Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Aktivt kvalitetsarbete

Högskolan jobbar aktivt med att upprätthålla och utveckla kvaliteten på vår verksamhet. Vi har ett systematiskt kvalitetsarbete, där vi använder en förbättringscykel som utgångspunkt. Du som studerar kan påverka kvaliteten på olika sätt, till exempel genom kursvärderingar och att påpeka fel eller brister, men även genom att engagera dig i studentkåren.

Det är viktigt både för Högskolan och för dig som student att vår verksamhet håller en hög kvalitet. Vårt kvalitetsarbete är uppdelat på olika områden med olika aktiviteter som vi genomför regelbundet. Du kan läsa mer om det arbetet och våra verktyg och aktiviteter på Högskolans webbplats.

Högskolans kvalitetsarbete (his.se)

Studentinflytande

En viktig del i kvalitetsarbetet är att studenterna medverkar. Som student har du rätt enligt högskolelagen att utöva inflytande över utbildning. Studentinflytande kan se ut på olika sätt, du som studerar vid Högskolan kan bidra både som individ och som representant för hela studentgruppen.

Styrdokument

Högskolans verksamhet regleras i stort av nationella lagar. På Högskolan finns också en lokal regelsamling, våra styrdokument. Det finns olika typer av styrdokument, uppdelade på olika områden. Alla Högskolans styrdokument är samlade på vår webbplats.

Styrdokument (his.se)

Uppdaterad: 2023-08-29 09:43:22
Skapad: 2021-01-25

Student på forskarutbildning

För dig som är doktorand finns information om inflytande och kvalitet på vår externwebb.