Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Registrering

Du behöver registrera dig på alla kurser du ska läsa på Högskolan. Det är obligatoriskt att registrera sig, om du inte gör det förlorar du din plats. Logga in och registrera dig på sidan Kursregistrering, under Mina studier, här i Studentportalen.

Registrering vårterminen 2022

Mellan 3 och 9 januari ska du registrera dig på den eller de kurser du ska läsa under vårterminen 2022. Det är viktigt att du registrerar dig i tid, annars förlorar du din plats. 

Registrera dig på sidan "Kursregistrering" (inloggning krävs)
Inloggningsuppgifter får du genom att aktivera ditt studentkonto.

Studenter på vissa utbildningar ska registrera sig på annat sätt, läs mer under "Registrera dig", på checklistan för blivande studenter.

Om du är antagen med villkor har du fram till kurs-/programstart för att registrera dig.

Omregistrering

Du som vill läsa om en kurs du inte har avslutat kan bli omregistrerad i mån av plats.

Ansökan om omregistrering gör du genom att kontakta kursansvarig före eller i samband med kursstart. Ange vilken kurs det gäller, vilken vecka den startar och om det gäller en campuskurs eller distanskurs. Om du omregistreras syns detta i Studentportalen. Om omregistreringen inte är möjlig meddelar kursansvarig detta.

Omregistreringar görs i mån av plats. Om kursen är fullbokad så att du inte kan omregistreras, har du alltid rätt att examinera. För att examineras behöver du inte omregistreras. Ska du skriva en salstentamen anmäler du dig via Studentportalen eller genom att mejla tentamen@his.se

För att bli omregistrerad

  • Måste du ha varit registrerad på kursen tidigare.
  • Måste kursen du vill omregistreras på ha samma kurskod som den kurs du var registrerad på.

Du kan inte bli omregistrerad

  • På en kurs som inte ges den aktuella terminen.
  • På en kurs som är under avveckling. Om du är registrerad på en kurs som ska avvecklas erbjuds du tre tillfällen till examination. Beslutet om tider meddelas brevledes eller via Högskolans webbplats. Om kursen ersätts med annan, likvärdig, kurs som du vill läsa ska du söka fram kursen och anmäla dig via antagning.se.
  • Om du redan är registrerad på 45 hp eller mer. Du måste i så fall ansöka om utökat studieåtagande innan du ansöker om att bli omregistrerad på ytterligare kurser.

Du ska omregistrera dig

Du ska inte omregistrera dig

  • Om du bara ska examineras, dvs bara göra en tentamen och inte vara med på föreläsningar, laborationer med mera. Anmälan till tentamen görs i Studentportalen eller Studentservice. Ska du lämna in en inlämningsuppgift ska du kontakta kursansvarig för överenskommelse hur inlämningsuppgiften kan/ska lämnas in.
  • Om du vill examineras enligt den kursplan och provuppsättning som gällde när du läste kursen förra gången. Läs mer under konsekvenser vid omregistrering.

Konsekvenser vid omregistrering

Vid omregistrering kommer du att läsa enligt kursplan för aktuell kurs, aktuell termin med aktuella examinationsmoment. Det betyder att du vid omregistrering eventuellt inte kan examineras enligt de examinationsmoment som var aktuella när du läste kursen förra gången. Det är viktigt att kontrollera om ändringar har skett i kursplanen, särskilt examinationsmomenten.

Uppdaterad: 2022-01-04 10:12:45
Skapad: 2020-01-16

Kontakt

Telefontider antagningen

Måndag, tisdag, torsdag 
kl. 10:00–11:30

Telefon: 0500–448200

E-post: antagning@his.se