Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Studiedokumentation – Ladok

Ladok är ett nationellt system för studiedokumentation. Högskolan är enligt lag skyldig att hålla dokumentation över studenter som studerar på grund-, avancerad och forskarnivå.

Vilka uppgifter finns i Ladok?

I Ladok lagras, förutom dina personuppgifter, uppgifter om grundläggande behörighet, antagning, kursregistreringar, resultat, avbrott i studier, utlandsstudier och examina.

Uppgifterna i Ladok gör det möjligt för dig som är student att följa dina studier. Uppgifterna om registrering ligger till grund för utbetalning av studiemedel från CSN. Dessutom får bland annat SCB regelbundet Ladokuppgifter för nationell utbildningsstatistik.

Läs mer på ladok.se

Tillgång till uppgifterna i Ladok

Högskolan i Skövde har en egen studentportal där du kan sköta det mesta kring dina studier, som registrering, anmälan till tentamen, se resultat och schema etc.

På Högskolan i Skövde används Ladoks nationella studentportal enbart för att du själv ska kunna ta ut olika verifierbara intyg samt för examensansökan.

Ett offentligt register

Högskolan i Skövde är en statlig myndighet och lyder som sådan under offentlighetsprincipen. Grundprincipen är att alla uppgifter om de studerande i Ladok är offentliga liksom motsvarande uppgifter registrerade på annat sätt. Utlämnande av uppgifter måste dock ske kontrollerat och i enlighet med relevanta lagar och lokala regler.

Läs mer om offentlighetsprincipen (regeringen.se)

Läs mer om hur Högskolan behandlar dina personuppgifter (his.se)

Ändra kontaktuppgifter

Adress

Ladok hämtar din folkbokföringsadress när du är ny som student, men du kan själv ändra till en annan adress i Högskolan i Skövdes studentportal. Den adress du anger kommer att gälla för alla lärosäten där du är student.

Folkbokföring

Ladok hämtar varje vecka uppgifter om folkbokföringsadresser från Skatteverket. Folkbokföringsadress och namn som tillkommit eller ändrats i folkbokföringen under den gångna veckan, förs då automatiskt över till Ladok. Har du angett en annan adress än folkbokföringsadressen kommer den adressen inte ändras.

Om din folkbokföringsadress eller ditt namn inte stämmer i Ladok, kontaktar du Skatteverket för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta där. Endast det förnamn som är märkt som tilltalsnamn hos Skatteverket hämtas.

E-post och telefonnummer

Som student vid Högskolan i Skövde har du tillgång till en studentmejl som är densamma som ditt studentkonto följt av @student.his.se. Under tiden du är student kommunicerar Högskolan i första hand via din studentmejl. Du behöver regelbundet kontrollera din studentmejl eller vidarebefordra den till annan mejl för att inte missa viktig information. Studentmejlen kommer fortfarande att användas även om du anger en annan e-post i Högskolan i Skövdes studentportal/Ladok.

I Högskolan i Skövdes studentportal anger du själv den e-postadress och det telefonnummer som du vill bli kontaktad på utöver studentmejlen. Om du inte har studerat på högskola/universitet tidigare kommer den e-postadress du angav vid anmälan på antagning.se att finnas i Ladok. Om du har studerat på ett annat lärosäte tidigare kommer samma e-postadress du hade då att finnas kvar.

Även om du är student på flera olika lärosäten samtidigt så har du bara en e-postadress i Ladok. Kontrollera att du har rätt e-post i vår studentportal.

Uppdaterad: 2022-06-23 12:15:24
Skapad: 2021-08-17