Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Åtgärder vid pågående dödligt våld

Pågående Dödligt Våld (PDV) innefattar bland annat det som tidigare kallades för skolskjutning. Numera används begreppet PDV eller Active Shooter.

PDV definieras som

 • Gärningsperson avser döda så många som möjligt inom ett avgränsat område
 • De som blir utsatta saknar förmågan att skydda sig
 • De som hotas har låg beredskap och saknar förvarning

Skyddstaktik

 • Ring 112
 • Ring 0500-44 80 00 (Högskolans växel) när du har möjlighet

Vid PDV skiljer sig sättet att agera jämfört med hur man agerar vid brandlarm. Att rusa ut i korridoren kan vara det största misstaget då man riskerar att möta gärningspersonen där. Taktiken vid PDV sammanfattas i tre ord:

Fly – Göm – Slåss

Fly

Oftast bästa lösningen när gärningspersonen är på avstånd och du bedömer att du kan lämna platsen under relativ trygghet. Det behöver inte innebära att du lämnar byggnaden, det kan också vara att hitta ett säkrare utrymme.

Göm

 • Hitta ett lämpligt utrymme
 • Lås eller barrikadera dörrar
 • Förhindra insyn, täck för fönster
 • Placera dig lågt, bakom skydd
 • Undvik glasytor, tunna väggar, dörrar
 • Var tyst, mobilen på tyst läge (slå inte av mobilen!)
 • Är ni flera – sprid ut er
 • Hjälp varandra
 • Agera som ett team – förbered att försvara er

Slåss

Som en sista åtgärd då du inte kan komma undan längre;

 • Fysiskt direkt angrepp. Ju fler desto bättre – en samlad motattack från olika håll
 • Distrahera genom att till exempel kasta föremål

De flesta gärningspersoner måste ladda om vapnet och det är inte ovanligt med eldavbrott. Det har hänt att personer i närheten nyttjat de tillfällena att övermanna gärningspersonen.

OBS! Du agerar med stöd av nödvärnsrätten.
Den ger dig stöd även då du avvärjer ett angrepp mot annan person

Inrymning – när hotet är på utsidan

Om hotet inte är direkt pågående, eller på Högskolan, utan att det finns en misstanke om att något skulle kunna ske agerar du på följande vis.

 • Lås alla ingående dörrar
 • Kontrollera all in- och utpassering
 • Undvik exponering från utsidan
 • Eventuella restriktioner efter bedömning
  • Kan verksamheten fortgå som vanligt trots att det är stökigt i närområdet?
Skapad: 2023-07-11