Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Information till studenter om coronaviruset

Högskolan i Skövde bevakar kontinuerligt läget med anledning av covid-19 och följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Informationen på Studentportalen och Medarbetarportalen uppdateras löpande. Högskolan uppmanar alla studenter och  medarbetare att följa ansvariga myndigheters webbsidor och rekommendationer.

Information nedan uppdaterad 28 april

 

Högskolan planerar för campusundervisning till hösten

Inför höstterminen planerar Högskolan i Skövde åter för undervisning på campus.
– Under sommarterminen fortsätter vi på samma sätt som vi gör nu, men till hösten hoppas att det ska vara möjligt att välkomna alla studenter till campus igen, säger rektor Lars Niklasson.

– Vi har haft en dialog med biträdande smittskyddsläkaren i Västra Götaland och förstått att möjligheterna att bedriva verksamheten på campus i höst bör vara goda. Smittskyddsläkarens nuvarande prognos är att den pågående vaccineringen kommer att ha gjort situationen med covid-19 bättre när vi når september, säger rektor Lars Niklasson.

Rektors ställningstagande grundar sig också på erfarenheterna från 2020. I mars och oktober förra året minskade Högskolan snabbt andelen planerad campusundervisning eftersom smittspridningen ökade i samhället. Omställningen från campusundervisning till distansundervisning var krävande. Men erfarenheten är att det var enklare att dra ned på andelen planerad campusundervisning och öka distansundervisningen, än tvärtom.

Covid-19 fall bland studenter

I början av mars fick Högskolan i Skövde kännedom om några fall av covid-19 smitta bland studenter på ett studentboende i Skövde. Smittskydd Västra Götaland såg till att smittspårning och en omfattande testning inleddes. 

Högskolan är öppen

Högskolan är öppen och lokalerna är sedan tidigare anpassade för att minska risken för smittspridning med bland annat ändrad möblering, utökad städning, plexiglasskydd vid receptionsdiskar och många hygienstationer. Ytterdörrarna låses klockan 17.00, men du kommer in med ditt passerkort.

Håll koll på ditt schema
För dig som student är det viktigt att hålla koll på ditt schema i TimeEdit och Canvas för att se eventuella ändringar. På schemat kommer det att framgå om du har undervisning/examinationer på plats på campus eller om undervisning/examinationer sker med digitalt stöd på distans.

Hur stor del av undervisningen som är på distans kommer att skilja sig åt mellan olika institutioner, men också mellan olika utbildningar och kurser på institutionerna. Det finns också utbildnings- och examinationsmoment som inte kan utföras på distans. Det kan bero på att utbildningen kräver en viss utrustning som finns på campus eller att rättssäkerheten vid en tentamen inte går att upprätthålla vid distans.

Att tänka på inför tentaveckan och när du är på campus

Kom i håg att meddela kursansvarig om du har covid-19

Så här arbetar Högskolan

Högskolan bevakar kontinuerligt läget och följer ansvariga myndigheternas rekommendationer. Högskolan har kontinuerlig kontakt med smittskyddsläkare. Vi uppdaterar informationen på Studentportalen löpande.

Högskolan i Skövde följer rekommendationer från regeringen, Folkhälsomyndigheten och UD. Regeringens har infört ett förbud mot sammankomster och offentliga tillställningar för fler än åtta personer. Högskolans verksamhet med undervisning och examinationer räknas inte som allmänna sammankomster. Sedan december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. I Västra Götaland gäller även skärpta regionala rekommendationer.

Situationen kan ändras snabbt när det gäller Coronaviruset. Här kan du läsa mer:

Uppdaterad: 2021-04-28 13:08:10
Skapad: 2020-03-10

Ytterligare information angående corona

Tips!

Studentstödets webbinarier under vårterminen

Under hela våren kommer Studentstödet att hålla webbinarier för att stötta dig som nu läser på distans. Programmet är helt digitalt och det krävs ingen föranmälan.