Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Säkerhet

På Högskolan finns en säkerhetsorganisation vars uppgift är att verka för en trygg och säker studiemiljö. Arbetet utgår från att skydda Högskolans skyddsvärda tillgångar

På Högskolan finns mycket som är värt att skydda utifrån ett säkerhetsperspektiv. Som exempel kan nämnas studenter/personal, information (exempelvis forskning, studentarbeten), material och fastigheterna vi befinner oss i. Säkerhetsfunktionen ska verka för att den/de som eventuellt vill skada verksamheten inte lyckas med det, att angrepp åtgärdas alternativt upptäcks och åtgärdas i tid.

För dig som student är det viktigt att känna till var du kan vända dig om du upptäcker verksamhet som kan vara till skada för Högskolan. Det kan exempelvis vara skadegörelse, inbrott, it-system som uppträder konstigt eller personer som befinner sig inne på Högskolan som uppenbart ej bör befinna sig i lokalerna.

Här hittar du möjlighet att rapportera incidenter. 

Skapad: 2020-06-24

Vad ska du göra?

Vid akuta situationer ring alltid 112 för att tillkalla polis, ambulans eller räddningstjänst

På 112 vill de ha svar på följande frågor:
• Vad är det som hänt?
• Var har olyckan skett?
• Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
• Vad heter du som ringer?

Anmäl händelsen till din programansvarig som du kan nå via växeln: 0500-48 80 00