Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Sexårsuppföljningen inom informationsteknologi är klar

Högskolan i Skövde följer regelbundet upp kvaliteten i sina utbildningar. Alla ämnen och relaterade utbildningsprogram följs upp vart sjätte år. Nu har fakultetsnämnden avslutat uppföljningen av informationsteknologi, medier, estetik och berättande samt musik.

Uppföljningen visar bland annat att kvalitetsarbetet genomförs strukturerat både på institutionsnivå och i respektive ämnes lärarlag. Samtliga ämnen har också en hög relevans i utbildningsutbudet vid Högskolan. Uppföljningen visar dock att den IT-relaterade infrastrukturen behöver utvecklas.

Uppföljningsrapport från sexårsuppföljning av ämnet:

Nästa uppföljningsomgång sker på Institutionen för ingenjörsvetenskap. Arbetet har redan startats upp och ska vara slutfört i december. Uppföljningen omfattar ämnena fysik, integrerad produktutveckling, maskinteknik, matematik, produktionsteknik samt virtuell produktframtagning.

Skapad: 2022-05-03