Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Information till studenter om coronaviruset

Högskolan i Skövde bevakar kontinuerligt läget med anledning av covid-19 och följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Informationen på Studentportalen och Medarbetarportalen uppdateras löpande. Högskolan uppmanar alla studenter och  medarbetare att följa ansvariga myndigheters webbsidor och rekommendationer.

Information nedan uppdaterad 23 november 

Utökad distansundervisning under resten av höstterminen

Distansundervisning om möjligt och campusundervisning om det behövs. Situationen med ökad smittspridning av coronaviruset i Västra Götaland gör  att Högskolan i Skövde utökar distansundervisningen. (Besked från rektor 4 november) Västra Götalands län omfattas sedan den 29 oktober av Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd och de gäller till 13 december, men kan förlängas.

Högskolan i Skövde följer rekommendationer från regeringen, Folkhälsomyndigheten och UD. Från den 24 november gäller regeringens förbud mot sammankomster och offentliga tillställningar för fler än åtta personer. Högskolans verksamhet med undervisning och examinationer räknas inte som allmänna sammankomster.

Håll koll på ditt schema

För dig som student är det viktigt att hålla koll på ditt schema i TimeEdit och Canvas för att se eventuella ändringar. På schemat kommer det att framgå om du har undervisning/examinationer på plats på campus eller om undervisning/examinationer sker med digitalt stöd på distans. Hur stor del av undervisningen som blir på distans kommer att skilja sig åt mellan olika institutioner, men också mellan olika utbildningar och kurser på institutionerna. Det finns också utbildnings- och examinationsmoment som inte kan utföras på distans. Det kan bero på att det inte går att ändra i planeringen på så kort tid, att utbildningen kräver en viss utrustning som finns på campus eller att rättssäkerheten vid en tentamen inte går att upprätthålla vid distans.

Tänk på att avståndet

Vi vill också påminna om att hålla avstånd till andra personer både inomhus och utomhus. Tänk också på att tvätta händerna eller använda handsprit. Undvik kollektivtrafik om du kan och andra platser där det riskerar att bli trängsel. Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk, eller gå hem om du börjar känna dig dålig. På Studentportalen kommer vi fortlöpande att uppdatera om situationen förändras.

Högskolan är öppen

Högskolan kommer att vara öppen som vanligt. Högskolans lokaler är sedan tidigare anpassade för att minska risken för smittspridning med bland annat ändrad möblering, utökad städning, plexiglasskydd vid receptionsdiskar och många hygienstationer.

Handlingsplan vid konstaterad covid-19 smitta inom Högskolan

Handlingsplanen gäller från den 9 november 2020. Planen utgår från Västra Götalands regionens anvisningar. Handlingsplanen gäller när medarbetare/student har vistats på Högskolan med symtom på covid-19 och/eller 24 timmar innan hen fick symptom och/eller vid positivt testresultat.

Om du som student på Högskolan har konstaterad covid-19 smitta

 • Du uppmanas kontakta kursansvarig direkt vid positivt testresultat.
 • Tala om för kursansvarig vilka du har haft nära kontakt med på Högskolan, 24 timmar före symtom och/eller vid positivt testresultat (med nära kontakt menas inom 1,5-2 meter i minst 15 minuter, inomhus eller utomhus)
 • Kursansvarig informerar närmaste chef om det finns medarbetare/studenter bland de identifierade personerna som den smittade studenten varit i nära kontakt med.
 • Kursansvarig informerar berörd studentgrupp. 
 • Närmaste chef informerar den person på Högskolan som är ansvarig för kontakter med smittskyddet på Skaraborgs sjukhus.
 • Närmaste chef informerar institutionens ledningsgrupp och de medarbetarna som den smittade studenten varit i nära kontakt med. 
 • Du ska studera hemifrån i minst sju dygn räknat från den dag du fick symtom och du ska vara feberfri och mått bra i minst i två dygn för att kunna återgå till studierna på campus.
 • Vid oro kan du kontakta studenthälsan; studenthalsan@his.se
 • Om du inte har symtom ska du vara hemma/studera hemifrån i sju dygn från den dag du tog testet innan du kommer tillbaka till campus.

Vad händer om det är flera smittade inom en arbetsgrupp/studentgrupp?

 • Vid fler än tre smittade personer inom en personalgrupp eller studentgrupp kontaktar Högskolan smittskyddet på Skaraborgs sjukhus för råd.
 • Utifrån vad smittskyddet ger för råd, utformas åtgärder och kommunikationsplan. Prefekt informerar institutionens medarbetare/studenter.
 • Vid större utbrott upprättas en särskild kommunikationsplan.

Skärpta allmänna råd i Västra Götaland 

Beslutet om skärpta allmänna råd som infördes 29 oktober medför att Högskolan ytterligare utökar sin distansundervisning och under resten av höstterminen bedrivs den undervisning som är möjlig på distans. Vissa kursmoment som exempelvis examinationer ges på campus, men då med en rad åtgärder för att göra miljön så coronasäker som möjligt för både studenter och personal. Läs mer om skärpta allmänna råd i Västra Götaland.

Så fort vi har ny information om hur allt det här påverkar dig som har sökt, blivit antagen till en utbildning eller redan studerar hos oss - så uppdaterar vi här på Studentportalen. Det är också viktigt att vara medveten om att förutsättningarna kan ändras med kort varsel. Självklart kan nya ställningstagande komma att tas om situationen med covid-19 förändras. Högskolan i Skövde följer myndigheternas rekommendationer. 
På webbplatsen Krisinformation.se kan du läsa mer om de skärpta allmänna råden i Västra Götaland. Råden gäller i nuläget till och med 13 december.

Årets viktiga ledord

Kom ihåg årets ledord: Håll avstånd, Håll tiden och Håll humöret uppe!

Skydda dig själv och andra från smittspridning av covid-19:

 • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk och gå hem om du börjar känna dig dålig under dagen.
 • Kontakta vårdcentralen för provtagning om du har några symptom såsom hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledbesvär, läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats
 • Ett eventuellt besök för provtagning på vårdcentralen är kostnadsfritt
 • Håll avstånd inomhus så väl som ute på campus
 • Undvik trängsel - tänk särskilt på det när det är många som ska gå in och ut genom dörrar och vid matplatser
 • Sitt inte för nära varandra
 • Tvätta händerna ofta, det finns gott om toaletter och tvättställ men det finns även ett antal hygienstationer med möjlighet att sprita händerna
 • Nys och hosta i armvecket

Så här arbetar Högskolan

Högskolan bevakar kontinuerligt läget och följer ansvariga myndigheternas rekommendationer. Högskolan har kontinuerlig kontakt med smittskyddsläkare.

Situationen kan ändras snabbt när det gäller Coronaviruset. Här kan du läsa mer:

Uppdaterad: 2020-11-23 13:06:30
Skapad: 2020-03-10