beslut (PDF)
Evolution G1N, 7,5hp BV301G 2020-02-27 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i automatiseringsteknik / Dissertation in Automation Engineering A1E, 22,5 hp AU720A 2021-04-12 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i automatiseringsteknik G2E, 22,5 hp AU502G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i automatiseringsteknik G2E, 30 hp AU504G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i datavetenskap A1E, 30 hp DV722A 2018-06-14 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i datavetenskap A2E, 45 hp 2018-05-17 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i datavetenskap A2E, 45 hp DV723A 2018-05-17 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i datavetenskap G2E 15 hp DV556G 2011-09-06 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i datavetenskap med inriktning mot serious games A2E, 45 hp DV718A 2012-08-24 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i folkhälsovetenskap G1E, 7,5 hp FH329G 2019-08-28 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i informationssystemutveckling G2E, 22,5 hp IS520G 2016-12-01 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Examensarbete i informationsteknologi med inriktning mot User Experience Design G2E, 15hp IT612G 2022-08-15 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i informationsteknologi med inriktning mot User Experience Design G2E, 30hp IT611G 2022-08-15 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i integrerad produktutveckling G1F, 30hp IP515G 2020-10-05 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i integrerad produktutveckling G2E, 30 hp IP502G 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i integrerad produktutveckling, 22,5 hp IP503G 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i kognitionsvetenskap A1E, 30 hp KB776A 2014-04-03 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i kognitionsvetenskap G2E, 15hp KB553G 2019-10-17 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i kognitionsvetenskap G2E, 30hp KB554G 2019-10-17 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i kognitiv neurovetenskap / Bachelor Degree Project in Cognitive Neuroscience G2E, 15hp KU512G 2020-02-27 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i kognitiv neurovetenskap / Bachelor Degree Project in Cognitive Neuroscience G2E, 30hp KU513G 2020-02-27 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i kognitiv neurovetenskap / Master degree Project in Cognitive Neuroscience A1E 30hp KU724A 2020-09-24 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Examensarbete i kognitiv neurovetenskap G2E 22,5hp KU523G 2020-09-24 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i kognitiv neurovetenskap G2E, 22,5 hp KU531G 2024-01-25 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Examensarbete i logistik G2E 15hp LO517G 2020-06-10 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i lärarutbildningen - ämnesdidaktiskt perspektiv A1E, 15 hp PE723A 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i lärarutbildningen A1E, 15 hp PE703A 2015-03-25 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i maskinteknik - inriktning bistånd G2E, 22,5 hp MT505G 2014-11-03 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i maskinteknik - inriktning bistånd G2E, 30 hp MT504G 2014-11-03 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i maskinteknik / Final Project in Mechanical Engineering G2E, 22,5hp MT503G 2020-09-07 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i maskinteknik, 30 hp MT717A 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i medier, estetik och berättande / Master Degree project in Media, Aesthetics and Narration, A1E, 30 hp ME730A 2021-09-16 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i medier, estetik och berättande med inriktning mot dokumentärt berättande G2E, 30 hp ME516G 2013-08-27 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i molekylärbiologi G1E, 15 hp MB314G 2012-05-03 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion G1E, 15 hp MU311G 2011-10-05 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion G1E, 15 hp MU316G 2011-10-05 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i omvårdnad - barnmorska A1E, 7,5 hp OM742A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i omvårdnad - distriktssköterska A1E, 15 hp OM753A 2015-04-29 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i pedagogik A1E, 15 hp PE726A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i pedagogik A1E, 15 hp PE734A 2018-09-19 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i pedagogik G2E, 15hp PE529G 2019-01-30 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i pedagogik med inriktning mot yrkesutbildning G2E, 15hp PE530G 2019-01-30 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i pedagogiskt yrkesutövande A1E, 15 hp PE717A 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i produktionsteknik G1E, 15 hp PR319G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i produktionsteknik G1E, 22,5 hp AU321G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbete i systembiologi / Master Degree Project in Systems Biology A2E, 60 hp SY749A 2019-04-25 Ladda ned beslut (PDF)
Examensarbetete i integrerad produktutveckling, 22,5 hp IP501G 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF)
Experimentell design och dataanalys inom biovetenskap / Experimental Design and Data Analysis for Life Science A1N, 5hp SY763A 2021-04-29 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Experimentell design och dataanalys inom biovetenskap / Experimental Design and Data Analysis for Life Science A1N, 5 hp SY753A 2019-03-12 Ladda ned beslut (PDF)
Experimentella ljudvärldar / Experimental Sound Environments, G1F, 15hp ME523G 2019-05-29 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Experimentella metoder och design inom biovetenskap / Experimental Methods and Design in Bioscience A1N 10 hp MB727A 2020-05-28 Ladda ned beslut (PDF)
Experimentella metoder och design inom biovetenskap / Experimental Methods and Design in Bioscience A1N 10 hp MB733A 2020-05-28 Ladda ned beslut (PDF)
Externredovisning I G1N IE117G 2016-04-13 Ladda ned beslut (PDF)
Externredovisning I G1N, 7,5hp IE130G / FÖ148G 2022-03-10 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Externredovisning i teori och praktik, 7,5 hp FÖ331G 2019-01-11 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Externredovisning III ABCFÖ502G 2019-05-08 Ladda ned beslut (PDF)
Externredovisning III FÖ502G 2019-10-30 Ladda ned beslut (PDF)
Externredovisning III G2F ABCFÖ502G 2019-05-08 Ladda ned beslut (PDF)
Externredovisning III G2F FÖ502G 2019-10-30 Ladda ned beslut (PDF)
Externredovisning IV G2F, 7,5 hp FÖ504G 2015-12-02 Ladda ned beslut (PDF)
Farmakologi I G2F, 7,5 hp BM533G 2018-05-23 Ladda ned beslut (PDF)
Farmakologi I G2F, 7,5hp BM536G 2020-11-25 Ladda ned beslut (PDF)
Farmakologi II / Pharmacology G2F, 7,5 hp BM534G 2019-10-30 Ladda ned beslut (PDF)
Farmakologi II G2F, 7,5 hp BM537G 2020-12-16 Ladda ned beslut (PDF)
Filmens form och stil FV118G 2011-01-31 Ladda ned beslut (PDF)
Finansiering G1F, 7,5 hp FÖ344G 2022-10-04 Ladda ned beslut (PDF)
Finita Element Metoden G2F, 7,5 hp MT516G 2018-02-05 Ladda ned beslut (PDF)
Finita element-metoden - koncept och tillämpningar, 15 hp MT713A 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF)
Flervariabelsanalys G1F, 7,5 hp MA351G 2018-10-08 Ladda ned beslut (PDF)
Flexibla tillverkningssystem G2F, 7,5 hp AU511G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF)
Folkhälsoarbete med digitala verktyg A1N, 7,5 hp FH716A 2022-06-10 Ladda ned beslut (PDF)
Folkhälsoarbete med inriktning mot barn och ungdomar i skolan G2F, 7,5 hp FH614G 2022-06-10 Ladda ned beslut (PDF)
Folkhälsovetenskapens grunder G1N, 7,5 hp FH130G 2023-03-29 Ladda ned beslut (PDF)
Folkhälsoveteskap för barnmorskor G2F, 15 hp FH518G 2017-04-27 Ladda ned beslut (PDF)
