Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Studentportalen - Version 1.0

Högskolan i Skövde har nu gått in i nya Ladok och därmed lanserar vi första versionen av Studentportalen!

Så vad är nytt? Självklart kan du fortfarande se dina kurser och program, anmäla dig till tentor och mycket mer, men vi vill särskilt lyfta fram några tjänster som är nya eller fungerar lite annorlunda jämfört med tidigare.

Responsivitet

Studentportalen ska vara funktionell oavsett vilken typ av enhet du använder, till exempel mobil eller tablet.

Personligt schema

På startsidan hittar du "Dagens schema" som visar bokningar idag. Se hela schemat via huvudmenyn (fäll ut Mina studier) eller välj "Visa hela schemat".

Schemat visar bokningar inom kurstillfällen du är registrerad på. Om du är programstudent visas endast de kursbokningar där också ditt program är schemalagt, samt övriga aktiviteter på programmet (till exempel programträffar).

Bild på dagens schema

Notifikationer

Vi vill snabbt kunna ge dig som student information som direkt berör dig och dina studier. Notifikationerna (klockan uppe i huvudmenyn) meddelar när...

  • du har ett utbildningstillfälle (till exempel en kurs) att registrera dig på
  • du har en tentamen att anmäla dig till
  • du har en kursutvärdering att besvara
  • du har fått resultat/slutbetyg
  • kontaktuppgifter saknas

Resultatöversikt

Hur många av mina påbörjade poäng har jag tagit egentligen? Och hur många poäng klarade jag förra terminen? Vilka kurser har jag som släpar?

Om du funderar över dessa frågor hoppas vi att resultatöversikten under Mina studier kan ge ett snabbt och tydligt svar!

Bild på resultatöversikten med pågående, avslutade och oavslutade kurser

Sökfunktion

Även om innehållet i skrivande stund är begränsat finns ändå möjligheten att söka efter information i Studentportalen. Arbete pågår med att strukturera om och flytta över studentriktad information från his.se så att du kan hitta det du behöver direkt i Studentportalen.

Kommande funktionalitet och avgränsningar

I första versionen har vi fått göra en del prioriteringar och avgränsningar jämfört med vad vi har haft i föregående Studentportal, främst gällande följande tjänster:

Kursregistrering

Lanseras inför vårterminen 2019. Kontakta antagning@his.se om du behöver registrera dig under höstterminen 2018.

Intyg

Ingen tjänst i Studentportalen, men kan redan nu hämtas ut via Ladoks studentgränssnitt.

Examensansökan

Ingen tjänst i Studentportalen, men kan redan nu hämtas ut via Ladoks studentgränssnitt.

Kursutvärdering

Just nu visas inte dina genomförda kursutvärderingar sammanställt på en och samma sida. Du får dock fortfarande en länk till kursenkäter via e-post, samt i dina notifikationer, och kan hitta resultatet av en kursutvärdering på kurssidorna via Mina studier.

Schemainställningar

Det är i nuläget inte möjligt att filtrera bort vissa kurser/program, lägga till kurser där du är antagen men inte registrerad, eller visa kursbokningar där ditt program inte ingår. Du kan däremot gå till en kurssida under Mina studier för att hitta hela schemat för en viss kurs.

Kontaktformulär

Inget kontaktformulär eller ingångssida för support i första versionen. Du hittar kontaktuppgifter längst ned i Studentportalen (i sidfoten).

Skapad: 2018-11-05