Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Ansökan om anstånd med studiestart

Har du kommit in på ett utbildningsprogram men är förhindrad att påbörja utbildningen? Då kan du ansöka om att få skjuta upp studierna. Det kallas att ansöka om anstånd med studiestarten.

Det måste finnas särskilda skäl eller omständigheterna som normalt ska vara av sådan art att du inte själv råder över dem för att du ska kunna få anstånd.

Vilka skäl som ger rätt till anstånd hittar du i Universitets- och högskolerådets författningssamling UHRFS 2016:1 (pdf) och UHRFS 2013:3 (pdf).

Exempel på skäl

Du kan ha rätt till anstånd om du exempelvis:

  • är föräldraledig – bifoga intyg som styrker att du beviljats föräldraledighet under avgörande del av terminen. Är barnet inte äldre än ett år räcker det med intyg från Skatteverket som styrker barnets ålder och att du är vårdnadshavare.
  • väntar barn – bifoga intyg från barnmorska där beräknat födelsedatum för barnet framgår.
  • är sjuk – bifoga läkarintyg som styrker att din studieförmåga är väsentligt nedsatt.
  • arbetar heltid – bifoga intyg som styrker att din arbetsgivare inte beviljar tjänstledighet för studier.
  • ska göra militärtjänstgöring – bifoga din kallelse till grundutbildningen.

Tänk på att dina skäl behöver styrkas med intyg.

När du inte kan börja

Ansökan om anstånd (pdf) skickar du till Högskolan i Skövde efter att du fått ditt slutgiltiga antagningsbesked och vet att du inte kan påbörja studierna du blivit antagen till.

Bifall av ansökan innebär att du har rätt att behålla din plats i programmet men skjuta upp starten.

Studenter med avgiftskrav måste ha betalat avgiften innan ansökan om anstånd lämnas in. Observera att studentvisa är endast giltigt under pågående studier.

När du kan påbörja din utbildning

Har du fått anstånd med studiestarten till en utbildning och vill påbörja studierna måste du göra följande för att inte förlora din plats i programmet:

  1. Anmäl dig till utbildningen på antagning.se senast sista anmälningsdag, inför angiven studiestart i ditt beslut om anstånd (höstterminen den 15 april/vårterminen den 15 oktober).
  2. Ladda upp eller skicka in en kopia på beslutet om anstånd till Antagningsservice.

Överklagan

Du kan överklaga beslut om avslag på ansökan om anstånd. Information om hur du överklagar finns på blanketten Ansökan om anstånd (pdf).

Uppdaterad: 2023-12-08 14:22:11
Skapad: 2020-06-23

Kontakt

Telefontider antagningen

Måndag, tisdag, torsdag 
kl. 10:00–11:30

Telefon: 0500–448200

E-post: antagning@his.se