Forskningsmetoder i kognitiv neurovetenskap A1N, 7,5hp KU717A 2020-02-27 Ladda ned beslut (PDF)
Forskningsmetoder i kognitiv neurovetenskap A1N, 7,5hp KU711A 2019-10-24 Ladda ned beslut (PDF)
Forskningsmetoder och tekniker inom User Experience Design G1F, 15 hp IT304G 2024-03-14 Ladda ned beslut (PDF)
Forskningsmetodik A1F, 7,5 hp FÖ707A 2012-02-08 Ladda ned beslut (PDF)
Forskningsperspektiv och forskningsmetoder, A1N 10hp KU718A 2019-10-24 Ladda ned beslut (PDF)
Forskningstekniker i kognitiv neurovetenskap G1N 7,5hp KU102G 2020-04-23 Ladda ned beslut (PDF)
Forskningstekniker inom kognitiv neurovetenskap / Research Techniques in Cognitive Neuroscience G1F, 7,5 hp KU333G 2022-03-31 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Fysik 1.1, behörighetsgivande kurs X. 3,5 fup FY007B 2021-10-04 Ladda ned beslut (PDF)
Fysik 1.2, behörighetsgivande kurs X, 7,5 fup FY008B 2021-10-04 Ladda ned beslut (PDF)
Fysik 2, behörighetsgivande kurs X, 7,5 fub FY009B 2021-10-04 Ladda ned beslut (PDF)
Fysik A, 7,5 hp FY001B 2014-09-19 Ladda ned beslut (PDF)
Fysik B, 11,5 hp FY002B 2014-09-19 Ladda ned beslut (PDF)
Fysik för lärare G2F, 15 hp NO511G 2013-03-07 Ladda ned beslut (PDF)
Fysik för tekniker 1 G1N, 3,5 hp FY102G 2023-11-09 Ladda ned beslut (PDF)
Fysik för tekniker 2 G1N, 7,5 hp FY103G 2023-11-09 Ladda ned beslut (PDF)
Fysik för tekniker 3 G1N, 7,5 hp FY104G 2023-11-09 Ladda ned beslut (PDF)
Fysik i grundskolan G1N, 15 hp NA112G 2013-12-05 Ladda ned beslut (PDF)
Fysikaliska leksaker, G1N, 7,5hp FY111G 2020-12-07 Ladda ned beslut (PDF)
Fysiologi / Physiology G1F, 7,5hp BV309G 2019-11-28 Ladda ned beslut (PDF)
Fysiologi / Physiology G1F, 7,5hp BV312G 2019-11-28 Ladda ned beslut (PDF)
Fysisk aktivitet, nutrition och hälsopromotion I G1N, 7,5 hp FH128G 2016-12-08 Ladda ned beslut (PDF)
Fysisk aktivitet, nutrition och hälsopromotion I, G1N, 7,5hp FH140G 2019-01-30 Ladda ned beslut (PDF)
Fysisk aktivitet, nutrition och hälsopromotion II G1F, 7,5hp FH333G 2019-08-28 Ladda ned beslut (PDF)
Fysisk modellbyggnad G1F, 7,5 hp IP312G 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF)
Fördjupning i mekanik G1F, 7,5 hp MT322G 2017-09-11 Ladda ned beslut (PDF)
Fördjupning inom tillämpad positiv psykologi II G2F, 7,5hp KU525G 2020-11-26 Ladda ned beslut (PDF)
Fördjupning inom tillämpad positiv psykologisk coaching II G2F, 7,5hp KU521G 2019-10-24 Ladda ned beslut (PDF)
Företagsanalys och företagsvärdering G2F, 7,5hp FÖ524G 2020-10-06 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Företagsledning i butik II, 7,5 hp FÖ126G 2015-02-04 Ladda ned beslut (PDF)
Förlossningskonst A1F, 10 hp OM713A 2017-04-27 Ladda ned beslut (PDF)
Förproduktion och berättelsedrivna spel - Design och Game writing G1F, 7,5hp ME343G 2021-12-09 Ladda ned beslut (PDF)
Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens G1F, 7,5 hp OM411G 2020-11-04 Ladda ned beslut (PDF)
Förskrivningsrätt för vissa läkemedel G2F, 15 hp BM517G 2020-12-16 Ladda ned beslut (PDF)
Förvaltningsrätt I G1N, 7,5hp JU117G 2020-08-26 Ladda ned beslut (PDF)
Förändrade medvetandetillstånd G1F, 7,5hp KU329G 2019-10-24 Ladda ned beslut (PDF)
Genreglering G1F, 7,5 hp MB311G 2013-04-04 Ladda ned beslut (PDF)
Genteknik A1N, 7,5 hp MB711A 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF)
Genteknik G1N 7,5 hp MB124G 2012-05-03 Ladda ned beslut (PDF)
Genteknik och bioteknik A1N, 15 hp MB721A 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF)
Genteknik och genetik G1N 7,5 hp MB115G 2012-05-03 Ladda ned beslut (PDF)
Geografisk analys och presentation med GIS G1F, 7,5 hp NG311G 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF)
Geografisk analys och presentation med GIS G1N, 7,5 hp NG114G 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF)
Geografiska data och fjärranalys G1N, 7,5 hp NG115G 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF)
Geografiska databaser och kartografi G1N, 7,5 hp NG111G 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF)
Geologi, klimat och landformer G1N, 7,5 hp NG113G 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF)
GIS i praktiken G2F, 15 hp NG515G 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF)
GPS och datainsamling i fält G1N, 7,5 hp NG220G 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF)
Grafisk kommunikation G1N, 7,5 hp MY127G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF)
Grafisk kommunikation II G1F, 15 hp MY322G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF)
Grunder i organisation och ledarskap G1N, 7,5hp SD141G 2020-02-26 Ladda ned beslut (PDF)
Grundkurs i socialpsykologi G1N, 7,5 hp SD104G 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF)
Grundläggande epidemiologi och biostatistik G1F, 7,5 hp FH336G 2023-11-29 Ladda ned beslut (PDF)
Grundläggande epidemiologi och biostatistik G1N, 7,5 hp FH138G 2015-10-22 Ladda ned beslut (PDF)
Grundläggande flödessimulering G1N, 7,5 hp AU111G 2012-12-06 Ladda ned beslut (PDF)
Grundläggande folkhälsovetenskap G1N, 7,5 hp FH122G 2018-05-23 Ladda ned beslut (PDF)
Grundläggande hållfasthetslära, 7,5 hp MT333G 2017-02-06 Ladda ned beslut (PDF)
Grundläggande hälsoekonomi G1N, 7,5 hp FH139G 2015-10-22 Ladda ned beslut (PDF)
Grundläggande hälsopsykologi G1N, 7,5 hp FH127G 2018-12-12 Ladda ned beslut (PDF)
Grundläggande kemi G1N, 15 hp KE114G 2019-01-24 Ladda ned beslut (PDF)
Grundläggande kunskaper om kommunikation och socialisation G1N, 7,5 hp PE125U 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF)
Grundläggande makroekonomi G1N, 15 hp NA213G 2016-03-09 Ladda ned beslut (PDF)
Grundläggande makroekonomi G1N, 15hp / Principles of macroeconomics 2019-11-07 Ladda ned beslut (PDF)
Grundläggande makroekonomi G1N, 15hp / Principles of macroeconomics NA118G 2019-11-07 Ladda ned beslut (PDF)
Grundläggande makroekonomi G1N, 15hp / Principles of macroeconomics NA122G 2019-11-07 Ladda ned beslut (PDF)
Grundläggande mikroekonomi G1N, 15 hp NA115G 2019-11-07 Ladda ned beslut (PDF)
Grundläggande mikroekonomi G1N, 15 hp NA214G 2012-09-12 Ladda ned beslut (PDF)
Grundläggande psykiatri G1F, 7,5 hp BM311G 2014-02-20 Ladda ned beslut (PDF)
Grundläggande tillverkningsteknik G1N, 3 hp AU136G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF)
Grundläggande underhållsteknik och driftsäkerhet G1N, 12 hp AU121G 2021-05-10 Ladda ned beslut (PDF)
Grundläggandeläs- och skrivutveckling G1F, 7,5 hp PE312G 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF)
Gruppdynamik och teamutveckling A1N, 7,5 hp SD701A 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF)
Grupprojekt i automatiseringsteknik B, 7,5hp AU324G 2020-12-21 Ladda ned beslut (PDF)
Gruppsykologi G1N, 7,5 hp SD123G 2014-10-08 Ladda ned beslut (PDF)
Gruppsykologi: Arbetsgruppen G1N, 5 hp SD146G 2016-03-30 Ladda ned beslut (PDF)
Gäller ej! Virtualisering, ,moln och lagring G2F, 7,5 hp IT508G 2020-03-05 Ladda ned beslut (PDF)
Handledning i lärarutbildning G1F, 7,5 hp PE219G 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF)
Handledning och bedömning i pedagogisk yrkespraktik G2F, 7,5 hp PE537G 2017-10-18 Ladda ned beslut (PDF)
Histopatologi I G1F, 7,5 hp BM312G 2013-11-07 Ladda ned beslut (PDF)
Histopatologi I G2F, 7,5 hp BM612G 2013-11-07 Ladda ned beslut (PDF)
Hjärnan och lärande G2F, 7,5hp KU519G 2020-03-26 Ladda ned beslut (PDF)
Human anatomi och fysiologi G1F, 15hp / Human Anatomy and Physiogogy BM333G 2019-11-27 Ladda ned beslut (PDF)
Human anatomi och fysiologi I G1F, 7,5 hp BM317G 2017-02-24 Ladda ned beslut (PDF)
Human anatomi och fysiologi II G1F, 7,5 hp BM324G 2017-02-24 Ladda ned beslut (PDF)
Human anatomi och fysiologi II, 7,5 hp BM316G 2014-03-06 Ladda ned beslut (PDF)
Human anatomi och fysiologi, G1F, 15hp / Human Anatomy and Physiogogy BM336G 2019-11-27 Ladda ned beslut (PDF)
Hypermedialt projekt G1F, 7,5 hp MY332G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF)
