Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Mångfaldsstipendiet

Högskolans mångfaldsstipendium utlyses årligen och tilldelas ett examensarbete på grundnivå (lägst fördjupningsnivå G2E) eller avancerad nivå som särskilt utmärker sig på temat mångfald.

Examensarbetet ska vara genomfört och examinerat vid Högskolan i Skövde under föregående vår- eller hösttermin och ska ha ett sammanhängande tema (bakgrund, syfte, problemformulering metod, resultat och slutsats) med en tydlig koppling till området mångfald/lika villkor utifrån någon eller några av diskrimineringsgrunderna.

Temat mångfald

Temat mångfald kan innefatta många olika aspekter men särskilt uppmärksammas ämnesområden som kopplas till etnicitet, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, ålder samt funktionsnedsättning.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara Högskolan i Skövde tillhanda senast den 15 februari.
Stipendiaten kommer att få besked under våren, även utdelningen sker under våren.

Du kan skicka in din ansökan när som helst under året.

Bedömningsgrunder

Examensarbetet bedöms utifrån tre kriterier:

  • Det ska vara originellt och nyskapande.
  • Ämnet för uppsatsen ska vara aktuellt och spegla samhällsutvecklingen.
  • Det ska vara angeläget och innebära nytta för flera.

Så här söker du mångfaldsstipendiet

I din ansökan ska följande finnas med:

  • Motivering till varför stipendiet ska erhållas. Max 200 ord
  • Kort sammanfattning av examensarbetet (bakgrund, syfte, problemformulering metod, resultat och slutsats). Max 2-4 sidor (A4-format)
  • Examensarbetet
  • Poängutdrag (gällande att examensarbetet är godkänt).
  • Ämnesansvarigs bedömning (pdf)

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret på den här sidan och sen mejla de övriga dokumenten till studentservice@his.se.

Du kan också skicka eller lämna in hela din ansökan enligt punkterna ovan, med bifogade dokument, till:

Högskolan i Skövde
Utbildnings- och studentstöd
E-huset, 2:a vån.
Box 408
541 28 Skövde

Ansökan ska vara Högskolan i Skövde tillhanda senast den 15 februari.

Ansökningsformulär mångfaldsstipendiet

Jag skickar in följande dokument till registrator:

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

Uppdaterad: 2024-01-24 10:12:02
Skapad: 2020-06-05

Kontakt

Samordnare för lika villkor för studenter

Anneli Ottosson
E-post: likavillkorstudent@his.se

Malin Tholson Karlsson
E-post: likavillkorstudent@his.se