Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Högskolans examina

Följande examina utfärdas vid Högskolan i Skövde.

I bilaga i examensordningen framgår vilka huvudområden Högskolan utfärdar examen i.

Generella examina på grundnivå

 • Högskoleexamen 120 hp
 • Filosofie kandidatexamen 180 hp
 • Ekonomie kandidatexamen 180 hp
 • Teknologie kandidatexamen 180 hp

Yrkesexamina på grundnivå

 • Sjuksköterskeexamen 180 hp
 • Högskoleingenjörsexamen 180 hp

Generella examina på avancerad nivå

 • Filosofie magisterexamen 60 hp
 • Teknologie magisterexamen 60 hp
 • Filosofie masterexamen 120 hp
 • Teknologie masterexamen 120 hp

Yrkesexamina på avancerad nivå

 • Barnmorskeexamen 90 hp
 • Specialistsjuksköterskeexamen 60 hp/75 hp

Examina på forskarnivå

 • Filosofie licentiatexamen
 • Teknologie licentiatexamen
 • Filosofie doktorsexamen
 • Teknologie doktorsexamen

Examina på forskarnivå utfärdas i ämnet informationsteknologi och hälsovetenskap.

Uppdaterad: 2024-01-11 09:46:05
Skapad: 2020-02-26

Nationell reglering

På Universitets- och högskolerådet hittar du de lagar och förordningar, samt föreskrifter som styr verksamheten vid svenska universitet och högskolor.

Se även