Hypermedievetenskap - Temakurs G1F, 7,5 hp HY311G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF)
Hållbar produktutveckling inriktning Design Thinking G1N, 3 hp IP131G 2022-06-10 Ladda ned beslut (PDF)
Hållbar produktutveckling inriktning UX G1N, 3 hp IP132G 2022-06-10 Ladda ned beslut (PDF)
Hållbar utveckling G1N, 7,5 hp BV112G 2023-09-28 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Hållfasthetslära I G1F, 3hp MT301G 2021-04-12 Ladda ned beslut (PDF)
Hälsa i ett livsperspektiv I G1F, 10 hp FH330G 2012-12-13 Ladda ned beslut (PDF)
Hälsa i ett livsperspektiv I G1N, FH123G 2011-04-21 Ladda ned beslut (PDF)
Hälsa och ohälsa i ett samhällsperspektiv G1F, 7,5 hp FH321G 2016-12-08 Ladda ned beslut (PDF)
Hälsa och ohälsa i samhället G1N, 7,5 hp FH121G 2016-12-08 Ladda ned beslut (PDF)
Hälsa och ohälsa utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv G1N, 15 hp FH126G 2021-04-28 Ladda ned beslut (PDF)
Hälsa och välbefinnande i ett livssammanhang G1N, 7,5 hp OM119G 2016-11-17 Ladda ned beslut (PDF)
Hälsa och välbefinnande ur socialpsykologiska perspektiv G2F, 22,5 hp SD325G 2015-04-22 Ladda ned beslut (PDF)
Hälsoekonomi G2F, 7,5 hp FH538G 2021-04-28 Ladda ned beslut (PDF)
Hälsoekonomi I G1N, 7,5 hp FH136G 2015-04-29 Ladda ned beslut (PDF)
Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomar A1N, 15 hp OM769A 2021-03-24 Ladda ned beslut (PDF)
Högskolepedagogik 1 A1N, 3 hp PE814A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF)
Högskolepedagogik 2 A1N, 4,5 hp PE818A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF)
Högskolepedagogik 3 A1N, 4,5 hp PE819A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF)
ICT Management G2F, 7,5 hp LO513G 2019-05-08 Ladda ned beslut (PDF)
Identifiera och lösa problem - Systemteori i praktiken G1N, 7,5 hp IS118G 2017-02-14 Ladda ned beslut (PDF)
Identifiera och lösa problem - Systemteori i praktiken G1N, 7,5 hp IT124G 2017-01-19 Ladda ned beslut (PDF)
Identitet och socialisation, 15 hp SD312G 2014-06-30 Ladda ned beslut (PDF)
IKT och kommunikationshandikapp G1N, 7,5 hp PE108G 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF)
IKT och kommunikationshandikapp II G1N, 7,5 hp DP111G 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF)
Immunologi / Immunology G1F 7,5 hp MB324G 2020-05-28 Ladda ned beslut (PDF)
Immunologi / Immunology G1F, 7,5hp MB317G 2020-03-26 Ladda ned beslut (PDF)
Immunologi A1N , 7,5 hp MB718A 2013-03-07 Ladda ned beslut (PDF)
Individuellt Gestaltande Projekt G2F, 15 hp ME515G 2013-05-03 Ladda ned beslut (PDF)
Industriell marknadsföring A1N, 7,5 hp FÖ703A 2012-05-09 Ladda ned beslut (PDF)
Industriell marknadsföring G2F, 15 hp FÖ531G 2012-05-09 Ladda ned beslut (PDF)
Industriell robotteknik och offline-programmering G1F, 6 hp AU331G 2021-02-03 Ladda ned beslut (PDF)
Industriell robotteknik och RobotStudio I G1N, 7,5 hp AU113G 2021-02-03 Ladda ned beslut (PDF)
Industriell styrteknik / Industrial Control Engineering G1F, 9 hp AU334G 2021-02-03 Ladda ned beslut (PDF)
Industriella systemfilosofier / Industrial Systems Philosophies A1N, 6 hp AU725A 2021-04-12 Ladda ned beslut (PDF)
Industriellt projekt inom automatiseringsteknik G1F, 7,5 hp AU313G 2021-02-03 Ladda ned beslut (PDF)
Infektionsbiologi - modellering / Infection Biology - Modelling A1F, 7,5 hp SY750A 2019-04-25 Ladda ned beslut (PDF)
Infektionsbiologi / Infection Biology G1F 7,5hp MB312G 2020-05-28 Ladda ned beslut (PDF)
Infektionsbiologi / Infection Biology G1F 7,5hp MB331G 2020-05-28 Ladda ned beslut (PDF)
Infektionsbiologi A1N, 15 hp MB713A 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF)
Informationsfusion A1N 7,5 hp DA721A 2012-11-23 Ladda ned beslut (PDF)
Informationsfusion A1N, 7,5 hp DA721A 2011-12-16 Ladda ned beslut (PDF)
Informationsfusion, Forskarnivå 7,5 hp DA912F 2012-01-20 Ladda ned beslut (PDF)
Informationskompetens A-nivå, 1 hp BOX121 2012-06-25 Ladda ned beslut (PDF)
Informationssystem - användning och utveckling G1N, 7,5 hp IS115G 2012-11-07 Ladda ned beslut (PDF)
Informationssystem - modellering G1N, 7,5 hp IS216G 2012-06-19 Ladda ned beslut (PDF)
Informationssäkerhet - nätverkssäkerhet / Information Security - Network Security G1F, 6hp IT381G 2020-12-11 Ladda ned beslut (PDF)
Informationssökning inom datavetenskap A1F, Avancerad nivå (Information seeking in computer science A1F, Advanced level), 7,5 hp/ECTS credits DV712A 2012-06-15 Ladda ned beslut (PDF)
Informationsvisualisering G1F, 7,5 hp KB314G 2014-04-03 Ladda ned beslut (PDF)
Ingenjörens verktyg G1N 3hp MT128G 2019-10-07 Ladda ned beslut (PDF)
Ingenjörens verktyg G1N, 3,8 hp MT123G 2014-10-06 Ladda ned beslut (PDF)
Ingenjörsmetodik 1 G1N, 3,8 hp MT125G 2014-10-09 Ladda ned beslut (PDF)
Ingenjörsprojekt I G1F, 6 hp IP325G 2018-06-04 Ladda ned beslut (PDF)
Inköp och varuhantering G1N, 7,5 hp FÖ127G 2011-07-06 Ladda ned beslut (PDF)
Inspelningsteknik 11 G1F 6 hp MU411G 2012-03-08 Ladda ned beslut (PDF)
Inspelningsteknik G1N, 6 hp MU113G 2012-03-08 Ladda ned beslut (PDF)
Interaktion, design och användbarhet I G1N, 7,5 hp KB111G 2013-09-19 Ladda ned beslut (PDF)
Interaktion, design och användbarhet II G1F, 7,5 hp KB312G 2013-09-19 Ladda ned beslut (PDF)
Interaktion, design och användbarhet III G1F, 7,5 hp KB316G 2013-09-19 Ladda ned beslut (PDF)
Interaktion, design och användbarhet IV, 7,5 hp KB516G 2014-04-08 Ladda ned beslut (PDF)
Intermedialitet/kroppslighet G1F, 7,5 hp HY317G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF)
Internationell ekonomi G1N, 7,5 hp NA114G 2011-12-06 Ladda ned beslut (PDF)
Internationell handelsrätt I G1F, 7,5 hp JU326G 2017-12-06 Ladda ned beslut (PDF)
Internationell handelsrätt II G1F, 7,5 hp JU328G 2017-12-06 Ladda ned beslut (PDF)
Internationell marknadsföring G1F 7,5 hp FÖ328G 2011-12-15 Ladda ned beslut (PDF)
Internationellt företagande på framväxande marknader G1F, 7,5 hp FÖ705A 2012-05-09 Ladda ned beslut (PDF)
Internationellt industriprojekt 15 hp MT314G 2014-10-06 Ladda ned beslut (PDF)
Introduktion i hållbar produktutveckling G1N, 3 hp IP129G 2022-06-10 Ladda ned beslut (PDF)
Introduktion till arbetslivets socialpsykologi G1N, 7,5 hp SD111G 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF)
Introduktion till Artificell Intelligens G1N 7,5hp IT137G 2019-08-29 Ladda ned beslut (PDF)
Introduktion till bioinformatik / Introduction to Bioinformatics G1N, 7,5hp BI116G 2020-03-26 Ladda ned beslut (PDF)
Introduktion till digital grafisk design G1N, 7,5hp ME112G 2021-02-11 Ladda ned beslut (PDF)
Introduktion till digital marknadsföring G1N FÖ143G 2024-04-02 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Introduktion till ergonomi G1N, 3 hp IP130G 2022-06-10 Ladda ned beslut (PDF)
Introduktion till folhälsoarbete G1N, 7,5 hp FH124G 2018-02-28 Ladda ned beslut (PDF)
Introduktion till hypermedievetenskap G1N, 7,5 hp HY112G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF)
Introduktion till högskolepedagogik A1F, 4 hp PE821A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF)
Introduktion till högskolestudier G1N, 7,5 hp BI131G 2012-05-03 Ladda ned beslut (PDF)
Introduktion till ingenjörsarbete G1N, 7,5 hp TE111G 2017-03-06 Ladda ned beslut (PDF)
Introduktion till ingenjörsrollen G1N, 3 hp AU101G 2021-02-03 Ladda ned beslut (PDF)
Introduktion till Leanfilosofi G1N, 3 hp AU117G 2021-02-03 Ladda ned beslut (PDF)
Introduktion till modellverkstad G1N, 1,5 hp IP102G 2014-11-03 Ladda ned beslut (PDF)
Introduktion till modellverkstad G1N, 1,5 hp IP103G 2014-11-03 Ladda ned beslut (PDF)
Introduktion till praktisk projektledning, 1,5 hp IP119G 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF)
Introduktion till spelvetenskap G1F, 7,5hp ME361G 2020-10-16 Ladda ned beslut (PDF)
Introduktion till spelvetenskap G1F, 7,5p ME356G 2022-06-09 Ladda ned beslut (PDF)
Introduktion till styrteknik G1F, 4 hp AU311G 2021-02-03 Ladda ned beslut (PDF)
