Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Erasmus+ Utbyte

För dig som väljer att resa inom Europa – Utbytesprogrammet Eramus+ ger dig möjlighet att studera och praktisera i Europa samt i vissa utvalda länder utanför Europa.

Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning. Erasmus+ ska bidra till ett mer demokratiskt och resursstarkt Europa genom att öka kvaliteten inom utbildningsområdet.

Erasmusprogrammet get möjlighet till internationella samarbeten och mobilitet i form av studier, praktik, fortbildning och undervisning utomlands.

Stipendiet

Stipendiet är inte fullständigt, utan snarare ett bidrag som ska användas för utgifter och andra kostnader relaterade till praktikperioden. Stipendiebeloppet beräknas baserat på varaktigheten för utbytesperioden (antal månader och dagar) och landet där utbytet äger rum. Månadsbeloppet för Erasmus+ utbyte ligger mellan 510 och 560 Euro per månad och fastställs årligen av Universitet- och Högskolerådet (UHR) och är detsamma för alla högskolor i Sverige.

Delutbetalningar

Stipendiet betalas i två delbetalningar. Den första utbetalningen, 70 procent av stipendiet, betalas ut när studie- eller praktikperioden börjar förutsatt att du har lämnat in ett signerat Grant Agreement och Certificate of Arrival med planerat antal dagar du ska vara utomlands.

Resten betalas ut efter studie- eller praktikperioden, när du lämnat in Certificate of Departure med exakt antal dagar du varit utomlands. Om perioden avbryts tidigare än den överenskomna tiden, kommer Högskolan att krävas tillbaka hela eller en del av stipendiet.

Du får inte få andra stipendier eller bidrag från EU eller UHR under samma period som du får Erasmus-stipendiet.

Tilläggsbidrag eller medel

Tilläggsbidrag finns att söka för studenter med funktionsnedsättning och för studenter med minderåriga barn. Studenter som behöver utbildningsstöd eller specialanpassning under sin mobilitet har möjlighet att söka medel för de extra kostnader som kan uppstå.

Tilläggskostnader avser de ökade kostnaderna som kan tillkomma för institutionen för högre utbildning eller den enskilda studenten som åker och som inte finansieras på andra sätt, som transport, utbildningsmaterial, bostadsassistent/följeslagare, medicinsk uppföljning och/eller sjukgymnastikundersökning i värdlandet.

Läs om dina rättigheter och skyldigheter som Erasmusstudent:

Skapad: 2023-12-12

Erasmus+ finansieras av EU.