Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Utbildningar på Institutionen för hälsovetenskaper visar på god kvalitet

Högskolan i Skövde följer regelbundet upp kvaliteten i sina utbildningar och ämnesområden. Den nyligen genomförda uppföljningen av ämnen och program på Institutionen för hälsovetenskaper (IHV) visar på ett gott resultat. Rapporterna kommer nu att fungera som underlag för att vidareutveckla verksamheten.

I uppföljningen granskas bland annat programmens progression och studentinflytande, samt anknytningen till forskning och arbetsliv. Dessutom granskas det kvalitetssäkringsarbete som bedrivs, samt lärarkapacitet och lärarkompetens inom ämnet. Under april avslutades uppföljningen av ämnena folkhälsovetenskap, biomedicin, svenska språket och engelska.

Det framgår av uppföljningen att IHV bedriver ett kontinuerligt kvalitetsarbete med tydliga och väl etablerade processer.

Folkhälsovetenskap

De granskade utbildningsprogrammen visar en tydlig och systematisk progression för de utvalda examensmålen. Progressionen sker dessutom utifrån ett tydligt pedagogiskt koncept. Ämnet uppfyller med god marginal Högskolans riktvärden för anställda med vetenskaplig och pedagogisk kompetens.

Biomedicin

Lärarna inom ämnet har hög vetenskaplig kompetens, med ett antal seniora lärare – tre professorer, en biträdande professor och två docenter. Det finns tydliga, väl genomtänkta och etablerade processer för kvalitetsarbetet, vilket sker kontinuerligt.

Svenska språket

Ämnet har en hög relevans för Högskolan och ger kurser både till studenter och personal i exempelvis akademiskt skrivande och retorik.

Engelska

Rapporten visar att ämnet har en viktig roll för nationellt och internationellt studentutbyte.

Socialpsykologi

Rapporten för socialpsykologi kommer att fastställas efter sommaren. Programmet har ännu inte getts i en hel cykel, varpå det hittills inte har funnits examensarbeten att granska. För att få en rättvis uppföljning av ämnet och relaterade utbildningsprogram, flyttas fastställandet av rapporten till hösten 2021 efter att extern bedömning av kommande examensarbeten har ägt rum.

Uppföljning sker vart sjätte år

Alla ämnen och relaterade utbildningsprogram följs upp vart sjätte år, inom ramen för Högskolans kvalitetssystem. Uppföljningen genomförs av Högskolans fakultetsnämnd.

Nästa uppföljning sker på Institutionen för informationsteknologi. Arbetet startar i augusti och omfattar ämnena informationsteknologi, musik, samt medier, estetik och berättande.

Läs mer och se rapporter från genomförda sexårsuppföljningar på his.se.

Skapad: 2021-05-03