Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Uppföljning av ämnet nationalekonomi

Högskolan i Skövde följer regelbundet upp kvaliteten i sina utbildningar. Alla ämnen följs upp var sjätte år och nu är uppföljningen av ämnet nationalekonomi avslutad.

Resursämnet nationalekonomi har en viktig roll i Högskolans utbildningar i företagsekonomi och utgörs idag av tre grundkurser. I uppföljningen granskas bland annat ämnets relevans för Högskolans utbildningar, det systematiska kvalitetssäkringsarbete som bedrivs bland lärarna samt den lärarkapacitet och lärarkompetens som finns inom ämnet.

Underlag för utveckling

I uppföljningen framkom att det finns en väl etablerad mötesstruktur och seminarieverksamhet som stödjer institutionens kvalitetsarbete i stort. Fakultetsnämnden menar dock att en systematisk samverkan kring ämnets kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling behöver utvecklas mellan relevanta aktörer. Undervisande lärare behöver delta aktivt i ämnets kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling, även om de saknar anställning vid Högskolan. Om antalet kurser i ämnet utökas i framtiden, behöver lärarkapacitet och lärarkompetens säkras genom tillsvidareanställning vid Högskolan.

Rapporten från uppföljningen fungerar nu som underlag för vidareutveckling av ämnet.

Alla ämnen vid Högskolan följs upp vart 6:e år

Alla ämnen och relaterade utbildningsprogram följs upp var 6:e år inom ramen för Högskolans kvalitetssystem. Uppföljningen genomförs av Högskolans fakultetsnämnd.

Nästa uppföljningsomgång pågår redan och omfattar ämnena biomedicin, engelska, folkhälsovetenskap, socialpsykologi och svenska språket. Denna förväntas vara avslutad i maj 2021.

Länk till rapporten och mer information om sexårsuppföljning av ämne och relaterade utbildningsprogram.

Skapad: 2020-09-16