Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Erasmus+ Praktik

Som student vid Högskolan i Skövde kan du vara berättigad till Erasmus-praktikstipendium för att genomföra en praktik i Europa. Du kan slutföra din praktik i företag, organisationer och forskningscentra. Denna möjlighet är öppen för studenter vid Högskolan i Skövde på kandidat- och magisternivå samt för doktorander. Dessa möjligheter är också öppna för studenter som tagit examen.

Ansökningar om praktikstipendier behandlas löpande. Kontakta utlandsstudier@his.se för att ansöka om detta stipendium eller om du har frågor.

Vem kan ansöka om Erasmus-stipendium?

För att kunna ansöka om ett stipendium under Erasmus-programmet måste du vara registrerad som heltidsstudent och ha för avsikt att ta din examen vid Högskolan i Skövde. Du kan också ansöka om stipendium för en praktikperiod efter avslutad studier, men ansökan måste lämnas in under sista terminen medan du fortfarande är registrerad som heltidsstudent vid Högskolan i Skövde.

Du kan bara vara Erasmuspraktikant i maximalt 360 dagar under din specifika utbildningsnivå.

För att ansöka måste du hitta en praktik på egen hand, i ett av de länder som deltar i Erasmus+ -programmet. Du måste också genomföra praktik på heltid enligt den överenskomna planen, Learning Agreement for Traineeship. Praktikplatsen ska utföras inom ditt studieområde och måste godkännas av din handledare och/eller programansvarig om ska åka inom ditt program.

Tre sätt att genomföra praktik genom Erasmus:

  • Som en del av ett examensarbete vid Högskolan i Skövde
  • Som en frivillig praktikplats utanför ditt program vid Högskolan i Skövde, till exempel under sommaren
  • Omedelbart efter avslutade akademiska studier vid Högskolan i Skövde. Praktikplatsen måste vara genomförd inom 12 månader efter examen. Du måste ha ansökt om och fått din examen när du åker utomlands.

Praktikplatsen måste motsvara heltidsanställning under en kontinuerlig period från två hela månader upp till tolv månader.

Stipendiet

Stipendiet är inte fullständigt, utan snarare ett bidrag som ska användas för utgifter och andra kostnader relaterade till praktikperioden. Stipendiebeloppet beräknas baserat på varaktigheten för praktikperioden (antal månader och dagar) och landet där praktiken äger rum. Månadsbeloppet för Erasmus+ utbyte ligger mellan 610 och 660 Euros per månad och fastställs årligen av Universitet- och Högskolerådet (UHR) och är detsamma för alla högskolor i Sverige.

Delutbetalningar

Stipendiet betalas i två delbetalningar. Den första utbetalningen, 70 procent av stipendiet, betalas ut när praktikperioden börjar förutsatt att du har lämnat in ett signerat Grant Agreement och Certificate of Arrival med planerat antal dagar du ska vara utomlands.

Resten betalas ut efter praktikperioden, när du lämnat in Certificate of Departure med exakt antal dagar du varit utomlands. Om praktikperioden avbryts tidigare än den överenskomna perioden, kommer Högskolan att krävas tillbaka hela eller en del av stipendiet.

Du får inte få andra stipendier eller bidrag från EU eller UHR under samma period som du får Erasmus-stipendiet.

Tilläggsbidrag eller medel

Tilläggsbidrag finns att söka för studenter med funktionsnedsättning och för studenter med minderåriga barn. Studenter som behöver utbildningsstöd eller specialanpassning under sin mobilitet har möjlighet att söka medel för de extra kostnader som kan uppstå.

Tilläggskostnader avser de ökade kostnaderna som kan tillkomma för institutionen för högre utbildning eller den enskilda studenten som åker och som inte finansieras på andra sätt, som transport, utbildningsmaterial, bostadsassistent/följeslagare, medicinsk uppföljning och/eller sjukgymnastikundersökning i värdlandet.

Läs om dina rättigheter och skyldigheter som Erasmusstudent:

Uppdaterad: 2023-12-12 14:31:19
Skapad: 2020-02-20