Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Studentportalen - Version 1.3

Studentportalen uppdaterades 1 februari 2019 till version 1.3.

Generellt

 • Fixat inloggning från engelsk startsida
 • Tillgänglighet – Lagt in funktionalitet som underlättar för skärmläsare att reagera på nya notifikationer
 • Studentmeddelanden
  • Visar inte längre avpublicerade meddelanden på listningssidan
  • Tagit bort inaktuellt uppdateringsdatum på listningssidan
  • Visar bara länk till listningssidan om fler meddelanden än tre finns
 • Diverse fixar kring säkerhet, datahämtning, stavfel med mera

Min profil

 • Ordnat så att fristående kursstudenter kan skriva ut passerkort direkt när registrering genomförts istället för att behöva vänta tills efter att kursen har startat
 • Korrigerat datumformat på engelsk passerkortsblankett
 • Lagt in en länk ”Programvaror” varifrån särskilda programvaror ska finnas tillgängliga för studenter att ladda ned

Mina studier

 • Kurser – Lagt in en summering av antal registrerade poäng per termin
 • Resultat – Visar nu kursernas samtliga examinationsmoment även om inget resultat finns än

Tentamensanmälan

 • Notifikation om tentamensanmälan ska inte längre visas för kurser med avbrott
 • Fixat ett problem med att visa status för anmälan i kurser med ett stort antal möjliga deltagare, vilket gjorde att ingen återkoppling på anmälan visades samt att ytterligare försök att anmäla gav felmeddelande
 • Påbörjat förbättringar av prestanda för att sidan ska ladda snabbare

Kända fel

 • Resultat på enskilda examinationsmoment visas inte alltid korrekt för äldre kurser under Mina studier > Resultat. Om något inte verkar stämma, kontrollera kurssidan under Mina studier > Kurser. Summeringen av pågående, avslutade och oavslutade poäng ska dock vara korrekt
 • Prestandaproblem för tentamensanmälan (ska vara bättre i denna version, men behöver förbättras ytterligare)
 • Studenter som har en utbildning utan poängomfattning (till exempel forskarstudenter med doktorsavhandling) kan inte se Mina studier

Planerat till nästa version

 • Först och främst att åtgärda de kända felen ovan
Skapad: 2019-02-01