Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Tillgänglighetsredogörelse för Studentportalen

Vi utvecklar Studentportalen (student.his.se) själva på Högskolan i Skövde och vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskrivs hur Studentportalen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är Studentportalen?

Vi är medvetna om att delar av Studentportalen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av Studentportalen?

Om du behöver innehåll från Studentportalen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via e-post.

Rapportera brister i Studentportalens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra Studentportalens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen meddela oss via e-post så att vi får kännedom om problemet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om Studentportalens tillgänglighet

Studentportalen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vid en systematisk granskning utifrån WCAG-kriterier har flera brister identifierats som potentiellt kan medföra hinder för vissa användare. Åtgärder pågår, men är ännu inte färdiga. Det gäller brister framförallt på följande områden:

 • Färger och kontraster - Enstaka kontrastproblem återstår.
 • Förstoring av text - Viss text kan vara svårläst i nuvarande layout vid förstoring av enbart text (eftersom den inte får plats). Däremot ska proportionell förstoring med zoom-funktion fungera.
 • Länkar
  • Det framgår inte alltid tydligt att länkar i fritext är just länkar, behövs understrykning eller liknande
  • Ofta är inte heller externa länkar korrekt uppmärkta med förtydligande att de leder till annan webbplats
  • Det kan finnas sidor där samma länktext används för länkar som leder till olika destinationer eller filer. Det saknas etiketter som särskiljer länkarna
 • Tillgängliga formulär - Vissa felmeddelanden och hjälptexter behöver förtydligas.
 • Tjänsten ska fungera med hjälpmedel
  • Det kan förekomma dynamiska meddelanden som inte läses upp av skärmläsare om de inte är i fokus, exempelvis nya notifikationer.
 • Det finns interaktionselement med samma tillgänglighetsnamn vilket kan innebära problem för användare som styr sidan med röstkommando
 • Tydlighet
  • Formuleringar av rubriker och länkar kan ibland vara svåra att förstå, särskilt när de läses upp av skärmläsare. Rubriker är i vissa fall inte uppmärkta med rätt rubriknivå, exempelvis rubriker för länkar i sidfoten.
  • Det finns element som saknar information om att de är kopplade till ett utfällbart område
 • Tillräckligt med tid - Användare blir utloggade efter 20 minuters passivitet.
 • Validering - HTML- och CSS-kod validerar inte fullt ut

Oskäligt betungande anpassning

Högskolan i Skövde åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Automatgenererade PDF-filer (kursplaner och utbildningsplaner). Den som är i behov av anpassade kurs- eller utbildningsplaner kan kontakta webmaster@his.se för att få hjälp.
 • Några av de ovanstående bristerna kräver större ombyggnad för att kunna åtgärdas, exempelvis förstoring av text. Eftersom Studentportalen är ett intranät som lanserades innan 23 september 2019 bedömer vi att det är oskäligt betungande att rätta dessa brister innan en ny version av Studentportalen utvecklas. Om vi får indikationer på ett akut problem kommer vi att åtgärda det snarast även i den befintliga versionen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har själva granskat tillgängligheten utifrån WCAG samt erfarenheter erhållna från en oberoende aktörs granskning av vår externa webbplats.

Senaste bedömningen gjordes september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.

Skapad: 2020-09-22