Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Studieuppehåll

Om du inte kan bedriva studier under en begränsad tidsperiod kan du ansöka om studieuppehåll.

För dig som har påbörjat programstudier men därefter under en begränsad tidsperiod inte kan fortsätta studierna kan studieuppehåll beviljas vid omständigheter du själv inte råder över.

Vilka skäl som ger rätt till studieuppehåll hittar du i Universitets- och högskolerådets författningssamling, UHRFS 2016:1 (pdf) och Universitets- och högskolerådets författningssamling, UHRFS 2013:3 (pdf).

Exempel på skäl är om du:

  • är föräldraledig – bifoga intyg som styrker att du beviljats föräldraledighet under avgörande del av terminen. Är barnet inte äldre än ett år räcker det med intyg från Skatteverket som styrker barnets ålder och att du är vårdnadshavare.
  • väntar barn – bifoga intyg från barnmorska där beräknat födelsedatum för barnet framgår.
  • är sjuk – bifoga läkarintyg som styrker att din studieförmåga är väsentligt nedsatt.
  • ska göra militärtjänstgöring – bifoga din kallelse till grundutbildningen.

Tänk på att dina skäl behöver styrkas med vidimerade intyg!

Ansökan om studieuppehåll

Ansökan ska ske på blanketten Ansökan om studieuppehåll (pdf).

Studieuppehåll beviljas för högst ett år i taget och studenten är garanterad plats på programmet efter studieuppehållet.

Efter godkänt studieuppehåll

Vid fortsatta studier efter godkänt studieuppehåll följer studenten den utbildningsplan som gäller för den terminen studierna återupptas, förutsatt att programmet inte har bytt programkod eller annan förändring gjorts i programmet.

Kan studierna inte återupptas efter avslutad studieuppehållsperiod ska en förnyad ansökan om studieuppehåll eller anmälan om studieavbrott lämnas till Högskolan. Ansökan ska vara inlämnad till Högskolan senast inom en vecka efter studieuppehållsperiodens slut.

När du ska börja studera igen

Du som har beviljats studieuppehåll och ska börja studera igen behöver anmäla dig till aktuella kurser i programmet på motsvarande sätt som aktiva studenter. Det innebär att du måste anmäla dig till programansvarig senast 15 april, för kommande hösttermin, respektive 15 oktober för kommande vårtermin, för att rätten till platsgaranti ska gälla.

Den aktuella studieplanen för den termin du återgår till studierna kommer att gälla. Vi reserverar oss för förändringar såsom byte av programkod eller nedläggning av programmet.

Om du har beviljats studieuppehåll efter sista anmälningsdatum och ska börja studera igen nästkommande termin måste anmälan göras senast en månad innan studieuppehållet upphör.

Förnyad anmälan

Har du fått studieuppehåll beviljat men inte kan återgå till studierna efter avslutad studieuppehållsperiod måste en ny ansökan om studieuppehåll lämnas in senast inom en vecka efter studieuppehållsperiodens slut.

Önskar du inte fortsätta dina studier ska en anmälan om studieavbrott lämnas till antagning@his.se.

Viktig information

Tänk på att meddela CSN om studieuppehåll eftersom rätten till studiemedel upphör under studieuppehållet.

Vill du avbryta beviljat studieuppehåll i förtid kontakta antagning@his.se.

Vi rekommenderar att du kontaktar studievägledare:

  • innan ansökan görs om studieuppehåll
  • om du inte uppfyller förutsättningarna och fått avslag på din ansökan

Överklagan

Du kan överklaga beslut om avslag på ansökan om studieuppehåll. Information om hur du överklagar beslut om avslag finns i blanketten Ansökan om studieuppehåll.

Uppdaterad: 2024-03-15 08:44:22
Skapad: 2020-02-12