Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Examina på avancerad nivå

Följande krav gäller för examina som utfärdas på avancerad nivå vid Högskolan i Skövde. Utbildning som leder till en examen på avancerad nivå ska huvudsakligen innehålla kurser på avancerad nivå. Kurser på grundnivå kan ingå med högst 15 högskolepoäng på magisternivå och 30 högskolepoäng på mastersnivå.

Generella examina på avancerad nivå

Magisterexamen 60 hp

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

För magisterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Magisterexamen vid Högskolan i Skövde utfärdas i något av de inrättade huvudområdena på magisternivå, se bilaga: Huvudområden och forskarutbildningsämnen vid Högskolan i Skövde i Lokal examensordning vid Högskolan i Skövde (Dnr HS 2021/910). Följande förled används för magisterexamen: filosofie eller teknologie.

Filosofie magisterexamen 60 hp

För filosofie magisterexamen (60 högskolepoäng) vid Högskolan i Skövde ska kursfordringar om minst 45 högskolepoäng ha fullgjorts på avancerad nivå (A1N-A1E). Av dessa ska minst 30 högskolepoäng vara inom något av Högskolan i Skövdes huvudområden på magisternivå, inklusive examensarbete om minst 15 högskolepoäng (A1E).

Teknologie magisterexamen 60 hp

För teknologie magisterexamen (60 högskolepoäng) vid Högskolan i Skövde ska kursfordringar om minst 45 högskolepoäng ha fullgjorts på avancerad nivå (A1N-A1E). Av dessa ska minst 30 högskolepoäng vara inom huvudområdet virtuell produktframtagning, inklusive examensarbete om minst 15 högskolepoäng (A1E).

Masterexamen 120 hp

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

För masterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.
Högskolan i Skövde har tillstånd att utfärda masterexamen i följande huvudområden: informationsteknologi, systembiologi och virtuell produktframtagning. För masterexamen används förledet filosofie och teknologie.

Filosofie masterexamen 120 hp

För filosofie masterexamen (120 högskolepoäng) vid Högskolan i Skövde ska kursfordringar om minst 90 högskolepoäng ha fullgjorts på avancerad nivå (A1N-A2E). Av dessa ska minst 60 högskolepoäng vara inom något av Högskolans huvudområden på mastersnivå, inklusive examensarbete om minst 30 högskolepoäng (A2E).

Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå (A1E) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet eller motsvarande från utländsk utbildning.

Teknologie masterexamen 120 hp

För teknologie masterexamen (120 högskolepoäng) vid Högskolan ska kursfordringar om minst 90 högskolepoäng ha fullgjorts på avancerad nivå (A1N-A1E) varav minst 60 högskolepoäng ska vara inom huvudområdet virtuell produktframtagning inklusive examensarbete om minst 30 högskolepoäng (A2E).

Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå (A1E) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet eller motsvarande från utländsk utbildning.

Yrkesexamina på avancerad nivå

Barnmorskeexamen 90 hp

Barnmorskeexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng. Därtill ställs krav på av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.

För barnmorskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

För barnmorskeexamen vid Högskolan i Skövde ska kursfordringar ha fullgjorts enligt utbildningsplan för ”Barnmorskeprogrammet 90 högskolepoäng”.

Specialistsjuksköterskeexamen 60 hp/75 hp

Specialistsjuksköterskeexamen med angivna inriktningar uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med undantag av inriktningen mot distriktssköterska, där examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 75 högskolepoäng. Därtill ställs krav på av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

För specialistsjuksköterskeexamen ska kursfordringar ha fullgjorts enligt utbildningsplan för något av Högskolan i Skövdes specialistsjuksköterskeprogram.

Uppdaterad: 2022-03-28 10:39:43
Skapad: 2020-02-26