Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Examina på grundnivå

Följande krav gäller för examina som utfärdas på grundnivå vid Högskolan i Skövde.

Generella examina på grundnivå

Högskoleexamen 120 hp

Högskoleexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer.
För högskoleexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen.

Inriktningen inom högskoleexamen (120 högskolepoäng) utgörs av ett område som är huvudområde vid Högskolan i Skövde, se bilaga: Huvudområden och forskarutbildningsämnen vid Högskolan i Skövde i Lokal examensordning vid Högskolan i Skövde (Dnr HS 2021/910).

För en högskoleexamen vid högskolan i Skövde ska kursfordringar fullgjorts om minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet. Av dessa högskolepoäng ska minst 15 högskolepoäng, inklusive examensarbete om minst 7,5 högskolepoäng, vara lägst på kursnivå G1F eller G1E eller högre.

Kandidatexamen 180 hp

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Kandidatexamen vid Högskolan i Skövde utfärdas i något av de inrättade huvudområdena på kandidatnivå se bilaga: Huvudområden och forskarutbildningsämnen vid Högskolan i Skövde i Lokal examensordning vid Högskolan i Skövde (Dnr HS 2021/910). Följande förled används för kandidatexamen: ekonomie, filosofie eller teknologie.

Filosofie kandidatexamen 180 hp

För filosofie kandidatexamen (180 högskolepoäng) vid Högskolan ska kursfordringar om minst 90 högskolepoäng ha fullgjorts inom något av Högskolans huvudområden på kandidatnivå. Av dessa högskolepoäng ska minst 30 högskolepoäng, inklusive examensarbete om minst 15 högskolepoäng, vara på kursnivå G2F – G2E.

Ekonomie kandidatexamen 180 hp

För ekonomie kandidatexamen (180 högskolepoäng) ska kursfordringar om minst 90 högskolepoäng ha fullgjorts inom huvudområdet företagsekonomi enligt kraven för en filosofie kandidatexamen. Det krävs dessutom minst 15 högskolepoäng i nationalekonomi, 15 högskolepoäng i juridik och 15 högskolepoäng i statistik eller 30 högskolepoäng i nationalekonomi och 15 högskolepoäng i statistik.

Teknologie kandidatexamen 180 hp

För teknologie kandidatexamen (180 högskolepoäng) vid Högskolan ska kursfordringar om minst 90 högskolepoäng enligt kraven för en filosofie kandidatexamen ha fullgjorts inom något av följande huvudområden: integrerad produktutveckling, maskinteknik eller produktionsteknik.
Vidare krävs det minst 15 högskolepoäng matematik (med särskilt förkunskapskrav, lägst gymnasiekursen Matematik D/Matematik 3C).

Yrkesexamina på grundnivå

Sjuksköterskeexamen 180 hp

Sjuksköterskeexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

För sjuksköterskeexamen vid Högskolan i Skövde ska kursfordringar ha fullgjorts enligt utbildningsplan för Högskolan i Skövdes sjuksköterskeprogram.

Högskoleingenjörsexamen 180 hp

Högskoleingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Högskoleingenjörsexamen (180 högskolepoäng) vid Högskolan i Skövde utfärdas med inriktning mot integrerad produktutveckling, produktionsteknik och maskinteknik. Inriktningarna utgörs av områden som är huvudområden vid Högskolan i Skövde.

För högskoleingenjörsexamen vid Högskolan i Skövde ska kursfordringar ha fullgjorts enligt utbildningsplan för något av Högskolan i Skövdes högskoleingenjörsprogram.

Uppdaterad: 2022-03-28 10:27:20
Skapad: 2020-02-26