Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Examination/Tentamen

De allra flesta kurser avslutas med en examination i form av en skriftlig salstentamen där dina kunskaper prövas. Andra former av examination kan vara hemtenta, laborationer, seminarier och inlämningsuppgifter.

Riktlinjer

Vid Högskolan i Skövde finns ett dokument som reglerar vad som gäller vid tentamen - Riktlinjer för examination. Dokumentet gäller både för dig som student och för de som undervisar vid Högskolan. Här har vi försökt samla några viktiga delar som du bör känna till när du ska skriva tentamen. I rådande situation finns fler rutiner som bör följas vid salstentamen - Tentamen på campus.

Hemtenta

Med hemtenta menas en skriftlig tentamen som genomförs individuellt eller i grupp på valfri plats under begränsad tid. Examinationsredovisningen ska göras individuellt om inte annat anges.

Tidigare salstentamen

Om du vill bilda dig en uppfattning om hur en tentamen kan se ut, finns tidigare tentamina tillgängliga via sidan tidigare salstentamen.

När äger tentamen rum

Normalt äger ordinarie tentamenstillfällen rum inom ramen för den fastställda tentamensveckan eller vid kursens avslutning. Datum för omtentamenstillfällen behöver dock inte infalla inom tentamensveckan, utan normalt 6-8 veckor efter ordinarie provtillfällen.

För program- och fristående kurs-studenter kommer information om tentamen automatiskt på respektive program- och kursschema. Detta gäller för kurser du läser den aktuella terminen.

Ej avklarade kurser

Information om tentamen på ej avklarade kurser, som du läst tidigare terminer, kan du hitta genom att gå in på kursschemat för den aktuella terminen.

Om en kurs utgår

Om en kurs utgår ur utbildningsutbudet ska Högskolan ge möjlighet till tre omprov inom det närmaste året.

De studenter som är eller har varit registrerade på den aktuella kursen de senaste fyra terminerna men ännu inte har blivit godkända, ska skriftligen meddelas att kursen utgår och erbjudas omprov.

Uppdaterad: 2020-11-19 15:04:58
Skapad: 2020-02-05

Kontakt

E-posttentamen@his.se
Telefon: 0500-44 80 00 (vxl)

Se även

Examinationstillfällen för avvecklade (nedlagda) kurser

Forsknings- och utbildningshandläggare
Studieadministration