Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Ärenden med fastställda rutiner

För vissa typer av ärenden finns fastställda rutiner som du ska följa när du har frågor eller vill klaga på något.

Här ser du vilka ärenden som har fastställda rutiner för frågor och klagomål. Information om rutinerna finns i respektive länk.

Ärenden som rör antagning, anstånd och studieuppehåll

Ärenden som rör examination och betygsättning

Ärenden som rör kursbevis, examensbevis och tillgodoräknande

Ärenden som rör lika villkor

Ärenden som rör studieavgift

  • begäran om återbetalning av studieavgift

Beslut i ärenden med fastställda rutiner för frågor och klagomål fattas av olika funktioner inom Högskolan, till exempel antagningshandläggare eller examinator. Beslutsmandatet utgår från nationell eller lokal reglering. Det innebär att besluten inte kan överprövas (ändras) av chefer, rektor eller annan funktion vid Högskolan. I vissa fall kan besluten överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Beslutet innehåller då en överklagandehänvisning.

Möjlighet finns också att klaga på själva ärendehanteringen, det vill säga om du anser att ett ärende inte har behandlats på ett korrekt sätt. Exempel på detta kan vara om du anser att nationell eller lokal reglering inte har följts. Ärendet kan då föras vidare till ansvarig chef.

 

Skapad: 2020-04-22