Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Studera med funktionsnedsättning

Har du dyslexi, ADHD eller någon annan funktionsnedsättning? Det är inget hinder för att studera på Högskolan i Skövde. Här kan du få olika sorters pedagogiska stöd och anpassningar för att underlätta dina studier.

Stöd efter behov

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få det stöd du har behov av. Din diagnos avgör alltså inte vilket stöd du får, utan det utgår alltid från dina behov.

Stödet ska kompensera för de svårigheter som nedsättningen kan innebära i dina studier. Du kan till exempel få anteckningshjälp, tillgång till talböcker och längre tid vid tentor.

Så ansöker du om särskilt pedagogiskt stöd

Ansökan om riktat pedagogiskt stöd gör du via www.nais.uhr.se. Du måste även ladda upp ett intyg som visar att du har en varaktig funktionsnedsättning.

Skicka in din ansökan så fort som möjligt efter att du tackat ja till din utbildning vid Högskolan i Skövde. När ansökan är inskickad kommer du få träffa en av samordnarna för att diskutera dina studier och vilket stöd du har behov av.

Du får ett beslut

Efter några veckor kommer du att få ett beviljande eller ett avslag om stöd. Om du beviljas riktat pedagogiskt stöd framgår det i beslutet vilka stödåtgärder och/eller rekommendationer som är aktuella. Allt stöd är individuellt anpassat och gäller för en bestämd tidsperiod. Ett avslag motiveras skriftligt och kan överklagas.

Om du vill överklaga beslutet

Beslut som strider mot diskrimineringsförbudet i 1 kap. 4 § 3 i Diskrimineringslagen (2008:576) kan överklagas. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du vill överklaga ett beslut till Överklagandenämnden för Högskolan ska du göra det skriftligt. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som du begär. Det är också viktigt att du motiverar varför denna ändring bör göras. Du skriver under överklagandet och anger din adress, telefonnummer samt e-postadress.

Överklagandet ställs till Överklagandenämnden för Högskolan, men ska lämnas eller skickas till Högskolan i Skövde:

Högskolan i Skövde
541 28 Skövde
E-post: registrator@his.se

Skicka inte känslig information i e-post

Tänk på att du inte ska skicka några känsliga uppgifter eller intyg till oss via e-post. Gör din ansökan om stöd via www.nais.uhr.se

Uppdaterad: 2024-04-15 12:54:46
Skapad: 2019-09-18

Kontakt

Samordnare funktionsnedsättning

Samordnarna nås enklast via e-post.

Annica Löf
E-post: riktatstod@his.se
Telefon:  0500-448148

image5aiec.png

Virpi Westin
E-post: riktatstod@his.se
Telefon: 0500-448096