Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Pedagogiska stödinsatser

En student men även forskarstuderande med funktionsvariation, kan få riktat pedagogiskt stöd i studiesituationen. Det innebär att Högskolan, genom olika insatser och åtgärder, stödjer studenten i syfte att kompensera begränsningar av funktionsförmågan.

*Gröna hörlurar liggande nära på en blank speglande yta  med Högskolans profilfärger i rutmönster.

Nedan följer en kort beskrivning av de vanligaste pedagogiska stödinsatserna. Stöden rekommenderas utifrån studentens individuella behov, därför kan studenter ha olika stöd. En student kan ha fler än ett stöd. Stödinsatserna är kostnadsfria för studenten.

Det stöd Högskolan erbjuder är relaterat till studiesituationen. Högskolan ansvarar inte för personliga hjälpmedel som exempelvis rullstol, hörapparat, tekniska hjälpmedel för att kommunicera eller specialutformade datorprogram. Boendestöd eller privat stöd – för exempelvis personlig hygien, att äta eller klä av och på sig – ingår heller inte.

Kurslitteratur som talbok

Behöver du din kurslitteratur som talbok, vänd dig direkt till Högskolebiblioteket. Där får du hjälp med att ansöka om ett nedladdningskonto hos Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

När du fått dina inloggningsuppgifter kan du själv ladda ned och läsa talböcker på det sätt som passar dig bäst: i datorn, mobilen eller på läsplattan.

Kurslitteratur i talboksformat har du rätt till även utan att ha en dokumenterad funktionsnedsättning. Du har rätt till stödet om du upplever dig ha en läsnedsättning, till exempel om du läser väldigt långsamt eller har svårt att koncentrera dig på innehållet. På Legimus hemsida kan du läsa mer om vem som har rätt att låna talböcker. Kontakta Högskolebiblioteket (his.se) för att få mer information.

TorTalk – uppläsningsfunktion 

Talsyntesen TorTalk finns tillgänglig för egen nedladdning för alla studenter på Högskolan i Skövde. Med TorTalk kan du få all text på din datorskärm uppläst. Den fungerar bra för att läsa upp e-böcker, digitala artiklar, kompendier, studiehandledningar, tentafrågor samt instruktioner och information på Canvas. TorTalk finns i två olika varianter, TorTalk Windows och TorTalk Mac, men fungerar inte på till exempel Chromebook.

När du har installerat TorTalk på din dator och ska starta programvaran första gången behöver du lägga till en licenskod för att aktivera programmet. Licenskoden får du genom att mejla riktatstod@his.se.

Anpassning vid skriftlig tentamen

Vid behov finns möjlighet att få förlängd tentamenstid, sitta i mindre grupp eller använda dator. Ibland kan även anpassade examinationsformer rekommenderas, exempelvis muntlig tentamen eller uppdelning av tentor.

Examinationens innehåll kan inte ändras men däremot kan det finnas möjligheter att ändra tillvägagångssättet, det vill säga hur examinationen kan genomföras. Anpassade examinationsformer sker alltid i samråd med samordnaren och examinator. Ytterst beslutar examinator om examinationsformen.

Anteckningshjälp

Om du inte själv kan anteckna under föreläsningar kan en kurskamrat ta på sig uppgiften som anteckningsstöd, att dela med sig av sina anteckningar mot en mindre ersättning.

Mentor

Främst du som har en neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsättning kan beviljas en mentor, som fungerar som en coach. Mentorn kan hjälpa dig att öva upp dina färdigheter kring att planera och organisera studierna liksom att tolka och konkretisera institutionens förväntningar på dina studieuppgifter. Mentorn är oftast en annan student.

Teckenspråkstolk

Kontakta samordnaren i mycket god tid före utbildningens början men senast i samband med anmälan till utbildningen om du behöver teckenspråkstolk.

Resursrum

I Högskolebiblioteket, rum BIB201, finns ett resursrum som är utrustat med två datorer med anpassade programvaror som underlättar för studenter med dyslexi:

  • Stava Rex – rättstavningskontroll och grammatikstöd på svenska
  • Spell Right – rättstavningskontroll och grammatikstöd på engelska
  • TorTalk – talsyntes. Med TorTalk har du möjlighet att lyssna på all text du ser på datorskärmen

Resursrummet kan användas för självstudier och/eller grupparbeten Boka resursrummet eller kontakta samordnaren om du vill ha tillgång till rummet.

Sitelicenser på programvaror

Högskolan har sitelicens på talsyntesen TorTalk samt rättstavningsprogrammen Stava Rex och Spell Right. Det innebär att alla studenter kan ladda ner programmen till sin egen dator.

Kontakta samordnaren för att få aktiveringskod till TorTalk och till Oribi Habitat (rättstavningsprogram). Programmen finns tillgängliga på Högskolans samtliga studentdatorer. Ta med egna hörlurar för att använda talsyntesen.

Uppdaterad: 2024-04-15 13:06:29
Skapad: 2019-10-14

Kontakt

Samordnare funktionsnedsättning

Samordnarna nås enklast via e-post.

Annica Löf
E-post: riktatstod@his.se
Telefon:  0500-448148

image5aiec.png

Virpi Westin
E-post: riktatstod@his.se
Telefon: 0500-448096