Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Tillsammans är vi starka – gå med i Studentkåren

Vid Högskolan i Skövde finns en studentkår som representerar studenterna. Studentkåren drivs av studenter för studenter och arbetar med frågor som rör dig som läser på Högskolan.

Två personer från Studentkåren håller om varandra.

Studentkåren lyssnar på dig

Din utbildning är en av de största och viktigaste investeringarna i ditt liv. Därför är det viktigt att du får ut så mycket som möjligt av din studietid och att du är nöjd med utbildningen. Det är här Studentkåren kommer in. Studentkåren bevakar att den investering du gör lönar sig i längden och lyssnar på dina åsikter. Du har rätt att påverka din utbildning – Studentkåren hjälper dig med det.

Flera jobbar på heltid för Kåren

Studentkåren i Skövde, SiS, är en demokratiskt medlemsstyrd ideell organisation och alla som studerar här har möjligheten att bli medlemmar. För att representera kåren som helhet finns Kårstyrelsen som består av ett flertal ledamöter som väljs av medlemmarna. Två av dem, Studentkårens ordförande och vice ordförande arbetar på heltid med studentinflytande.

Studentkårens olika sektioner och uppgifter

Som student har du bättre koll än de flesta på Högskolans utbildnings- och studiemiljö. Du vet vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Det är här Studentkårens fem olika sektioner kommer in och de kan ses som Studentkårens ögon och öron på institutionerna. Sektionerna jobbar med att ta fram studenternas åsikter om utbildningen och framföra den till berörd personal. En annan del av sektionernas uppdrag är att se till att det anordnas fester och andra sociala aktiviteter både på och utanför campus.

De olika sektionerna

  • ESS – Sektionen för studenter vid Institutionen för ingenjörsvetenskap, ING
  • Skills – Sektionen för utbildningar inom Institutionen för informationsteknologi, IIT
  • Safir – Sektionen för studenter vid Institutionen för handel och företagande, IHF
  • Vitae – Sektionen för studenter inom Institutionen för biovetenskap, IBI, samt inom Institutionen för hälsovetenskaper, IHV
  • SköSjuk – Sektionen för utbildningar inom vård och hälsa (ej folkhälsovetenskap)

Studentlivet är mer än bara studier

Studentkåren poängterar att din tid vid Högskolan inte bara handlar om vad du läser. Det är viktigt att allt runt omkring fungerar, såsom bra bostad och meningsfulla aktiviteter. Studentkåren driver därför hyresförhandlingar, ser över studentbostäderna, anordnar aktiviteter och fester. Studentkåren arbetar för att förbättra alla studenters situation i stort.

Träffas på Kårhuset Boulogner

Kårhuset är en självklar mötesplats för studenterna i Skövde. Kårhuset Boulogner ligger ett stenkast från campus, det drivs och sköts huset av Studentkårens förening Skövde Sexmästeri. Här arrangeras bland annat pub- och klubbverksamhet varje vecka av studenter för studenter.

Vad är ett sexmästeri?

Ett sexmästeri, även kallat festmästeri, klubbverk, klubbmästeri eller festeri är inom den svenska universitets- och högskolevärlden en studentförening eller grupp med ansvar för att anordna fester åt medstudenterna.

Bli medlem i kåren du också

Att vara medlem i Studentkåren i Skövde är att ha och bidra till en bättre studietid. Du stöttar kårens arbete för att värna om din utbildning och din studietid. Som medlem i studentkåren är du också med och styr. Medlemskap i Studentkåren i Skövde får du för 300 kronor per år eller 600 kronor för tre år. Mer information och betalning av medlemskap hittar du på Studentkårens hemsida.

Uppdaterad: 2023-03-27 13:17:30
Skapad: 2019-09-18

Kontakt

Studentkåren
info@studentkaren.se
070-717 08 86
Högskolevägen 6A, F-huset våning 2
www.studentkaren.se
facebook.com/StudentkareniSkovde

Sektionerna

ESS – Ingenjörsvetenskap
styrelsen-ess@studentkaren.se
Studierelaterade frågor:
utbildning-ess@studentkaren.se

Skills – Informationsteknologi
styrelsen-skills@studentkaren.se
Studierelaterade frågor:
utbildning-skills@studentkaren.se

Safir – Handel och företagande
styrelsen-safir@studentkaren.se
Studierelaterade frågor:
utbildning-safir@studentkaren.se

Vitae – Hälsovetenskaper och biovetenskap
styrelsen-vitae@studentkaren.se
Studierelaterade frågor:
utbildning-vitae@studentkaren.se

SköSjuk – Sjuksköterskor
styrelsen-skosjuk@studentkaren.se
Studierelaterade frågor:
utbildning-skosjuk@studentkaren.se

Studentinflytande

På Högskolan finns ett antal grupperingar som beslutar om eller fungerar rådgivande i frågor som rör verksamheten.
Nämnder, råd och andra organ (his.se)