Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Examina på avancerad nivå

Utbildning som leder till en examen på avancerad nivå ska huvudsakligen innehålla kurser på avancerad nivå. Kurser på grundnivå kan ingå med högst 15 högskolepoäng.

Generella examina

 • Filosofie magisterexamen 60 hp

  Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
  För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.
  För filosofie magisterexamen vid Högskolan i Skövde ska kursfordringar om minst 45 högskolepoäng  ha fullgjorts på avancerad nivå. Av dessa ska minst 30 högskolepoäng vara inom något av Högskolan i Skövdes huvudområden, inklusive examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Vilka de specifika huvudområdena är framgår av förteckningen "Ämnen vid Högskolan i Skövde".
 • Teknologie magisterexamen 60 hp

  Se filosofie magisterexamen. 
 • Filosofie masterexamen 120 hp

  Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
  För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

  För filosofie masterexamen vid Högskolan i Skövde ska kursfordringar om minst 90 högskolepoäng ha fullgjorts på avancerad nivå. Av dessa ska minst 60 högskolepoäng vara inom huvudområdet för examen, inklusive examensarbete.

  Filosofie masterexamen utfärdas inom informationsteknologi samt systembiologi.

Yrkesexamina

 • Barnmorskeexamen 90 hp

  Barnmorskeexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng. Därtill ställs krav på av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.
  För barnmorskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).
  För barnmorskeexamen vid Högskolan i Skövde ska kursfordringar ha fullgjorts enligt programmets utbildningsplan.
 • Specialistsjuksköterskeexamen 60 hp/75 hp

  Specialistsjuksköterskeexamen med angivna inriktningar uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med undantag av inriktningen mot distriktssköterska, där examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 75 högskolepoäng.
  Därtill ställs krav på av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.
  För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).
  För specialistsjuksköterskeexamen ska kursfordringar ha fullgjorts enligt utbildningsplan för någon av Högskolan i Skövdes specialistsjuksköterskeprogram. De specialistsjuksköterskeexamen som utfärdas är distriktssköterska, skolsköterska, diabetessjuksköterska.
Uppdaterad: 2021-04-16 14:41:09
Skapad: 2020-02-26