Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Skyddsåtgärder påverkar även undervisningen under vecka 17

Under tiden 25–29 april kommer Högskolans skyddsåtgärder fortsätta att påverka undervisningen. Högskolan genomför en rad skyddsåtgärder för att skydda IT-systemen mot cyberattacker, men tyvärr stör åtgärderna delar av verksamheten.

  • Högskolans datorsalar kommer fortsatt att vara stängda under tiden 25–29 april. Datorsalarna är stängda för såväl studenter som för schemalagd undervisning.
  • Skrivarservern är fortsatt avstängd, så det går inte att skriva ut. Under tiden det är problem med skrivare kan du få hjälp med att skriva ut brådskande /akuta utskrifter på Biblioteket, Högskolebutiken eller Studentservice.
  • Högskolebutiken och Studentservice kan också hjälpa till med kopiering.
  • Studenter och medarbetare som använder VMware Horizon Client för att ansluta till Högskolans servrar kan just nu inte göra det. Detta beror på de skyddsåtgärder som Högskolan vidtar.
  • Skyddsåtgärderna påverkar också det system där tidigare tentor och avvecklade kurser visas. Det innebär att de inte kan visas för tillfället. Dessutom påverkar åtgärderna även laddningstiden för kurssidor i Studentportalen.
  • Skyddsåtgärderna belastar Högskolans IT-servicefunktion hårt. På grund av det tar Helpdesk i nuläget enbart emot supportärenden via mejl helpdesk@his.se

Vi har sammanställt en FAQ med vanliga frågor om IT-intrånget och skyddsåtgärderna.

Håll dig uppdaterad på Studentportalen. Där ger Högskolan övergripande information om situationen.

Skapad: 2022-04-21