Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska

Vi är mycket glada att du valt att studera till distriktssköterska vid Högskolan i Skövde och ser fram emot ett utvecklande och gott samarbete under utbildningstiden.

Vi önskar att du ska finna studierna till distriktssköterska spännande och givande. Vår utbildning har en tydlig inriktning mot distriktssköterskans hälsofrämjande arbete bland såväl barn och ungdomar som vuxna och äldre. Dessutom har utbildningen en lokal profil som bland annat fokuserar på undersökningsmetodik och hälsobedömning. Studierna till distriktssköterska är på avancerad nivå och bedrivs på helfart under två och en halv termin eller på halvfart under fem terminer. Programmet innehåller både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du blir väl förberedd för distriktssköterskeprofessionen.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen senast 23 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto.  

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till någon av oss programansvariga. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 23 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Programstart och introduktion

Programstarten är måndagen den 24 augusti 2020, kl 08:15 i sal E108.

Kommer du med bil så måste du hämta ett parkeringstillstånd för studenter i receptionen i hus G. Se campuskarta. 

Tveka inte att ta kontakt om du har frågor!

Varmt välkommen!

Margaretha Larsson, programansvarig

Skapad: 2020-07-07