Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Ansökan om anstånd

Har du kommit in på ett utbildningsprogram, men av någon anledning inte kan påbörja utbildningen? Då kan du ansöka om att få skjuta upp studierna. Det kallas att du ansöker om anstånd med studiestarten.

Det ska finnas särskilda skäl för att du ska få anstånd. Sådana skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter såsom värnplikts- eller civiltjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. De särskilda skälen ska normalt vara av sådan art att du själv inte råder över omständigheterna.

Ansökan om anstånd skickar du till Högskolan i Skövde när du fått ditt slutgiltiga antagningsbesked och du vet att du inte kan påbörja studierna som du blivit antagen till.

När du kan påbörja utbildningen

Om du fått anstånd med studiestarten till en utbildning och sen vill börja den.

Då gör du så här:

  1. Anmäl dig till utbildningen på www.antagning.se senast sista anmälningsdag inför angiven studiestart i ditt beslut om anstånd (höstterminen den 15 april/vårterminen den 15 oktober).
  2. Ladda upp eller skicka in en kopia på beslutet om anstånd till Antagningsservice.

Du förlorar din plats på utbildningen om du inte anmält dig till utbildningen på ovanstående sätt.

Du kan överklaga beslut om avslag på ansökan om anstånd. Information om hur du överklagar beslut om avslag finns på blanketten Ansökan om anstånd.

Skapad: 2020-06-23

Kontakt

Telefontider antagningen

Måndag, tisdag, torsdag 
kl. 10:00–11:30

Telefon: 0500–448200

E-post: antagning@his.se