Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Examina på grundnivå

Följande krav gäller för examina som utfärdas på grundnivå här på Högskolan i Skövde.

Generella examina på grundnivå

 • Högskoleexamen 120 hp

  Högskoleexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer.
  För Högskoleexamen krävs fullgjorda kursfordringar om minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet. Av dessa ska minst 15 högskolepoäng, inklusive examensarbete om minst 7,5 högskolepoäng, vara på kursnivå G1F/G1E.

 • Filosofie kandidatexamen 180 hp

  Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer.
  För filosofie kandidatexamen vid Högskolan i Skövde ska kursfordringar om minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning ha fullgjorts inom något av Högskolan i Skövdes huvudområden. Av dessa högskolepoäng ska minst 30 högskolepoäng, inklusive examensarbete om minst 15 högskolepoäng, vara på kursnivå G2F/G2E.
 • Ekonomie kandidatexamen 180 hp

  Ekonomie kandidatexamen utfärdas endast inom företagsekonomi.
  Förutom kraven för Filosofie kandidatexamen krävs 15 högskolepoäng i nationalekonomi, 15 högskolepoäng i statistik samt 15 högskolepoäng i juridik eller 30 högskolepoäng i nationalekonomi och 15 högskolepoäng i statistik.
 • Teknologie kandidatexamen 180 hp

  Teknologie kandidatexamen utfärdas endast inom maskinteknik/automatiseringsteknik/integrerad produktutveckling.
  Förutom kraven för Filosofie kandidatexamen krävs:
  Minst 15 högskolepoäng matematik (med särskilt förkunskapskrav, lägst gymnasiekursen Matematik D).

Yrkesexamina på grundnivå

 • Sjuksköterskeexamen 180 hp

  Sjuksköterskeexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.
  För sjuksköterskeexamen vid Högskolan i Skövde ska kursfordringar ha fullgjorts enligt utbildningsplan för Högskolan i Skövdes sjuksköterskeprogram.

 • Högskoleingenjörsexamen 180 hp

  Högskoleingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.
  För högskoleingenjörsexamen vid Högskolan i Skövde ska kursfordringar ha fullgjorts enligt utbildningsplan för något av Högskolan i Skövdes högskoleingenjörsprogram.
Skapad: 2020-02-26