Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Planering för hösttermin på campus

Högskolan i Skövde planerar för undervisning på campus till hösten. Det är i dagsläget Högskolans huvudalternativ och det omfattar både nationella och internationella studenter. Men en scenarioplanering för fortsatt distansundervisning görs också.

En förutsättning för att campusbaserad utbildning ska bli möjlig är givetvis en ändring av Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer för distansutbildning. Högskolan i Skövde följer självklart myndigheternas råd.

Högskolan måste dock redan nu planera och förbereda för campusutbildning, för att hinna vara redo att hälsa studenter välkomna till en anpassad, och säkerligen även utvecklad, utbildning i höst.

Senast den 1 juli kommer Högskolan i Skövde att besluta om en återgång till campus är möjlig eller inte.

Högskolan i Skövdes reservalternativ är att även planera för att kunna fortsätta med campusbaserade utbildningar på distans. I det scenariot kommer dock vissa utbildnings- och examinationsmoment att behöva vara på campus.

Högskolans ledning vill att planering för huvudalternativet ska prioriteras och det finns tre huvudsakliga skäl till detta: Det handlar om utbildningskvalitet, studenternas studiesociala situation och deras identitet som studenter på Högskolan i Skövde.

– Vi vet att många studenter har haft det tufft under våren då man tvingats studera på distans. Det kan också vara påfrestande att inte veta hur länge distansundervisningen ska pågå. Vi vill därför vara tydliga med vad som är vår ambition och inriktning, säger Högskolans rektors Lars Niklasson.

Hur väl förberedd är Högskolan för att arbeta enligt det andra alternativet med fortsatt distansutbildning?
Högskolan har sedan i april haft en scenarioarbetsgrupp som undersöker tänkbara åtgärder och möjligheter om det blir aktuellt med distansundervisning även under hösten.

Olika lärosäten har olika huvudalternativ inför hösten. Varför gäller inte samma?
Ingen vet vad som kommer att gälla till hösten, men alla lärosäten kommer att få arbeta utifrån samma rekommendationer. Lärosätena gör olika bedömningar av vad de vill lägga mest planeringskraft på.

Högskolan planerar också för en anpassad introduktion med viss närvaro på campus, som ändå lever upp till gällande rekommendationer. Mer information kommer. 

Skapad: 2020-05-25