Introduktion till teknikarbete G1N, 7,5 hp TE123G 2018-02-26 Ladda ned beslut (PDF)
Introduktion tillsocialpsykologi G1N, 15 hp SD103G 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF)
IP-telefoni G1F, 3hp IT367G 2020-12-03 Ladda ned beslut (PDF)
IT i organisationer - föetagsprojekt G1F, 7,5 hp IT319G 2017-02-28 Ladda ned beslut (PDF)
IT i organisationer - introduktion G1N,15 hp IS129G 2014-11-18 Ladda ned beslut (PDF)
IT och hälsa G1F, 7,5 hp FH347G 2024-02-14 Ladda ned beslut (PDF)
ITi organisationer - introduktion G1N, 7,5 hp IS130G 2014-11-18 Ladda ned beslut (PDF)
IT-rätt I G1F, 7,5 hp JU327G 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF)
Jordens uppbyggnad, landskapets processer och former G1N, 7,5 hp NG116G 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF)
Juridik i butik II G1N, 7,5 hp (JU124G) 2013-09-11 Ladda ned beslut (PDF)
Kemi 1, behörighetsgivande kurs 7,5hp KE005B 2021-04-29 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Kemi 2, behörighetsgivande kurs 7,5hp KE006B 2021-04-29 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Kemi för lärare A1N, 15 hp NO711A 2013-11-07 Ladda ned beslut (PDF)
Kemi, miljöstörningar och hälsa G1N, 7,5 hp KE115G 2019-01-24 Ladda ned beslut (PDF)
Kemi, miljöstörningar och hälsa G1N, 7,5hp KE116G 2021-04-29 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Kemididaktik KE121G 2012-03-01 Ladda ned beslut (PDF)
Klinisk biomedicin I G2F, 5 hp BM328G 2021-11-15 Ladda ned beslut (PDF)
Klinisk farmakologi A1N, 10 hp BM811A 2018-01-24 Ladda ned beslut (PDF)
Kognition i praktiken G1N, 7,5hp KB114G 2019-09-12 Ladda ned beslut (PDF)
Kognition och intuition G1F, 7,5 hp KB321G 2014-04-03 Ladda ned beslut (PDF)
Kognitionsvetenskap - forskningsperspektiv G2F, 7,5 hp KB511G 2014-04-28 Ladda ned beslut (PDF)
Kognitionsvetenskap - introduktion G1N, 7,5 hp KB116G 2013-09-19 Ladda ned beslut (PDF)
Kognitionsvetenskap - kognitiva förmågor G1N, 7,5hp KB118G 2019-11-18 Ladda ned beslut (PDF)
Kognitiva förmågor I G1N, 7,5hp KB128G 2020-02-06 Ladda ned beslut (PDF)
Kognitiva förmågor II G1F, 7,5hp KB340G 2019-09-12 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Kommunikation och digitala medier I A1N, 15 hp PE724A 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF)
Kommunikation och samtalsmetodik G1N, 10 hp SD145G 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF)
Kommunikation, samtal och konflikthantering A1N, 7,5 hp SD702A 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF)
Komplicerad graviditet, förlossning och barnsängstid G2F, 7.5 hp BM541G 2014-03-20 Ladda ned beslut (PDF)
Komplicerat barnafördande A1F, 7,5 hp OM749A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF)
Kompositmekanik A1N, 7,5 hp MT716A 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF)
Konnektionism och artificiell intelligens A1N, 7,5 hp KB712A 2014-10-01 Ladda ned beslut (PDF)
Konstruktion med 3D-CAD G1N, 7,5hp IP120G 2020-05-04 Ladda ned beslut (PDF)
Konstruktionsmaterial G1F 7,5 hp MT323G 2017-10-31 Ladda ned beslut (PDF)
Kontraktsrätt I G1F, 7,5 hp JU414G 2017-12-06 Ladda ned beslut (PDF)
Kreativ marknadsföring A1N, 7,5 hp FÖ704A 2012-02-08 Ladda ned beslut (PDF)
Kreativitet och vetenskap G1N, 15 hp FI114G 2019-04-25 Ladda ned beslut (PDF)
Kredit- och obeståndsrätt G1F, 15 hp JU311G 2014-12-03 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Krediträtt G1F, 7,5 hp JU308G 2017-12-06 Ladda ned beslut (PDF)
Kurser i ämnet kognitiv neurovetenskap med ersättande kurs 2013-09-12 Ladda ned beslut (PDF)
Kurser i ämnet maskinteknik 2014-11-03 Ladda ned beslut (PDF)
Kurser i ämnet matematik 2014-11-03 Ladda ned beslut (PDF)
Kvalitativ och kvantiativ forskningsmetod G1F, 7,5 hp FH327G 2018-05-23 Ladda ned beslut (PDF)
Kvalitativa metoder - forskning och utredning G1F, 7,5 hp IS323G 2017-01-31 Ladda ned beslut (PDF)
Kvalitativa metoder - forskning och utredning G1F, 7,5 hp IT320G 2017-01-19 Ladda ned beslut (PDF)
Kvalitets- och mätteknik G1F, 7,5hp MT336G 2018-06-04 Ladda ned beslut (PDF)
Kvalitetsteknik G1F 3 hp PR314G 2024-02-08 Ladda ned beslut (PDF)
Kvantitativa metoder för datavetare G1N, 7,5 hp IT133G 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF)
Kvantitativa metoder inom logistik G1F, 7,5 hp LO311G 2018-12-04 Ladda ned beslut (PDF)
Kvinno- och familjehälsa I AiF, 15 hp RP724A 2017-03-23 Ladda ned beslut (PDF)
Kvinno- och familjehälsa II A1F, 7,5 hp RP731A 2017-03-23 Ladda ned beslut (PDF)
Kvinno- och mödrahälsovård A1F, 10 hp OM722A 2017-04-27 Ladda ned beslut (PDF)
Laboratoriepsykologi G1F KB414G 2013-09-27 Ladda ned beslut (PDF)
Lean inom administration och service G1N, 7,5 hp LO126G 2017-09-06 Ladda ned beslut (PDF)
Learning Study - en modell för utvecklingsarbete i klassrum A1N PE725A 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF)
Learning study - en modell för utvecklingsarbete i klassrum G1F, 7,5 hp PE136U 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF)
Learning study - en modell för utvecklingsarbete i klassrum i ett mångfaldsperspektiv G1F, 7,5 hp PE120U 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF)
Ledarskap i offentlig förvaltning G1N, 7,5 hp SD113G 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF)
Ledarskap och personalarbete G2F, 7,5 hp SD503G 2016-02-03 Ladda ned beslut (PDF)
Ledarskap och projektledning G1N, 4,5 hp AU132G 2021-09-13 Ladda ned beslut (PDF)
Linjär algebra för ingenjörer G1N, 7,5 hp MA122G 2017-10-09 Ladda ned beslut (PDF)
Linjär algebra G1N, 7,5 hp MA130G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF)
Linjär algebra G1N, 7,5 hp MA142G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF)
Linux-administration / Linux Administration G1F, 7,5hp IT383G 2020-03-05 Ladda ned beslut (PDF)
Litteraturvetenskap: Från antiken till naturalismen G1N, 15 hp HY122G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF)
Litteraturvetenskap; Modern litteratur; 1800-2000 G1F, 15 hp HY312G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF)
Litteraturvetenskaplig introduktionskurs G1N, 15 hp HY118G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF)
Litteraturvetenskaplig tema- och uppsatskurs G1F, 15 hp HY313G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF)
Live performance G1N, 7,5 hp MU127G 2011-10-11 Ladda ned beslut (PDF)
Logistik G1N 7,5 hp (LO115G) LO115G 2017-07-04 Ladda ned beslut (PDF)
Logistik och transportsystem G1N, 7,5 hp LO123G 2017-09-06 Ladda ned beslut (PDF)
Logistik och varuhantering i butik, 7,5hp LO129G 2019-11-07 Ladda ned beslut (PDF)
Lärande och socialisation G1F, 7,5 hp SD345G 2016-12-20 Ladda ned beslut (PDF)
Lärande och undervisningsstrategier i yrkesutbildning G1F, 15 hp PE343G 2018-09-19 Ladda ned beslut (PDF)
Lärande och undervisningsstrategier i yrkesutbildning G1F, 15 hp PE345G 2018-09-19 Ladda ned beslut (PDF)
Lärarprofession och ledarskap i yrkesutbildning G1F, 15 hp - t o m VT16 PE331G 2017-10-18 Ladda ned beslut (PDF)
Lärarprofession och ledarskap i yrkesutbildning G1F, 15 hp - t o m VT16 PE331G 2017-10-18 Ladda ned beslut (PDF)
Lärarprofession och ledarskap i yrkesutbildning G1F, 15 hp - t o m VT17 PE346G 2017-10-18 Ladda ned beslut (PDF)
Lärarprofessionen i förskolan G1N, 7,5 hp PE138G 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF)
Lärarprofessionen och högre utbildning A1F, 5 hp PE822A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF)
Läs- och skrivsvårigheter synsätt, metoder och hjälpmedel - ingår i lärarfortbildning G1F, 30 hp PE324L 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF)
Läs, skriv- och språkutveckling - ingår i lärarfortbildningen G1F, 15 hp PE309L 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF)
Management G2F, 15 hp FÖ511G 2015-05-06 Ladda ned beslut (PDF)
Management i butik G1F, 7,5 hp FÖ333G 2014-02-05 Ladda ned beslut (PDF)
Marknadsföring I, 7,5 hp FÖ115G 2018-12-18 Ladda ned beslut (PDF)
