Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Lika villkor

Alla människors lika värde är en självklar och grundläggande förutsättning för både studenter och medarbetare vid Högskolan i Skövde. Alla ska bemötas och behandlas med respekt och värdighet. Högskolan i Skövde accepterar aldrig att trakasserier, diskriminering, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling förekommer.

Studentgrupp rör sig över campusområdet. Mellan göta och G

Arbetet med lika villkor vid Högskolan i Skövde utgår främst från Diskrimineringslagen och Arbetsmiljölagen.

I Diskrimineringslagen förbjuds diskriminering på grund av:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

I Arbetsmiljölagstiftningen förbjuds handlingar som upplevs som kränkande och som kan leda till ohälsa eller mobbning.

Skapa bra förutsättningar

Högskolan arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla studenter och medarbetare. Arbetet med lika villkor bygger i grunden på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

När alla människors begåvning, erfarenheter och resurser tas tillvara ges förutsättningar för ett bra arbets-, studie- och forskningsklimat. Målet är att skapa ett klimat som uppmuntrar och främjar mångfald. Högskolans medarbetare och studenter får inte behandla andra studenter eller medarbetare sämre om hen har anmält eller berättat om ett agerande som bryter mot lika villkor.

Lika villkor i praktiken

I det vardagliga mötet har vi, både personal och studenter, ett eget ansvar för att behandla andra studenter, lärare och annan personal med respekt. Det är viktigt att alla känner sig välkomna och inkluderade.

Det kan vara bra att fundera på hur du kan bidra till att alla känner sig inkluderade och hur du själv pratar till och om personer i din omgivning. Fråga dig hur jargongen och stämningen är bland kurskamraterna.

Förkommer det sexistiska eller rasistiska skämt? Finns det aktiviteter som kan vara svåra för personer med funktionsnedsättning att delta i? Arrangeras sociala aktiviteter med spex och sånger som innehåller fördomar eller förmedlar en fördomsfull syn på exempelvis kvinnor eller homosexuella?

Vi har alla ett eget ansvar för att behandla våra medmänniskor med respekt och värdighet.

Om jag eller någon annan blir utsatt?

Om du blir utsatt för trakasserier, diskriminering eller kränkningar eller ser någon annan student eller anställd som blir det. Tveka inte, utan kontakta ansvarig avdelningschef för den avdelning som ger kursen/utbildningen.

Du kan också vända dig direkt till anneli.otttosson@his.se, samordnaren för lika villkor för studenter.

Uppdaterad: 2021-06-10 14:27:42
Skapad: 2019-09-25

Kontakt

Samordnare för lika villkor för studenter

Anneli Ottosson
E-post: likavillkorstudent@his.se

Malin Tholson Karlsson
E-post: likavillkorstudent@his.se

Se även