Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Fusk och disciplinära åtgärder

Som student vid Högskolan i Skövde är du skyldig att följa de lagar och regler som gäller för Högskolan. När studenter fuskar, stör verksamheten, trakasserar andra eller orsakar annan disciplinförseelse, får åtgärder vidtas. På vilket sätt regleras i högskoleförordningen.

Närbild på Högskolans logotyp tryckt på kuvert

En grundläggande regel för dig som är student vid Skövde Högskola är: fuska inte. Ibland kan det vara svårt, särskilt som ny student, att veta vilka krav som ställs. Men vad är fusk och vad händer om du har fuskat?

 1. Högskoleförordningens disciplinförseelser
 2. Vad händer om jag blir anmäld?
 3. Disciplinära åtgärder
 4. Överklagande av beslut
 5. Vilka sitter i disciplinnämnden?
 6. Vad händer med min examination?
 7. Hjälp och stöd

Högskoleförordningens fyra disciplinförseelser

I högskoleförordningen finns fyra händelser angivna som kan leda till att du blir anmäld till disciplinnämnden. Längst ner på sidan hittar du beskrivningar av händelserna.

Vad händer om jag blir anmäld?

Misstanke

Om du misstänks för fusk eller försök till fusk kallas du till ett samtal. Om du misstänks för fusk vid en salstentamen är det tentamenssamordnaren som träffar dig. Om det rör ett examensarbete eller annan examinerande uppgift är det avdelningschef vid institution, examinator och ibland även kursansvarig som pratar med dig.

Syftet med mötet är att informera dig om vad du är misstänkt för och ge dig möjlighet att ur ditt perspektiv berätta vad som hänt. Om det kvarstår en misstanke mot dig efter mötet görs en anmälan till rektor. Anmälan behandlas av disciplinnämndens handläggare.

När en anmälan kommer till rektor kommer du att informeras om det. Du har då möjlighet att bemöta anmälan genom att skriva ett yttrande. Att skriva ett yttrande är frivilligt men vi rekommenderar att du tar chansen att beskriva din bild av situationen. Ditt yttrande skickar du till registrator@his.se.

Rektorsbeslut

Rektor bestämmer sedan om ditt ärende ska lämnas vidare till disciplinnämnden. Rektor kan även själv fatta beslut om ditt ärende och samråder då först med lagfaren ledamot i disciplinnämnden. En lagfaren ledamot är, eller har varit, domare i en domstol. Ett rektorsbeslut kan leda till att ditt ärende lämnas utan åtgärd eller att du får en varning.

Disciplinnämnden

Om ditt ärende lämnas vidare till disciplinnämnden kommer du att få en kallelse med datum och tid via e-post. Det är viktigt att du svarar och talar om om du kommer att delta eller inte. Det är frivilligt att delta vid disciplinnämndens möte. Vi rekommenderar att du deltar för att ge din bild av situationen och för att disciplinnämnden ska ha möjlighet att ställa frågor till dig.

Besked om disciplinnämndens beslut får du normalt via e-post på eftermiddagen samma dag som mötet har varit. Ungefär en vecka senare kommer det formella beslutet i sin helhet till dig via e-post och/eller vanlig post.

Till sidans topp

Disciplinära åtgärder

Disciplinnämnden har möjlighet att besluta om att:

 • Lämna anmälan utan vidare åtgärd
  Det betyder att du inte får någon påföljd och kan fortsätta dina studier som vanligt.
 • Ge dig en varning
  En varning innebär inte någon begränsning eller inskränkning i dina studier på Högskolan men det är en disciplinär åtgärd som markerar att den anmälda händelsen har passerat gränsen för vad som är tillåtet. Skulle du bli anmäld till disciplinnämnden igen kan en varning påverka utfallet.
 • Avstängning
  En avstängning innebär att du inte får delta i undervisning, examinationer, grupparbeten eller annan verksamhet vid Högskolan under den tid du är avstängd. Du får heller inte vistas i Högskolans lokaler eller på annan plats där Högskolan har verksamhet. CSN får också information om din avstängning. Ett beslut om avstängning brukar vanligtvis börja första måndagen efter nämnden. När din avstängning börjar framgår av beslutet. En avstängning kan pågå under max sex veckor. Under din avstängning har du dock rätt att ha bokade besökt med kurator, studievägledare och studentkåren. Åtkomst till studentdatanät och andra system spärras under avstängningen.

Beslut i disciplinärenden från rektor eller disciplinnämnd syns inte på ditt kursbevis, examensbevis eller i utdrag från Ladok, men det sparas i Högskolans diarium. Beslutet är en allmän handling och kan därför begäras ut från Högskolans diarium.

Till sidans topp

Överklagande av beslut

Du kan överklaga beslut om varning eller avstängning hos förvaltningsdomstol. Du behöver då tydligt skriva vilket beslut du vill överklaga och vilken ändring du begär. Du behöver skicka in ditt överklagande till Högskolans registrator senast tre veckor från den dag du fick beslutet. Samtidigt som du får beslutet får du mer information om hur överklagan går till.

Till sidans topp

Vilka sitter i disciplinnämnden?

Disciplinnämnden består av rektor eller rektors ersättare (ordförande), en företrädare för lärarna samt två studentrepresentanter. En lagfaren ledamot är, eller har varit, domare i en domstol.

Vid disciplinnämndens möte deltar, förutom nämndens ledamöter och den anmälda studenten, även nämndens sekreterare och den eller de som har anmält ärendet.

Till sidans topp

Vad händer med min examination?

Disciplinnämnden prövar endast frågan om du har gjort dig skyldig till något otillåtet och får överhuvudtaget inte besluta om eller yttra sig om huruvida din studieprestation ska bedömas eller inte.

Till dess att du fått ett beslut från disciplinnämnden kommer examinator inte att rätta den uppgift du misstänks ha fuskat på. I det fall disciplinnämnden beslutar om att stänga av dig från studier, betraktas provet normalt som ogiltigt. Det är dock examinator för aktuell kurs som slutgiltigt avgör om ett prov ska förklaras ogiltigt eller om det ska bedömas och betygsättas.

Till sidans topp

Hjälp och stöd

Om du får ett beslut om avstängning rekommenderar vi att du tar kontakt och bokar in ett möte med en studievägledare. Det är viktigt att det finns en plan kring dina studier när du kommer tillbaka efter avstängningen.

Studie- och karriärvägledning

Det kan kännas ensamt och jobbigt att vara avstängd, det är då viktigt att du tar kontakt med Högskolans kuratorer och bokar tid för samtal.

Studenthälsan

Till sidans topp

Disciplinförseelser

Skapad: 2019-09-25

Relaterad information

Kontakt

Registrator

registrator@his.se

Disciplinnämndens sekreterare

sekr.disciplinnamnd@his.se