Marknadsföring II G1F, 7,5 hp FÖ317G 2011-05-03 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Marknadsföring II G1F, 7,5 hp IE313G, IE312G 2022-05-03 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Marknadsföringsteori A1F 7,5 hp FÖ708A 2012-02-08 Ladda ned beslut (PDF)
Maskinelement G1F, 7,5 hp MT324G 2017-05-11 Ladda ned beslut (PDF)
Maskinnära programmering G1F, 7,5hp IT309G 2021-02-11 Ladda ned beslut (PDF)
Maskinnära programmering G1F, 7,5hp IT369G 2021-02-11 Ladda ned beslut (PDF)
Maskinnära programmering G1F, 7,5hp IT402G 2021-10-14 Ladda ned beslut (PDF)
Maskinteknik G1N, 7,5 hp MT115G 2013-03-07 Ladda ned beslut (PDF)
Matematik 2, behörighetsgivande kurs, 7,5 fup MA009B 2023-05-11 Ladda ned beslut (PDF)
Matematik 3, behörighetsgivande kurs, 7,5 fup MA007B 2023-11-09 Ladda ned beslut (PDF)
Matematik 3, behörighetsgivande kurs, 7,5 fup MA008B 2023-05-11 Ladda ned beslut (PDF)
Matematik C, 7,5 hp MA001B 2014-09-19 Ladda ned beslut (PDF)
Matematik D, behörighetsgivande kurs, 7,5 hp MA002B 2014-09-19 Ladda ned beslut (PDF)
Matematik för ekonomer G1N, 7,5 hp MA178G 2011-04-07 Ladda ned beslut (PDF)
Matematik för förskolan, 15 hp MA315G 2013-09-12 Ladda ned beslut (PDF)
Matematik för lärare del 1 G1N, 15 hp MA124G 2013-09-12 Ladda ned beslut (PDF)
Matematik för lärare del 2 G1F, 15 hp MA312G 2013-09-12 Ladda ned beslut (PDF)
Matematik för lärare del 3 G1F, 15 hp MA313G 2013-09-12 Ladda ned beslut (PDF)
Matematik för tekniker, G1N, 7,5 hp MA125G 2015-05-13 Ladda ned beslut (PDF)
Matematik T G1N, 7,5 hp MA102G 2023-05-11 Ladda ned beslut (PDF)
Matematisk analys för ingenjörer G1N, 7,5 hp MA123G 2017-10-09 Ladda ned beslut (PDF)
Matematisk analys G1N, 7,5 hp MA152G 2017-10-09 Ladda ned beslut (PDF)
Matematisk introduktionskurs för tekniker G1N 4 hp MA133G 2023-11-09 Ladda ned beslut (PDF)
Matematisk introduktionskurs för tekniker G1N, 7,5 hp MA136G MA136G 2023-05-11 Ladda ned beslut (PDF)
Materialfysik G1N, 7,5 hp 2016-05-16 Ladda ned beslut (PDF)
Materialfysik G1N, 7,5 hp FY113G 2016-05-16 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Materialfysik utan formler, G1N, 7,5hp FY124G 2020-12-07 Ladda ned beslut (PDF)
Matsäkerhet G1N, 7,5 hp MB327G 2015-11-16 Ladda ned beslut (PDF)
Medieprojekt G1F, 7,5 hp MY333G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF)
Mediering/remediering G1F, 7,5 hp HY318G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF)
Medvetandet och hjärnan A1N, 7,5hp KU715A 2020-02-27 Ladda ned beslut (PDF)
Mekanik G1N, 7,5 hp MT120G 2017-10-09 Ladda ned beslut (PDF)
Mekanik utan formler, G1N, 7,5hp FY125G 2020-12-07 Ladda ned beslut (PDF)
Mekatronik för tekniker G1F 7,5 hp PR308G 2019-05-06 Ladda ned beslut (PDF)
Mekatronik för tekniker G1F, 7,5 hp AU327G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF)
Mekatronik/Ellära G1N, 7,5 hp AU135G 2017-03-06 Ladda ned beslut (PDF)
Mekatronikprojekt G1F, 15 hp ET312G 2016-04-11 Ladda ned beslut (PDF)
Meteorologi, klimat och praktisk väderlära G1N, 7,5 hp NG112G 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF)
Metod, teori och praktisk tillämpning inom logistik G2F 15hp LO518G 2020-06-10 Ladda ned beslut (PDF)
Metoder i epidemiologisk forskning G1F, 7,5 hp - VT2014, VT2015 FH324G 2018-02-28 Ladda ned beslut (PDF)
Metoder i epidemiologisk forskning G1F, 7,5 hp - VT2016, VT2017 FH324G 2018-02-28 Ladda ned beslut (PDF)
Metoder inom tillämpad positiv psykologi II G1F, 15hp KU327G 2020-11-26 Ladda ned beslut (PDF)
Metoder inom tillämpad positiv psykologisk coaching II G1F, 15hp KU323G 2020-11-26 Ladda ned beslut (PDF)
Metoder och verktyg inom Lean Produktion G1F, 12 hp AU314G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF)
Mikrobiologi 1 G1N, 7,5 hp MB113G 2013-05-30 Ladda ned beslut (PDF)
Mikrobiologi och Hygien G1N, 7,5 hp BM191G 2015-10-22 Ladda ned beslut (PDF)
Mikrostyrkretsar G1F, 7,5 hp ET316G 2016-04-11 Ladda ned beslut (PDF)
Miljö och kemi för lärare G2F, 15 hp NO514G 2013-11-07 Ladda ned beslut (PDF)
Miljö och kemi i grundskolan G1N, 7,5 hp NO111G 2013-11-07 Ladda ned beslut (PDF)
Minikonferens i positiv psykologi / Miniconference in Positive Psykology G1F, 7,5hp KU328G 2020-11-26 Ladda ned beslut (PDF)
Mjukvarukomponenter i C++, G1F, 7,5 hp IT310G 2017-05-11 Ladda ned beslut (PDF)
Modellering och optimering av produktionssystem / Production Systems Modeling and Optimization A1N, 6 hp AU721A 2021-04-12 Ladda ned beslut (PDF)
Modellkvalité i teori och praktik, 7,5 hp IS516G 2011-03-07 Ladda ned beslut (PDF)
Moderna socialpsykologiska perspektiv G1F, 7,5 hp SD314G 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF)
Moderna socialpsykologiska teorier och diskussioner G1F, 7,5 hp SD337G 2015-03-25 Ladda ned beslut (PDF)
Molekylär biodesign / Molecular biodesign I G1F MB332G 2020-10-29 Ladda ned beslut (PDF)
Molekylär biodesign I / Molecular biodesign G1F MB326G 2020-10-29 Ladda ned beslut (PDF)
Molekylär bioteknik - modellering A1F, 7,5 hp BI759A 2023-11-30 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Molekylär bioteknik / Molecular biotechnology A1N 7,5hp MB726A 2019-10-03 Ladda ned beslut (PDF)
Molekylär bioteknik / Molecular Biotechnology A1N 7,5hp MB732A 2019-10-03 Ladda ned beslut (PDF)
Molekylär diagnostik och biomarkörer G2F, 7,5 hp MB523G 2019-05-23 Ladda ned beslut (PDF)
Molekylär genetik / Molecular genetics G1F 7,5hp MB323G, MB 328G 2020-05-28 Ladda ned beslut (PDF)
Molekylär genetik GiF 7,5 hp MB328G 2020-05-28 Ladda ned beslut (PDF)
Molekylärgenetik G1F 7,5 hp MB323G 2020-05-28 Ladda ned beslut (PDF)
Montessoripedagogik och matematik - ingår i lärarfortbildningen G1F, 15 hp PE319L 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF)
Moralfilosofi / Moral Philosophy G1N, 7,5hp FI204G 2021-01-26 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Moralfilosofi G1N 7,5 hp FI204G 2020-11-26 Ladda ned beslut (PDF)
Multivariat biologisk analys med R / Multivariate Biological Analysis with R A1F, 7,5 hp SY752A 2019-04-25 Ladda ned beslut (PDF)
Musik/teori och praktik I G1F 7,5hp (Rättelse) MU353G 2021-04-15 Ladda ned beslut (PDF)
Musik/teori och praktik I G1F, 7,5 hp MU353G 2021-04-15 Ladda ned beslut (PDF)
Musik/teori och praktik I G1F. 7,5hp MU318G 2021-04-15 Ladda ned beslut (PDF)
Musik/teori och praktik II G1F 15hp (Rättelse) MU320G 2021-04-15 Ladda ned beslut (PDF)
Musik/teori och praktik II G1F 15hp (Rättelse) MU322G 2021-04-15 Ladda ned beslut (PDF)
Musik/teori och praktik II G1F, 15hp MU320G 2021-04-15 Ladda ned beslut (PDF)
Musik/teori och praktik II G1F, 15hp MU322G 2021-04-15 Ladda ned beslut (PDF)
Musikindustrin- affärsrelationer G1F, 6 hp MU313G 2011-10-02 Ladda ned beslut (PDF)
Musikindustrin introduktion G1N, 6 hp MU116G 2011-11-15 Ladda ned beslut (PDF)
Musikinstrument 1 G1N 1,5 hp MU110G 2012-03-08 Ladda ned beslut (PDF)
Musikinstrument 11 G1N 1,5 hp MU215G 2012-03-08 Ladda ned beslut (PDF)
Musikinstrument III G1N 1,5 hp MU117G 2012-03-08 Ladda ned beslut (PDF)
Musikinstrument IV G1N 1,5 hp MU118G 2012-03-08 Ladda ned beslut (PDF)
Musikproduktionens grunder G1N 7,5 hp MU131G 2012-10-19 Ladda ned beslut (PDF)
Människa-datorinteraktion A1N, 7,5 hp KB713A 2014-04-03 Ladda ned beslut (PDF)
Människa-datorinteraktion-forskningsperspektiv G2F, 7,5 hp KB557G 2014-04-03 Ladda ned beslut (PDF)
Människan och djurens kognition G1N, 15hp KB131G 2020-12-03 Ladda ned beslut (PDF)
Människans kognitiva förmågor och IT, 7,5 hp KB127G 2015-02-25 Ladda ned beslut (PDF)
Mätteknik G1N, 7,5 hp ET120G 2016-04-11 Ladda ned beslut (PDF)
Nationalekonomi 1 - mikroekonomi G1N, 7,5hp NA121G 2020-11-03 Ladda ned beslut (PDF)
Naturkatastrofer och klimatförändringar G1N, 7,5 hp NG119G 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF)
Naturvetenskap för lärare II G1N, 30 hp NO121G 2014-01-28 Ladda ned beslut (PDF)
Naturvetenskap för lärare III G1F, 30 hp NO301G 2014-01-28 Ladda ned beslut (PDF)
Naturvetenskap och teknik för förskollärare G1N, 15 hp NO113G 2013-05-02 Ladda ned beslut (PDF)
