Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Anteckningsstöd

En student med funktionsnedsättning kan vara berättigad till stöd från en anteckningsstödjare – en medstudent som studerar samma kurs som studenten i fråga. Anteckningsstödjaren ersätts ekonomiskt för sitt arbete.

Universitet och högskolor ska enligt Diskrimineringslagen (2008:567) motverka diskriminering och främja lika möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

En tolerant och inkluderande studentmiljö

Riktat pedagogiskt stöd 

En funktionsnedsättning är individuell och påverkar studiesituationen på olika sätt. En förutsättning för att få riktat pedagogiskt stöd är att studenten kan visa dokumentation på en varaktig funktionsnedsättning.

Varje student som ansöker om stöd erbjuds ett personligt möte för att diskutera behovet med samordnare för riktat pedagogiskt stöd.

Den sökande kan bland annat ha rätt till anteckningsstöd. Ett anteckningsstöd ges av en medstudent som studerar samma kurs som studenten i fråga. Den sökande studenten har i första hand själv ansvar för att fråga efter ett anteckningsstöd i sin kurs.

Anteckningsstödets uppdrag

Som anteckningsstödjare delar du med dig av de anteckningar du ändå tar för dig själv. Det är upp till dig om du skriver för hand eller på dator, eller om du vill renskriva anteckningarna. Det finns inga specifika krav annat än att du förväntas delta på de flesta föreläsningar.

Student som har beviljats stödet förväntas också delta för att kunna få ta del av anteckningarna.

Anteckningsstöd beviljas på föreläsningar som sker i sal samt på direktsända online-föreläsningar, men inte på inspelade föreläsningar (annat än i vissa specifika fall, men då får du information om det).

Ett uppdrag startar alltid med att samordnare mejlar kontaktuppgifter om varje enskilt uppdrag till anteckningsstödjaren. Samordnaren mejlar varje enskilt uppdrag för sig, även om du delar anteckningar med flera studenter. Du behöver också hantera varje uppdrag som egna.

Hur överlämnas anteckningarna?

En del anteckningsstödjare väljer att skriva anteckningar i ett Googledokument som de delar direkt med studenten/studenterna. Andra mejlar anteckningarna efter föreläsningen. Om du skriver för hand kan du scanna anteckningarna på Högskolans kopiatorer, eller med exempelvis scanningsappen Office Lens, och därefter skicka anteckningarna som ett mejl.

Bemötande

Det är viktigt med bra bemötande. Som anteckningsstöd behöver du skapa förtroende och bygga en god relation. För att underlätta för studenten är det bra att förmedla anteckningar så snart som möjligt efter en föreläsning.

Att ha ett stöd kan vara en känslig uppgift för studenten, och du förväntas inte röja det för andra. Det betyder att du till exempel inte ska prata om uppdraget i klassrummet eller på något sätt berätta om ditt uppdrag, så att andra kan förstå vem det handlar om.

Ansvarsfördelning

Både student och anteckningsstödjare förväntas gå på föreläsningarna.

Anteckningsstödjaren har ansvar att förmedla anteckningar efter föreläsningen.

Anteckningsstödjaren sprider inte information om uppdraget vidare.

Anteckningsstödjaren ansvarar för att ta kontakt med samordnare för riktat pedagogiskt stöd vid förändringar i arbetet med studenten.

Prövning av anteckningsstödet

Stödet kan komma att omprövas. Om studenten vid upprepade tillfällen inte deltar på föreläsningar omprövas behovet av anteckningsstöd.

Praktiska frågor för dig som ger anteckningsstöd

Skapad: 2023-07-04

Kort om anteckningsstöd

  1. Få uppdrag som anteckningsstödjare
  2. Ta anteckningar på föreläsning
  3. Dela anteckningarna
  4. Få arvode för uppdraget

Studenten har i första hand själv ansvar för att fråga efter ett anteckningsstöd i sin kurs. Både den som får och den som ger stöd förväntas gå på föreläsningarna.