Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Examination/Tentamen

De allra flesta kurser avslutas med en examination i form av en skriftlig salstentamen där dina kunskaper prövas.

Inför skriftlig tentamen/Anmälan

För att få genomföra en salstentamen måste du anmäla dig. Det går inte att komma oanmäld, då får du inte delta. Du anmäler dig i förväg till tentamen och omtentamen, på webben via Studentportalen, senast tio dagar innan tentamenstillfället.

Anmälan till salstentamen öppnar fyra kalenderveckor innan tentamen äger rum. Det är viktigt att du avanmäler dig om du fått förhinder. Du kan avanmäla dig fram tills tentamenstillfället. 

Anmäl dig på Mina studier

Salstentamen – Hur går det till?

 

När äger tentamen rum?

Normalt äger ordinarie tentamenstillfällen rum inom ramen för den fastställda tentamensveckan eller vid kursens avslutning. Datum för omtentamenstillfällen behöver dock inte infalla inom tentamensveckan, utan normalt 6-8 veckor efter ordinarie provtillfällen.

För program- och fristående kurs-studenter kommer information om tentamen automatiskt på respektive program- och kursschema. Detta gäller för kurser du läser den aktuella terminen.

Om en kurs utgår

Om en kurs utgår ur utbildningsutbudet ska Högskolan ge möjlighet till tre omprov inom det närmaste året.

Du som är eller har varit registrerad på den aktuella kursen de senaste fyra terminerna men ännu inte har blivit godkänd, ska skriftligen meddelas att kursen utgår och erbjudas omprov. Se också Tentamenstillfällen för avvecklade kurser.

Uppdaterad: 2022-09-02 08:19:09
Skapad: 2020-02-05

Kontakt

E-posttentamen@his.se
Telefon: 0500-44 80 00 (vxl)

Forsknings- och utbildningshandläggare
Studieadministration
Forsknings- och utbildningshandläggare
Studieadministration

Riktlinjer

Riktlinjer för examination (pdf) reglerar vad som gäller vid tentamen. Här har vi samlat viktiga delar som du bör känna till när du ska skriva tentamen.

Fusk och disciplinära åtgärder

Om du skulle misstänkas för fusk eller försök till fusk kallas du till samtal med disciplinnämnden. De kan besluta om olika åtgärder beroende på utfall.

Vanliga frågor

Hittar du inte svar på det du söker? Under Tentamensanmälan på Mina sidor har vi samlat vanliga frågor rörande tentamen (inloggning krävs).