Naturvetenskap och teknik för tidiga åldrar G1N, 15 hp NO112G 2013-05-02 Ladda ned beslut (PDF)
Neurala nätverk och evolutionära algoritmer A1N, 7,5 hp 2014-04-03 Ladda ned beslut (PDF)
Neurala nätverk och evolutionära algoritmer A1N, 7,5 hp KB714A 2014-04-03 Ladda ned beslut (PDF)
Neuroetik G1F, 15hp KU324G 2020-11-26 Ladda ned beslut (PDF)
Neurotik G1F, 15hp KU324G 2021-03-23 Ladda ned beslut (PDF)
NGS-bibliotek: tillverkning och kvalitetskontroll / NGS library: preparation and quality control A1N 7,5 hp MB730A 2020-05-28 Ladda ned beslut (PDF)
Nutrition, fysisk aktivitet och hälsopromotion G1F, 7,5 hp FH302G 2023-11-29 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Näringslivsförlagd kurs i Byggnadsteknik G2F, 12 hp MT532G 2018-10-08 Ladda ned beslut (PDF)
Nätverks- och systemadministration - Forskning och utveckling G2F, 15 hp IT506G 2017-03-29 Ladda ned beslut (PDF)
Nätverks- och systemadministration - Forskning och utveckling G2F, 15 hp - HT13 DA528G, 15 hp 2017-03-29 Ladda ned beslut (PDF)
Nätverks- och systemadministration - Forskning och utveckling G2F, 15 hp - HT14 DA528G 2017-03-29 Ladda ned beslut (PDF)
Offlineprogrammering och simulering av industrirobotar G1F, 7,5hp AU338G 2021-02-01 Ladda ned beslut (PDF)
Ohälsa hos barn och ungdomar i skolan ur ett biomedicinskt perspektiv G2F, 7,5hp BM520G 2019-08-28 Ladda ned beslut (PDF)
Ojämlikhet i hälsa G1N, 7,5 hp FH135G 2015-10-22 Ladda ned beslut (PDF)
Omvårdnad – ämne och profession G1N, 7,5 hp OM123G 2024-01-12 Ladda ned beslut (PDF)
Omvårdnad i patientens värld G1F, 7,5 hp OM319G 2016-11-17 Ladda ned beslut (PDF)
Omvårdnad med inriktning mot psykisk ohälsa G1F, 7,5 hp OM316G 2016-11-17 Ladda ned beslut (PDF)
Omvårdnad vid ohälsa I G1F, 7,5 hp OM317G 2016-11-17 Ladda ned beslut (PDF)
Omvårdnad vid ohälsa II G1F, 7,5 hp OM318G 2016-11-17 Ladda ned beslut (PDF)
Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I, G1F, 15 hp (H11-H12) OM323G 2015-09-24 Ladda ned beslut (PDF)
Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I, G1F, 15 hp (h13) OMG323G 2015-09-24 Ladda ned beslut (PDF)
Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I, G1F, 15 hp (V13) OMG323G 2015-09-24 Ladda ned beslut (PDF)
Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I, G1F, 15 hp (V14) OM323G 2015-09-24 Ladda ned beslut (PDF)
Omvårdnadens kommunikation och pedagogik G1N, 7,5 hp OM120G 2016-11-17 Ladda ned beslut (PDF)
Organisation och ledarskap G1N, 30 hp SD120G 2015-04-22 Ladda ned beslut (PDF)
Organisation och personalarbete G1F, 7,5 hp SD417G 2014-06-30 Ladda ned beslut (PDF)
Patofysiologi G2F, 7,5 hp BM319G 2017-01-19 Ladda ned beslut (PDF)
Patofysiologi och farmakologi I G1F BM320G 2014-01-23 Ladda ned beslut (PDF)
Patofysiologi och farmakologi I G1F, 15 hp BM330G 2020-11-09 Ladda ned beslut (PDF)
Patofysiologi och farmakologi I, G1F, 15 hp BM326G 2015-09-24 Ladda ned beslut (PDF)
Patofysiologi och farmakologi II G1F, 7,5 hp BM321G 2015-11-19 Ladda ned beslut (PDF)
Patofysiologi och farmakologi II G1F, 7,5 hp BM331G 2017-05-24 Ladda ned beslut (PDF)
Patofysiologi och farmakologi II G1F, 7,5 hp BM335G 2020-07-01 Ladda ned beslut (PDF)
Patofysiologi och farmakologi II G1F, 7,5hp BM335G 2020-02-26 Ladda ned beslut (PDF)
Patofysiologi, diagnostik och behandling G1F, 15 hp BM351G 2016-12-08 Ladda ned beslut (PDF)
Patofysologi / Pathophysiology G2F, 7,5hp BM523G 2020-08-28 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Patofysologi / Pathophysiology G2F, 7,5hp BM524G 2020-08-28 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Patofysologi och farmakologi I G1F, 15hp BM330G 2020-09-16 Ladda ned beslut (PDF)
Pedagogik - teori och praktik I G1N, 7,5 hp PE162G 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF)
Pedagogik som kommunikation och kreativitet A1N, 15 hp PE731A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF)
Pedagogik som verksamhet och praktik A1F, 15 hp PE732A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF)
Pedagogisk dokumentation med IT-stöd G1N, 7,5 hp PE139G 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF)
Pedagogisk handledning för lärande och förändring G1F, 7,5 hp PE344G 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF)
Pedagogiska processer AiN, 15 hp PE707A 2015-02-25 Ladda ned beslut (PDF)
Pedagogiska processer i yrkesutbildning - Verksamhetsförlagd utbildning G2F, 15hp PE538G, PE531G 2019-09-25 Ladda ned beslut (PDF)
Pedagogiska processer i yrkesutbildning G2F, 15hp PE532G 2019-01-30 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Pedagogiskt yrkeskunnande 1 A1N, 15 hp PE711A 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF)
Pedgogiskt yrkeskunnande II A1F, 15 hp PE721A 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF)
Pediatrisk omvårdnad A1N OM724A 2012-11-15 Ladda ned beslut (PDF)
Perl G1N, 7,5 hp BI118G 2023-03-01 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Personalekonomi G1N, 7,5 hp FÖ116G 2015-03-04 Ladda ned beslut (PDF)
Personligt skydd och räddningstjänst G1N, 7,5 hp TE119G 2016-02-08 Ladda ned beslut (PDF)
PLC-programmering G1N, 7,5 hp AU133G 2021-02-03 Ladda ned beslut (PDF)
Populärmusik komposition 2 G1N, 7,5 hp MU121G 2011-10-11 Ladda ned beslut (PDF)
Portföljförvaltning G2F, 7,5 hp NA518G 2012-05-09 Ladda ned beslut (PDF)
Praktisk Musikkunskap 11 G1F 7,5 hp MU312G 2012-03-08 Ladda ned beslut (PDF)
Praktisk Musikkunskap I G1N 7,5 hp MU112G 2012-03-08 Ladda ned beslut (PDF)
Praktiskt inriktad pedagogik: att förändra praktiken G1N, 7,5 hp PE164G 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF)
Praktiskt inriktad pedagogik: pedagogikens grunder G1N, 7,5 hp PE163G 2017-10-18 Ladda ned beslut (PDF)
Praktiskt personalarbete G1N, 7,5 hp SD336G 2015-06-03 Ladda ned beslut (PDF)
Procedurell programmering för ingenjörer G1N,3hp IT136G 2022-06-09 Ladda ned beslut (PDF)
Produkt- och produktionsekonomi G1N, 7,5 hp abc23 2019-05-08 Ladda ned beslut (PDF)
Produkt- och produktionsekonomi G1N, 7,5 hp LO119G 2019-10-30 Ladda ned beslut (PDF)
Produktions- och logistiksimulering 1 G1N, 7,5hp PR006G 2020-12-21 Ladda ned beslut (PDF)
Produktions- och logistiksimulering I G1F, 3 hp AU332G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF)
Produktionslogistik I G1N 7,5 hp (LO122G) LO122G 2017-07-04 Ladda ned beslut (PDF)
Produktionslogistik II GiF, 7,5 hp LO314G 2018-06-20 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Produktionsteknik: Metoder och verktyg 7,5hp AU315G 2019-11-04 Ladda ned beslut (PDF)
Produktionsteknik: Metoder och verktyg G1F, 7,5hp PR303G 2019-11-04 Ladda ned beslut (PDF)
Produktionsteknik: Planering och flöde G2F, 7,5hp AU512G 2020-03-09 Ladda ned beslut (PDF)
Produktionsteknik: Planering och flöde G2F, 7,5hp PR500G 2020-03-09 Ladda ned beslut (PDF)
Produktionsteknikens grunder G1N, 3hp AU139G 2021-05-10 Ladda ned beslut (PDF)
Produktionsutrustningar G1F, 7,5 hp AU319G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF)
Produktionsutrustningar I G1N 7,5 hp 2018-03-05 Ladda ned beslut (PDF)
Produktionsutrustningar I G1N 7,5 hp AU123G 2018-03-05 Ladda ned beslut (PDF)
Produktionsutrustningar II G1F 7,5 hp AU318G 2019-04-08 Ladda ned beslut (PDF)
Produktionsutrustningar II G1F 7,5 hp PR305G 2019-04-08 Ladda ned beslut (PDF)
Programmering i C#, G1F, 7,5hp IT314G 2020-08-27 Ladda ned beslut (PDF)
Programmering och spelprototyping, G1N, 7,5 hp IT117G 2015-05-13 Ladda ned beslut (PDF)
Programmeringsmetodik G1N, 7,5 hp IT114G 2018-10-04 Ladda ned beslut (PDF)
Programmeringsmetodik G1N, 7,5hp IT141G 2021-05-20 Ladda ned beslut (PDF)
Programvarutestning A1N, 7,5 hp DA718A 2012-12-14 Ladda ned beslut (PDF)
Programvaruutveckling G1F, 7,5 hp DV316G 2016-09-29 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Projekt i design av IT-infrastruktur G1F, 9hp IT358G 2020-11-12 Ladda ned beslut (PDF)
Projekt i kognitionsvetenskap G1F, 15 hp KB336G 2014-10-09 Ladda ned beslut (PDF)
