Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Om anmälan och skrivsalar

Du måste alltid anmäla dig till en tentamen. För att du ska kunna anmäla dig till tentamen måste du vara registrerad på kursen (rätt kurskod) och anmälningsperioden måste vara öppen.

Obligatorisk anmälan

På Högskolan i Skövde gäller obligatorisk anmälan till salstentamen. Därför är det viktigt att du inför tentamensveckan kommer ihåg att anmäla dig. Kom också ihåg att du behöver vara registrerad på rätt kurskod för att kunna anmäla dig till tentamen.

Anmälan öppnar fyra kalenderveckor innan tentamenstillfället.

Tentamensanmälan

Tentamensanmälan gör du senast tio dagar innan tentamenstillfället.

Om anmälan inte är möjlig via Studentportalen kontakta Studentservice. Detta behöver ske medan anmälan fortfarande är öppen.

Oanmäld

Kommer du som oanmäld till skrivsalen samma dag som tentamen äger rum kommer du att avvisas.

Ej avklarade kurser

Om tentamenstillfällen för ej tidigare avklarade kurser inte visas i Studentportalen kontakta tentamen@his.se för anmälan. Vid hemtentamen behöver inte någon anmälan göras.

Flera tentor samtidigt?

Om du har två tentor som ges vid samma tillfälle och du önskar skriva båda kan du mejla en förfrågan till tentamen@his.se. Du behöver mejla din förfrågan minst tio dagar innan tillfället.

Högskolans skrivsalar

Tentamenssalar finns i hus A våning 3. De vanligaste är A303, A304, A305 och A306. Vid behov används även andra lokaler. Information om i vilken sal du ska tentera visas vid huvudentrén i hus A samt på våning 3 den aktuella dagen.

Tentamen för vissa kurser där studenterna delas in i olika salar, är de enda listorna som publiceras med namn. Dessa listor kommer upp på anslagstavlan den aktuella dagen. För övriga tentor anges kursbenämning, nivå och eventuellt poängantal, följt av salen och tiden som tentamen äger rum. Publiceringen av listorna kan inte ske tidigare på grund av förekommande förändringar i själva listorna.

Förmiddags- och eftermiddagspass

Tentamina anordnas i två pass per dag, måndag till lördag. Första passet startar kl 8:15 och det andra kl 14:15. Information om skrivsalen för eftermiddagspasset publiceras på anslagstavlor någon gång under förmiddagspasset.

Observera att tenterande ska infinna sig i skrivsalen senast på utsatt starttid i schema. Vi har alltid ett extra insläpp i samband med tentamen, det sker 09:00 eller 15:00. På lördagar är det sena insläppet 10:00. Omtentor placeras i första hand på helger under terminstid. Undantag från ovanstående tidsramar kan i vissa fall förekomma, om särskilda skäl föreligger.

Uppdaterad: 2022-09-02 08:21:14
Skapad: 2020-02-13