Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Parkeringsavgifter införs på Högskolans parkeringar

Från och med 1 januari 2024 kommer det att vara parkeringsavgift på samtliga Högskolans parkeringar. Parkeringarna kommer också inledningsvis att vara tillgängliga både för studenter och personal.

Att förvalta en parkering medför en hel del omkostnader för fastighetsägaren. Omkostnaderna och parkeringens underhållsbehov ökar också över tid. Akademiska Hus och Kalkstenen, som äger de byggnader Högskolan i Skövde verkar i, inför parkeringsavgifter på alla parkeringar från 1 januari 2024.

Samma system för alla

Parkeringarna kommer, åtminstone till en början, inte längre vara specifika för personal eller studenter. Det kommer istället vara möjligt att parkera på samtliga Högskolans parkeringar oavsett om man är student eller personal. Detta införs även vid Science Park Skövde, varpå samma regler och system gäller över hela området.

Betala i app

Betalning kommer att ske via en app och avgiften kommer att hanteras av en extern leverantör. Parkeringen kommer inte att vara tillgänglig för allmänheten.

Fastighetsägarna kommer framåt att investera i utveckling av parkeringsområdet.

Preliminära avgifter

Avgifterna är inte bestämda men ett första förslag ser ut så här.

Timparkering

Vardagar klockan 07-17: Första två timmarna gratis, därefter 12 kronor per timme  
Övrig tid: 5 kronor per timme

Dygnsparkering

Per dygn: 70 kronor

Månadskort

Per månad: 300 kronor

Frågor? Kontakta

Magnus Littmarck
Fastighetscontroller
magnus.littmarck@his.se
Telefon: 0500-448818

Skapad: 2023-09-18