Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Studera med funktionsnedsättning

Har du dyslexi, ADHD eller någon annan funktionsnedsättning? Det är inget hinder för att studera på Högskolan i Skövde. Här kan du få olika sorters pedagogiska stöd och anpassningar för att underlätta dina studier. Skulle du vilja besöka Högskolan före terminen börjar? Få hjälp att gå igenom schemat? Titta in i salen där du vara första dagen? Vi vet att sådana saker kan betyda väldigt mycket.

På Högskolan i Skövde kan du därför boka tid för ett personligt möte och en rundvandring. Virpi Westin och Ellinor Almlöv arbetar som samordnare för studenter med funktionsnedsättning och guidar dig och gärna även dina föräldrar runt.

Tillsammans kan ni prata om dina kommande studier, gå igenom allt från schema till kursplan och så i lugn och ro vandra runt på Högskolan.

Det ska kännas bra för dig att komma hit.

Stöd efter behov

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få det stöd du har behov av. Din diagnos avgör alltså inte vilket stöd du får, utan det utgår alltid från dina behov.

Stödet ska kompensera för de svårigheter som nedsättningen kan innebära i dina studier. Du kan till exempel få anteckningshjälp, tillgång till talböcker och längre tid vid tentor.

Så ansöker du om särskilt pedagogiskt stöd

Ansökan om särskilt pedagogiskt stöd gör du via systemet NAIS (extern länk). Du måste även ladda upp ett intyg på att du har en varaktig funktionsnedsättning. Ta kontakt med med en av Högskolans samordnare om du har frågor om ansökan.

Det går att boka ett möte först och sen skicka in din ansökan om du vill att ni går igenom den tillsammans. Skicka ett mejl till riktatstod@his.se. Det är viktigt att du skickar in din ansökan så fort som möjligt efter att du tackat ja till din utbildning vid Högskolan i Skövde. Behöver du mer omfattande anpassningar vill vi gärna att du skickar in din ansökan redan när du söker utbildningen.

Du får ett beslut

Efter några veckor kommer du att få ett beviljande eller ett avslag om stöd. Om du beviljas särskilt pedagogiskt stöd framgår det i beslutet vilka stödåtgärder och/eller rekommendationer som är aktuella. Allt stöd är individuellt anpassat och gäller för en bestämd tidsperiod. Ett avslag motiveras skriftligt och kan överklagas.

Om du vill överklaga beslutet:

Beslut som strider mot diskrimineringsförbudet i 1 kap. 4 § 3 i Diskrimineringslagen (2008:576) kan överklagas. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du vill överklaga ett beslut till Överklagandenämnden för högskolan ska du göra det skriftligt. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som du begär. Det är också viktigt att du motiverar varför denna ändring bör göras. Du skriver under överklagandet och anger din adress, telefonnummer samt e-postadress.

Överklagandet ställs till Överklagandenämnden för högskolan, men ska  lämnas eller skickas till Högskolan i Skövde:

Högskolan i Skövde
541 28 Skövde
E-post: registrator@his.se.

Skicka inte känslig information i e-post

Tänk på att du inte ska skicka några känsliga uppgifter eller intyg till oss via e-post. Gör din ansökan om stöd via www.nais.uhr.se
 

Uppdaterad: 2022-03-18 09:01:21
Skapad: 2019-09-18

Kontakt

Samordnare funktionsnedsättning

Virpi Westin
E-post: riktatstod@his.se
Telefontid: Måndag och onsdag, 10:00-11:00
Telefon: 0500–448096

Porträttbild på Ellinor Almlöv, studentkurator

Ellinor Almlöv
E-post: riktatstod@his.se
Telefontid: Torsdag 10:00-11:00
Telefon: 0500–448188