Projekt i Musik- och Ljudproduktion 2 G1F, 15 hp MU314G 2011-10-05 Ladda ned beslut (PDF)
Projekt i spelutveckling - design G1N, 15 hp DV120G 2016-09-29 Ladda ned beslut (PDF)
Projekt i spelutveckling - programmering G1N, 15 hp DV122G 2016-09-29 Ladda ned beslut (PDF)
Projekt i spelutveckling I - design G1F, 15 hp DV322G 2016-09-29 Ladda ned beslut (PDF)
Projekt i spelutveckling I - design G1F, 15hp IT3272G 2020-10-15 Ladda ned beslut (PDF)
Projekt i spelutveckling I - Game writing G1F, 15hp ME342G 2020-10-15 Ladda ned beslut (PDF)
Projekt i spelutveckling I - ljud G1F, 15hp ME129G 2020-10-16 Ladda ned beslut (PDF)
Projekt i spelutveckling I - musik G1F, 15hp MU317G 2020-10-16 Ladda ned beslut (PDF)
Projekt i spelutveckling I - programmering G1F, 15 hp 2016-09-29 Ladda ned beslut (PDF)
Projekt i spelutveckling I - programmering G1F, 15 hp DV323G 2016-09-29 Ladda ned beslut (PDF)
Projekt i spelutveckling I - programmering G1F, 15hp IT327G 2020-10-15 Ladda ned beslut (PDF)
Projekt i tillämpad bioinformatik G1F 7,5hp BI315G 2020-04-28 Ladda ned beslut (PDF)
Projekt Serious Games / Serious Games Project A1N 15hp IT703A 2019-08-29 Ladda ned beslut (PDF)
Projekt, metod och utveckling G1F, 7,5 hp MY329G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF)
Projektarbete i biståndsteknik G1N, 15 hp TE117G 2016-02-08 Ladda ned beslut (PDF)
Projektarbete i kognitiv neurovetenskap G2F 7,5hp KU518G 2020-04-23 Ladda ned beslut (PDF)
Projektarbete i teknik G1F, 7,5 hp TE312G 2015-10-05 Ladda ned beslut (PDF)
Projektkurs i tillämpad mekanik I G1F, 7,5 hp MT319G 2018-10-23 Ladda ned beslut (PDF)
Projektkurs i tillämpad mekanik II G1F, 7,5 hp MT513G 2018-10-23 Ladda ned beslut (PDF)
Projektledning - grundkurs G1N, 7,5 hp SD114G 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF)
Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N, 7,5 hp 2021-02-03 Ladda ned beslut (PDF)
Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N, 7,5 hp AU129G 2015-06-02 Ladda ned beslut (PDF)
Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N, 7,5 hp AU140G 2021-02-03 Ladda ned beslut (PDF)
Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N, 7,5 hp IP122G 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF)
Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N, 7,5 hp PR013G 2021-02-03 Ladda ned beslut (PDF)
Projektledning med inriktning mot planering i praktiken G1F, 7,5 hp SD311G 2014-01-08 Ladda ned beslut (PDF)
Projektledning ur ett tvärkulturellt perspektiv G2F, 7,5 hp SD512G 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF)
Projektledning, begrepp och metoder G1F IP320G 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF)
Projektledning, fördjupade modeller och metoder G1F, 7,5 hp AU322G 2015-06-01 Ladda ned beslut (PDF)
Projektledning-grundläggande begrepp och metoder, G1N, 7,5 hp AU129G 2015-05-13 Ladda ned beslut (PDF)
Projektstudier i medier, estetik och berättande / Project Studies in Media, Aesthetics and Narration A1N, 15hp ME723A 2021-02-11 Ladda ned beslut (PDF)
Projektstudier i medier, estetik och berättande / Project Studies in Media, Aesthetics and Narration, A1N, 15hp ME718A 2019-05-29 Ladda ned beslut (PDF)
Proteinbiokemi G2F, 7,5 hp MB512G 2013-03-07 Ladda ned beslut (PDF)
Proteinteknik G2F, 15 hp MB514G 2013-03-07 Ladda ned beslut (PDF)
Prototyping och gränssnittsdesign G1F, 7,5hp KB324G 2019-10-17 Ladda ned beslut (PDF)
Prototypprojekt G1F, 7,5hp KB326G 2019-10-17 Ladda ned beslut (PDF)
Psykologi och psykiatri G1N, 7,5 hp SD118G 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF)
Psykologi och psykiatri G1N, 7,5 hp SD218G 2014-02-18 Ladda ned beslut (PDF)
Psykologi som vetenskaplig disciplin: grunder och delområden, G1N 7,5hp KU106G 2020-11-26 Ladda ned beslut (PDF)
Påverkanstaktik G1F 7,5 hp FÖ319G 2012-04-04 Ladda ned beslut (PDF)
Regelsystem och spelteori G1N, 7,5hp IT106G 2022-02-10 Ladda ned beslut (PDF)
Regelsystem och spelteori II G2F. 15hp IT512G 2022-02-10 Ladda ned beslut (PDF)
Reggio Emilia - ett förhållningssätt till lärande G1N, 7,5 hp PE191G 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF)
Reggio Emilia - ett förhållningssätt till lärande G1N, 7,5 hp PE191U 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF)
Reggio Emilia - ett förhållningssätt till lärande G2F PE516G 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF)
Reggio Emilias filosofiska pedagogik G2F, 7,5 hp PE535G 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF)
Rekombinant DNA teknik G2F, 7,5 hp MB511G 2013-03-07 Ladda ned beslut (PDF)
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa A1N, 15 hp OM751A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF)
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa II A1N, 7,5 hp OM719A 2017-04-27 Ladda ned beslut (PDF)
Reproduktiv. perinatal och sexuell hälsa I A1N, 10 hp OM718A 2017-04-27 Ladda ned beslut (PDF)
Resande i film och fotografi G1N, 15 hp MY122G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF)
Samhälle och folkhälsa G1N, 7,5 hp FH133G 2015-10-22 Ladda ned beslut (PDF)
Samspel i grupp G1F, 15 hp SD318G 2014-10-08 Ladda ned beslut (PDF)
Samspel i grupp G1F, 7,5 hp SD381G 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF)
Sannolikhetslära med tillämpningar G1N, 7,5 hp ST121G 2018-04-12 Ladda ned beslut (PDF)
Scannat dokument 2020/1 ME337G 2020-10-16 Ladda ned beslut (PDF)
Scannat dokument 2020/1 SD173G 2020-02-26 Ladda ned beslut (PDF)
Scriptprogrammering G1F, 7,5hp IT341G 2019-11-18 Ladda ned beslut (PDF)
Seminarium i neurala teorier om medvetandet G1F, 7,5hp KU314G 2021-01-28 Ladda ned beslut (PDF)
Service design G1F, 7,5hp IT348G 2020-10-16 Ladda ned beslut (PDF)
Simulering av komplexa tillverkningssystem / Simulation of Complex Production Systems A1N, 7,5 hp AU715A 2021-04-12 Ladda ned beslut (PDF)
Situerad kognition - interaktion och design G2F, 7,5 hp KB515G 2014-04-28 Ladda ned beslut (PDF)
Situerad kognition G1F, 7,5 hp KB322G 2013-09-19 Ladda ned beslut (PDF)
Skissteknik för dataspelsutvecklare G1N, 7,5 hp IP111G 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF)
Skisstekniker för karaktärsdesign G1F, 7,5hp ME334G 2020-11-12 Ladda ned beslut (PDF)
Skisstekniker: traditionell och digital metod G1N, 7,5 hp ME124G 2020-05-07 Ladda ned beslut (PDF)
Skolan som stödjande miljö A1F, 7,5 hp OM782A 2014-02-20 Ladda ned beslut (PDF)
skolepedagogik 4 A1N, 3 hp PE820A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF)
Skriva texter om fakta och åsikter G1N, 7,5 hp EN252G 2023-08-31 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Social computing och datorstött samarbete G1F, 7,5hp IT305G 2021-05-20 Ladda ned beslut (PDF)
Social interaktion och kognition G1N, 7,5 hp KB115G 2018-10-04 Ladda ned beslut (PDF)
Social påverkan, 15 hp SD326G 2014-06-30 Ladda ned beslut (PDF)
Socialisation, lärande och kunskap G1N, 15 hp PE165G 2017-09-26 Ladda ned beslut (PDF)
Socialisation, lärande och kunskap G1N, 15 hp (HT2014, VT2015) PE154G 2017-09-26 Ladda ned beslut (PDF)
Socialistation, lärande och kunskap G1N, 15 hp (HT2015) PE154G 2017-09-26 Ladda ned beslut (PDF)
Socialpsykologi G1N, 7,5 hp SD135G 2014-02-07 Ladda ned beslut (PDF)
Socialpsykologi utifrån tre perspektiv G1N, 7,5hp SD153G 2020-02-26 Ladda ned beslut (PDF)
Socialpsykologisk forskning och rapportering G1F, 15 hp SD321G 2014-11-05 Ladda ned beslut (PDF)
Socialpsykologisk forskning och rapportering G1F, 15 hp Komplettering 2014-11-25 Ladda ned beslut (PDF)
Socialpsykologiska klassiker G1F, 7,5 hp SD313G 2014-02-03 Ladda ned beslut (PDF)
Socialt utbyte G1F, 7,5hp SD341G 2020-02-26 Ladda ned beslut (PDF)
Sociologi II G1F, 7,5 hp SD372G 2016-03-30 Ladda ned beslut (PDF)
Sociologi III G2F, 7,5 hp SD572G 2016-03-30 Ladda ned beslut (PDF)
Software Engineering G1F, 7,5hp IT386G 2020-11-12 Ladda ned beslut (PDF)
Specialpedagogik fär lärare 1, 15 hp G1N PE126G 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF)
