Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Tentamensutlämning

Du kan hämta din bedömda salstentamina på Studentservice i hus E, plan 2. Det kan du göra tidigast två-tre arbetsdagar efter att tentamensresultatet har publicerats i Studentportalen. 

Innan du har hämtat ut din tentamen är den en allmän handling och andra personer kan hämta ut en kopia av den. Om du inte vill att andra ska få tillgång till dina personuppgifter och svar bör du hämta ut din tentamen så snart den finns tillgänglig hos Studentservice. Tänk på att du kan hämta din tentamen tidigast två-tre arbetsdagar efter att resultatet har publicerats i Studentportalen.

Under pandemin har många tentor genomförts online och Studentservice har då inte tillgång till tentorna som skrivits och du får då istället vända dig till kursansvarig.

För att ta reda på om en tenta skrivits på campus eller för att få tag på tidigare tentamensfrågor kan du söka på tentan via tidigare salstentamen. Om det inte kommer upp något resultat har tentan med stor sannolikhet genomförts online.

Du kan hämta ut din salstentamen på ett av följande sätt:

  1. Hämta den själv.
    Hämta ut den själv på Studentservice i hus E. Ta med din fotolegitimation.

  2. Be någon annan göra det åt dig.
    Någon annan kan hämta ut din tentamen åt dig mot uppvisande av en komplett ifylld fullmakt. Den innehåller uppgifter om vilken tentamen det gäller, om dig samt om personen som hämtar ut den för din räkning. Personen måste ha fyllt 18 år och ska visa sin fotolegitimation och även en utskriven kopia av din fotolegitimation. Blankett: Fullmakt för utlämnande av tentamen (PDF)

  3. Få den hemskickad.
    Du kan få din salstentamen hemskickad om du vill, exempelvis om du är distansstudent och inte vill åka till campus för att hämta ut tentan. Fyll i en begäran och skicka in tillsammans med ett förfrankerat kuvert och en kopia på din godkända ID-handling. Blankett: Begäran om utlämnande av tentamen (PDF)

Om du har anledning att tro att du behöver göra en omprövning eller rättelse av din tentamen ska du inte kvittera ut din originaltentamen, be att få en kopia av den istället. Läs mer om Omprövning eller rättelse

Salstentamina sparas i två år från skrivdatum. Därefter förstörs och slängs originalen. Normalt sett finns tentamina skrivna de två senaste tentamensperioderna att hämta på Studentservice. Tentamina äldre än fem-sex månader beställer du på Studentservice-expeditionen.

Utlämning av tentamen

Genom att fylla i och skicka in begäran godkänner du att Högskolan i Skövde skickar din bedömda tentamen enligt angivna uppgifter. Beställningen skickas med B-post hem till angiven adress inom 5 arbetsdagar.

Du behöver fylla i en blankett för varje tenta du begär ut.

OBS! Uthämtning av originaltentamen kan försvåra möjligheten till rättelse eller omprövning av tentamensresultat. Om du har anmärkning mot tentamensresultatet bör du därför be om en kopia på tentamen, och inte originalhandlingen. Första kopian är kostnadsfri.

Uppdaterad: 2021-10-18 16:09:16
Skapad: 2020-05-29

Studentservice

Vi finns i hus E, våning 2
Hitta på campus.

Kontaktinformation

Telefon: 0500–44 81 00
E-post: studentservice@his.se

Vi försöker svara på ditt mejl så snabbt vi kan, men det kan ta upp till två arbetsdagar. Ange gärna ditt namn och personnummer vid första kontakten för snabbare behandling.

Postadress

Studentservice
Högskolan i Skövde
Box 408
541 28 Skövde