Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Omprövning och rättelse av betyg Högskolan Skövde

Om du tycker att en tentamen eller annan examination inte är korrekt bedömd har du möjlighet att få beslutet omprövat eller rättat, beroende på vad som är fel. Detta bör göras så snart som möjligt efter att betyget offentliggjorts. Om det är ett tentamensresultat du vill ha omprövat eller rättat, be att få hämta ut en kopia av din tentamen och låt originalet ligga kvar på Studentservice tills ärendet är avslutat.

Omprövning – skriftlig redogörelse

Om du tycker att själva bedömningen av din examination är felaktig kan du lämna in en begäran om omprövning. Detta gäller även då lärare har missat att bedöma en hel uppgift!

  • Be Studentservice om en kopia av din tentamen.
  • Fyll i blanketten Begäran om omprövning.
  • Skriv en skriftlig redogörelse, på ett separat papper, för vilken/vilka frågor som du anser vara felaktigt bedömda. Var så detaljerad och specifik som möjligt, eventuellt med hänvisning till kursens betygskriterier eller den tentamensgenomgång som gjorts.
    Ditt namn och personnummer ska stå högst upp på varje blad du lämnar in (ej dubbelsidigt).
  • Lämna in blanketten och din skriftliga redogörelse till Studentservice, eller skicka in med post.  
  • Studentservice gör en ny kopia av din originaltentamen och skickar den tillsammans med blanketten och din skriftliga redogörelse till examinator för bedömning.

Lärcentra

Har du skrivit din tentamen på lärcentrum är det dit du ska vända dig för att lämna in blanketten för omprövning!

Rättelse – direktkontakt med examinator

Om läraren gjort ett uppenbart skrivfel, räknefel eller motsvarande, får beslutet rättas av kursens examinator. Du skall då vända dig direkt till examinator med ditt ärende.
Tag med en kopia av din tentamen eller motsvarande examination.

Beslut

Beslut om ändring av betyg kan endast fattas av examinator för aktuell kurs. Avslås begäran finns ingen ytterligare instans att vända sig till. Beslutet skall meddelas studenten antingen muntligt eller via e-post av examinator, normalt inom ca 2 veckor.

Studentens rätt till omprövning och rättelse av betyg regleras i Högskoleförordningen (6 kap 23-24 §§).

Byte av examinator

Om en student har underkänts två gånger på samma examinationsmoment med samma examinator finns rätt att begära byte av examinator. Begäran gäller för ett tillfälle och ska lämnas in senast 15 dagar före examinationstillfället.

Använd blanketten Begäran om byte av examinator. Begäran lämnas till Studentservice i E-huset vån 2 eller skickas via post till Studentservice.

Uppdaterad: 2020-12-02 11:20:39
Skapad: 2020-04-22