Specialpedagogik för yrkeslärare G1N, 7,5 hp PE132U 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF)
Specialpedagogik i en skola för alla - ingår i lärarfortbildningen G1F, 30 hp PE304L 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF)
Spelananlys II G1F, 7,5 hp ME328G 2018-02-08 Ladda ned beslut (PDF)
Speldesign / Game Design, A1N, 7,5hp IT716A 2019-05-29 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Spelfysik G1F, 7,5 hp IT352G 2021-10-14 Ladda ned beslut (PDF)
Spelprogrammering G1F, 7,5hp IT353G 2020-08-27 Ladda ned beslut (PDF)
Språk och matematik genom estetiska lärprocesser - ingår i lärarfortbildningen G2F, 15 hp PE517L 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF)
Språket i skolans ämnen och skolans ämne i språket G1F, 7,5 hp PE135U 2012-09-28 Ladda ned beslut (PDF)
Stamcellsbiologi/Stem Cell Biology G2F, 7,5 hp BV510G 2022-05-02 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Statistik inom hälsovetenskaperna I A1N, 3 hp RP729A 2016-03-17 Ladda ned beslut (PDF)
Statistik inom hälsovetenskaperna II A1F, 4,5 hp RP733A 2016-03-17 Ladda ned beslut (PDF)
Statistisk inferens G1N, 7,5 hp ST118G 2018-04-12 Ladda ned beslut (PDF)
Styr- och reglerteknik G1F, 7,5 hp AU310G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF)
Stödjande ledarskap G1N, 7,5 hp (SD119G) SD119G 2013-12-18 Ladda ned beslut (PDF)
Svensk kultur och svenskt samhälle / Swedish Culture and Society, G1N, 3 hp SV131G 2021-11-24 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Svensk kultur och svenskt samhälle / Swedish Culture and Society, G1N, 3hp SV122G 2021-11-24 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Svenska för internationella studenter - intensiv G1N, 6 hp SV130G 2021-08-25 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Svenska för internationella studenter 1: Muntlig språkfärdighet och hörförståelse G1N, 7,5 hp SV126G 2021-08-25 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Svenska för internationella studenter 2: Text och grammatik G1N, 7,5 hp SV127G 2021-08-25 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Systemadministration - forskning och utveckling G2F, 7,5 hp DA518G 2012-08-24 Ladda ned beslut (PDF)
Systemadministration - Introduktion G1F, 7,5 hp IT333G/DA130G 2018-10-04 Ladda ned beslut (PDF)
Systemadministration - introduktion G1F, 7,5hp IT365G 2020-08-27 Ladda ned beslut (PDF)
Systembiologi / Systems Biology A1F, 7,5 hp SY759A 2019-04-25 Ladda ned beslut (PDF)
Systembiologi / Systems Biology A1F, 7,5hp SY746A 2019-04-25 Ladda ned beslut (PDF)
Systemtänkande / Systems Thinking A1N, 6 hp AU723A 2021-04-12 Ladda ned beslut (PDF)
Säker produktionsteknik G1N, 7,5hp AU130G 2019-12-02 Ladda ned beslut (PDF)
Säker produktionsteknik, G1N, 7,5hp PR008G 2019-12-02 Ladda ned beslut (PDF)
Säljteknik och butikskommunikation G1F, 7,5 hp FÖ322G 2022-09-06 Ladda ned beslut (PDF)
Teknikstöd för kommunikation och administration G1N, 7,5 hp TE115G 2015-10-05 Ladda ned beslut (PDF)
Teknisk engelska G1N, 7,5 hp EN120G 2015-02-25 Ladda ned beslut (PDF)
Teorier om medvetandet G1F, 7,5hp KU320G 2021-02-25 Ladda ned beslut (PDF)
Termodynamik utan formler, G1N, 7,5hp FY126G 2020-12-07 Ladda ned beslut (PDF)
Texturering för spelproduktion G1F, 7,5hp ME519G 2021-11-18 Ladda ned beslut (PDF)
Tillverknings- och produktionsteknik G1N 7,5hp AU116G 2019-04-08 Ladda ned beslut (PDF)
Tillverkningsteknik och materiallära G1F, 6hp AU333G 2021-05-10 Ladda ned beslut (PDF)
Tillverkningsteknik och produktionsutrustningar för tekniker 1 G1F, 6 hp PR328G 2021-03-01 Ladda ned beslut (PDF)
Tillämpad bioteknik A1N, 7,5 hp MB712A 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF)
Tillämpad FEM G2F, 7,5hp MT517G 2021-04-12 Ladda ned beslut (PDF)
Tillämpad FEM, 7,5 hp MT714A 2014-05-26 Ladda ned beslut (PDF)
Tillämpad folkhälsovetenskap G1F, 10 hp FH323G 2012-12-13 Ladda ned beslut (PDF)
Tillämpad folkhälsovetenskap G1F, 7,5 hp FH332G 2018-12-12 Ladda ned beslut (PDF)
Tillämpad hållfasthetslära G2F, 7,5 hp (MT515G) MT515G 2017-07-05 Ladda ned beslut (PDF)
Tillämpad hälsopsykologi G1F, 7,5 hp FH334G 2018-12-12 Ladda ned beslut (PDF)
Tumörbiologi - modellering / Tumor Biology Modeling A1F, 7,5 hp SY757A 2019-04-25 Ladda ned beslut (PDF)
Tumörbiologi A1N, 7,5 hp BM713A 2020-12-16 Ladda ned beslut (PDF)
Underhåll och driftsäkerhet 1 AU128G 2020-06-08 Ladda ned beslut (PDF) 1 Ladda ned beslut (PDF) 2
Underhåll och driftsäkerhet II G1F, 7,5 hp AU323G 2021-05-10 Ladda ned beslut (PDF)
Undersökningsmedtodik G1N, 7,5 hp ST119G 2018-04-16 Ladda ned beslut (PDF)
Undersökningsmetodik - kvantitativa och kvalitativa metoder G1F, 15 hp KB323G 2014-04-22 Ladda ned beslut (PDF)
Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1F OM804A 2020-11-04 Ladda ned beslut (PDF)
Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1F, 4,5 hp OM800A 2015-11-19 Ladda ned beslut (PDF)
Undervisning och lärande i högre utbildning A1F, 6 hp PE823A 2017-09-21 Ladda ned beslut (PDF)
UNIX - admistration G1F 7,5 hp DA331G 2013-01-24 Ladda ned beslut (PDF)
User Experience Design - forskning och utveckling G2F, 15hp IT511G 2021-02-11 Ladda ned beslut (PDF)
Utbildningsvetenskaplig metod A1F, 15 hp PE727A 2016-04-27 Ladda ned beslut (PDF)
Utvärderings- och forskningsmetoder G1F, 7,5 hp ME354G 2024-02-05 Ladda ned beslut (PDF)
Webb- och databasteknologi A1N 7,5 hp DA716A 2012-04-12 Ladda ned beslut (PDF)
Webbutveckling - databasgränssnitt G1F 7,5 hp DV312G 2012-04-17 Ladda ned beslut (PDF)
Verksamhets- och informationsarkitekturer G1F, 7,5 hp IT316G 2023-05-11 Ladda ned beslut (PDF)
Verksamhetsförlagda studier i biomedicin G1F, 7,5 hp BM318G 2016-12-08 Ladda ned beslut (PDF)
Verksamhetsförlagda studier inom skolhälsovård A1F, 7,5 hp OM779A 2014-02-20 Ladda ned beslut (PDF)
Vetenskaplig metod I G1F, 7,5 hp FH340G 2024-02-14 Ladda ned beslut (PDF)
Vetenskaplig teori och metod, A1N, 7,5 hp OM768A 2022-04-06 Ladda ned beslut (PDF)
Vetenskaplig teoribildning inom informationsteknologi / Scientific Theory in Informatics A1N, 6 hp VP707A 2021-04-12 Ladda ned beslut (PDF)
Vetenskapliga metoder i pedagogik A1F, 15 hp PE733A 2018-02-28 Ladda ned beslut (PDF)
Vetenskapliga perspektiv på digitalt berättande och transmedialitet / Academic Perspectives on Digital Narration and Transmedia, A1N, 7,5hp ME721A 2019-05-29 Ladda ned beslut (PDF)
Vetenskapligt och etiskt förhållningssätt inom folkhälsovetenskap G1N, 7,5 FH131G 2023-03-29 Ladda ned beslut (PDF)
Vingeografi G1N, 7,5 hp NG117G 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF)
Virtualisering, ,moln och lagring G2F, 7,5 hp 2020-03-05 Ladda ned beslut (PDF)
Virtualisering, ,moln och lagring G2F, 7,5 hp IT508G 2020-03-05 Ladda ned beslut (PDF)
Virtualisering, moln och lagring G2F, 7,5 hp IT524G 2022-12-15 Ladda ned beslut (PDF)
Visuell kultur G1N, 7,5 hp HY113G 2014-09-03 Ladda ned beslut (PDF)
Vuxenpedagogik I G1N, 7,5 hp PE160G 2017-10-18 Ladda ned beslut (PDF)
Vuxenpedagogik II, 7,5 hp PE341G 2017-10-18 Ladda ned beslut (PDF)
Vågrörelselära G1N, 7,5 hp FY114G 2016-05-16 Ladda ned beslut (PDF)
Vågrörelselära utan formler, G1N, 7,5hp FY127G 2020-12-07 Ladda ned beslut (PDF)
Vårdande och profession I G1F, 12,5 hp OM322G 2016-11-17 Ladda ned beslut (PDF)
Vårdande och profession II G1F, 10 hp 2016-11-17 Ladda ned beslut (PDF)
Vårdande och profession II G1F, 10 hp OM531G 2016-11-17 Ladda ned beslut (PDF)
Vårdandets etik G1N, 7,5 hp OM118G 2024-02-13 Ladda ned beslut (PDF)
Välbefinnande i teori och tillämpning G2F, 7,5hp SD516G 2020-05-27 Ladda ned beslut (PDF)
Västgötabergens geologi och landformer G1N, 4,5 hp NG219G 2013-01-31 Ladda ned beslut (PDF)
Växtfysiologi G1N, 7,5 hp 2015-11-26 Ladda ned beslut (PDF)
Yrkesetik och demokratiska värden i yrkesutbildning G1N, 15 hp PE166G 2018-02-28 Ladda ned beslut (PDF)
Yrkesetik och demokratiska värden i yrkesutbildning G1N, 15hp PE161G 2019-09-25 Ladda ned beslut (PDF)