Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Så tyckte ni om Högskolan i studentbarometern 2021

Högskolan har för andra gången genomfört en Studentbarometer för att få reda på vad ni studenter tycker om studiemiljön och Högskolan. Svaren innehåller både ris och ros. – Studenternas svar visar på konkreta åtgärder som behövs och vad vi kan göra för att förbättra studiemiljön, säger Elizabeth Persson, biträdande chef Avdelningen för utbildnings- och studentstöd.

Studentbarometern är en del av Högskolans arbetsmiljö- och kvalitetsarbete och enkäten riktar sig till alla studenter. Undersökningen skickades i slutet av november ut via mejl till 6519 studenter. Svarsfrekvensen totalt är 16 procent, och högst bland gruppen programstudenter med 27 procent.

– Jag är oerhört tacksam för alla de studenter som tagit sig tid att svara på frågorna. Den här gången var det närmare 60 frågor i enkäten, så det tar tid att ta sig igenom den och det är en hel del frågor med fritextsvar.

Många svar från nya studenter

Det är även stor skillnad mellan institutionerna och även fler kvinnor än män har svarat på enkäten. Flest svarande finns bland förstaårsstudenterna. Det är också många studenter som har öppnat/påbörjat undersökningen men inte slutfört den.

– Vi behöver korta ner enkäten för att förhoppningsvis få fler att slutföra den framöver.

Önskar fler grupprum och stabilare uppkoppling

När det gäller den fysiska miljön visar enkäten på positiva värden och de flesta svarsområden inom arbetsmiljö har gått upp jämfört med 2018. Men många studenter lyfter behovet av fler grupprum och lugna studieplatser, högre inomhustemperatur samt fler sittplatser både inomhus och utomhus. Studenterna är nöjda med Zoom och distansundervisningens möjligheter, men vill se förbättringar när det gäller Högskolans IT-resurser. Många studenter påtalar att nätverket är instabilt och att det kan vara svårt med uppkoppling i Högskolans lokaler.

Inom diskriminering syns en liten försämring jämfört med för tre år sedan och kön är den vanligaste diskrimineringsgrunden. Jämfört med förra barometern uppger däremot fler vårdnadshavare att Högskolan, i större utsträckning, möjliggjort för att kombinera studier med föräldraskap genom distansundervisning. Undersökningen visar att studenterna 2021 är lika stolta över att studera på Högskolan i Skövde som de var 2018.

Det bästa med Högskolan i Skövde

På frågan om vad som är det bästa med Högskolan svarar studenterna bland annat: engagerade, pedagogiska och hjälpsamma lärare, närhet till allt från personal till tågstation, liten fin högskola, bra stämning, bra bibliotek, stimulerande och lärorika program och kurser, möjlighet till distansutbildning, inkluderande studentliv och en utbildning att var stolt över.

Undersökningen skickades via mejl till alla studenter vid Högskolan; nationella, internationella, program-, distans samt de som läser fristående kurser. Undersökningen genomfördes i samarbete med Quicksearch som garanterar anonymitet och sekretess.

Skapad: 2022-05-09

Kontakt

Bitr. Chef
Avdelningen för utbildnings- o studentstöd