Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Sjuksköterskeprogrammet

Grattis till att du har blivit antagen till Sjuksköterskeprogrammet. Vårt främsta mål för Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Skövde är att du ska få en utbildning som väl rustar dig för framtiden. Vi är övertygade om att du gör rätt i att satsa på en högskoleutbildning till sjuksköterska. Utbildningen ger dig en yrkesexamen som sjuksköterska samt en kandidatexamen i omvårdnad.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du här på Studentportalen mellan 2 och 8 januari. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på konto.his.se.

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till programansvarig via e-post. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 8 januari. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Programstart och introduktion

Vårterminen startar måndagen den 15 januari 2024.

  • 09:00-10:00 träffas vi i Insikten, Portalen, för fika och välkomstceremoni
  • 10:15-12:00 har vi programstart i Insikten
  • 13:00-15:00 är det campusvandring

Jag som programansvarig kommer att ta emot dig och övriga programstudenter vid den första programträffen på campus. Då sker en närvarokontroll samt att du kommer få en del grundläggande information om ditt program, om Högskolan och annan nödvändig praktisk information kring dina studier.

På programstarten och under den första introduktionsveckan kommer du också att välkomnas till Högskolan av rektorn och annan personal som kommer finnas som stöd för dig under din studietid. Du kommer också få bekanta dig med de andra programstudenterna och dina programfaddrar.

Läs mer om vad som händer under introduktionen.

Din fadder väntar på dig

Veckan före programstarten kommer du att få ett mejl från en student på Högskolan, som kommer vara din fadder under introduktionen. Fadder kommer visa runt dig på Högskolan och finnas till hands för dig och hjälpa dig med praktiska frågor. Studentkåren kommer också att ordna olika sociala aktiviteter under introduktionsveckan som du kan vara med på.

Vad läser du?

Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltidsstudier. Omvårdnad är programmets huvudområde. Du läser även biomedicin och folkhälsovetenskap. Studierna är såväl teoretiska som praktiska (kliniska).

Första kursen, Omvårdnad – ämne, profession och etik (OM128G) startar tisdagen 16 januari kl 10:15 i sal G110.

Redan första dagen i kursen kommer ett grupparbete påbörjas, du behöver därför vara på plats på campus. I kursplanen för OM128G framgår vilken litteratur som är obligatorisk. Böckerna kommer du ha användning för i flera kurser under programmet.

Kursen Människans fysiologi (BM219G) som du också läser under första terminen startar sex veckor senare.

Resultat och framtid

Dina studieresultat kommer att vara betydelsefulla för din framtid. Vi hoppas att du under dina år här i Skövde kommer att trivas med dina studier till sjuksköterska. Med en sjuksköterskeexamen har du en bred arbetsmarknad att se fram emot, både nationellt och internationellt.

Frihet under ansvar

Du kommer troligtvis märka att högskolestudier i mångt och mycket innebär både stor frihet och stort ansvar. Schemat för den lärarledda undervisningen varierar ofta från kurs till kurs och vecka till vecka. Du förväntas planera och lägga upp dina studier, framförallt på icke lärarledd tid, så att den totala studietiden motsvarar ett heltidsarbete. Dina studier och studieresultat vilar mycket på ditt eget ansvar och vi på Högskolan gör vårt bästa för att erbjuda dig god undervisning och en trivsam studieatmosfär för att du ska kunna lyckas och trivas så bra som möjligt med dina studier.

Utanför studierna

Genom att planera din tid bra och förvalta ditt studieansvar så är vi övertygade om att du kommer att uppleva studierna som stimulerande och givande. Aktiviteter utanför högskolestudierna är också viktiga. Som student har du till exempel möjlighet att delta i olika typer av studentföreningar. Genom detta kan du skapa värdefulla kontakter både för tiden vid Högskolan men också inför framtiden.

Har du frågor?

Mer information om programmet hittar du på programmets webbsida (his.se).

På hemsidan finner du bland annat länk till utbildningsplanen med mera. För att ta del av kursplaner för de specifika kurserna (innehåller bland annat litteraturlistor) så kan du söka på respektive kursnamn eller kurskod i sökfunktionen för kursplaner här på Studentportalen.

Med anledning av att programmet reviderats inför vårterminen 2024 så finns ingen möjlighet till tillgodoräknande för uppflyttning till högre termin.

Undrar du något får du gärna mejla eller ringa mig, annars ses vi snart!

Cecilia Åberg, programansvarig

Uppdaterad: 2023-12-14 11:06:06
Skapad: 2020-07-07