Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Tillgodoräknande av utbytesstudier

När du har blivit nominerad till utlandsstudier ska du påbörja planeringen av de kurser du vill läsa på det aktuella lärosätet. Nedan hittar du instruktioner om hur du ska göra.

Planering

Innan den formella ansökan om tillgodoräknande skickas in ska du själv som student ta ansvar för att hitta lämplig kurs vid det utländska lärosätet. Denna planering ska ske i dialog med studie- och karriärvägledare och programansvarig lärare.

  • Fyll i första sidan av blanketten Tillgodoräknande av utlandsstudier (pdf) digitalt.
  • Spara dokumentet (namn, planering av utbytesstudier)
  • Skicka det sedan till studievagledare@his.se
  • Bifoga information om kursen (kursplan, kurs-PM eller motsvarande) och litteraturlista. Dessa ska vara på engelska. Blanketten rymmer åtta kurser. Planerar du att läsa fler kurser måste du använda fler blanketter.
  • På begäran ska du kunna lämna in kompletterande handlingar som behövs för att Högskolan ska kunna handlägga ärendet.

Efter genomförda studier

Visa upp ditt officiella betygsutdrag (transcript of records) i original från det utländska lärosätet för studie- och karriärvägledare. Betygsutdraget ska vara på engelska och originalspråk om det är något annat än engelska. Betygsutdraget ska vara signerat av behörig befattningshavare vid lärosätet och stämplat med lärosätets officiella stämpel.

Det är endast poängomfattningen – inte betyget – som tillgodoräknas och förs in i Ladok. Ditt betyg/resultatintyg från utbytesuniversitetet kan du istället använda som komplement till ditt examensbevis.

Uppdaterad: 2024-07-05 09:52:00
Skapad: 2020-01-17