Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Sexårsuppföljning av ämnet socialpsykologi klar

Högskolan i Skövde följer regelbundet upp kvaliteten i sina utbildningar. Alla ämnen följs upp var sjätte år och uppföljningen av ämnet socialpsykologi är nu avslutad.

Ämnet ger en nationellt unik utbildning som kompletterar andra utbildningar på Högskolan i Skövde väl. Söktrycket på Socialpsykologiskt program är gott. Av uppföljningen framgår dock att den långsiktiga professorskompetensen inom ämnet behöver säkras och granskade examensarbeten påvisar en ojämn kvalitet.

Läs rapporten i sin helhet och mer information om sexårsuppföljning av ämne och relaterade utbildningsprogram.

Vid den nyligen genomförda uppföljningen av ämnen och program på Institutionen för hälsovetenskaper (IHV) ville fakultetsnämnden avvakta den första kullen examensarbeten från Socialpsykologiskt program innan uppföljningen kunde avslutas. Rapporten från uppföljningen är nu klar.

Alla ämnen följs upp vart sjätte år

Alla ämnen och relaterade utbildningsprogram följs upp vart sjätte år inom ramen för Högskolans kvalitetssystem. Uppföljningen genomförs av Högskolans fakultetsnämnd.

Nästa uppföljning sker nu på Institutionen för informationsteknologi. Arbetet startade under sommaren och omfattar ämnena informationsteknologi, musik, samt medier, estetik och berättande.

Skapad: 2021-10-22