Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Säkerhet

På Högskolan finns en säkerhetsorganisation vars uppgift är att verka för en trygg och säker studiemiljö. Arbetet utgår från att skydda Högskolans skyddsvärda tillgångar.

På Högskolan finns mycket som är värt att skydda utifrån ett säkerhetsperspektiv. Som exempel kan nämnas studenter/personal, information (exempelvis forskning och studentarbeten), material och fastigheterna vi befinner oss i.

Säkerhetsfunktionen ska verka för att den/de som eventuellt vill skada verksamheten inte lyckas med det, och att angrepp åtgärdas alternativt upptäcks och åtgärdas i tid.

För dig som student är det viktigt att känna till var du kan vända dig om du upptäcker verksamhet som kan vara till skada för Högskolan. Det kan exempelvis vara skadegörelse, inbrott, it-system som uppträder konstigt eller personer som befinner sig inne på Högskolan som uppenbart inte bör befinna sig i lokalerna.

Här hittar du möjlighet att rapportera incidenter.

Uppdaterad: 2022-04-08 11:35:39
Skapad: 2020-06-24

Ring alltid 112 vid akut fara!

På 112 vill de ha svar på följande frågor:

  • Vad är det som hänt?
  • Var har olyckan skett?
  • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
  • Vad heter du som ringer?

Vid icke-akuta situationer ring polisen 114 14 alternativt väktare 010 – 210 90 00 (exempelvis ordningsstörning).

Ring 112 om du är osäker på hur akut en situation är.

Anmäl även händelsen till din programansvarig som du kan nå via växeln: 0500-44 80 00

Ring rätt

På SOS Alarms sajt kan du läsa mer om när du ska ringa larmnumret 112 och andra viktiga nummer.