Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Krishantering

Högskolan i Skövde har en särskild organisation, en krisgrupp, som börjar arbeta vid kriser, olyckor, dödsfall och dylikt. Får du veta att det har inträffat en olycka, ett dödsfall eller någon annan svår händelse med anknytning till Högskolan, ska du genast informera Högskolans personal.

När en krissituation uppstår

Högskolans ambition är att så snabbt som möjligt, när en krissituation uppstår, lägga ut information på webbplatsens startsida - en kanal som vi också utnyttjar när vi kommunicerar med medier och allmänhet.

Vid en kris ska du som student i första hand kontakta din institutions prefekt, i andra hand någon annan på kontaktlistan som du hittar nedan.

Telefonnummer till prefekterna på institutionerna

Kontakta i första hand din institutions prefekt, i andra hand någon av de övriga personerna i Högskolans krisgrupp.

Institutionen för biovetenskap, prefekt Mikael Ejdebäck, 0500-448610
Institutionen för handel och företagande, prefekt Mikael Wickelgren, 0500-448656
Institutionen för hälsovetenskaper, prefekt Susanne Källerwald, 0500-448512
Institutionen för informationsteknologi, prefekt Paul Hemeren, 0500-448314
Institutionen för ingenjörsvetenskap, prefekt Anna Runnemalm, 0500-448520

Telefonnummer till krisgruppen

HR-chef, Nils Svensson, 0500-448127
Biträdande HR-chef, Ulrika Dagman, 0500-448265 
Chef US, Kassie Sundin, 0500-448063
Biträdande chef US, Elizabeth Persson, 0500-448905
Kommunikationschef, Elisabeth Oesterreich, 0500-448042
Ledningskommunikatör, Ulf Nylén, 0500-448061
Studentkårens ordförande, Simon Wallin, 0707100246
Informationssäkerhetssamordnare, Emelie Dolfe, 0500-448156
Chef SITS, Magnus Annerfalk, 0500-448155

Studenthälsan

Som student på Högskolan i Skövde alltid välkommen till Studenthälsan för rådgivning och stödjande samtal.

Skapad: 2021-06-29