Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Josefin får årets mångfaldsstipendium

Högskolan i Skövde delar varje år ut ett mångfaldsstipendium. Stipendiet ska tilldelas en eller flera studenter som skrivit ett examensarbete som särskilt utmärkt sig inom temat mångfald. Högskolans mångfaldsstipendium tilldelas Josefin Kristensen som får stipendiet för sin uppsats ”Hållbar tillgänglighet ur ett User Experience Perspective”.

Högskolan i Skövdes mångfaldsstipendium har delats ut sedan 2007. Det är Utskottet för lika villkor som står bakom valet av uppsats och stipendiet bedöms utifrån tre olika aspekter. Det ska vara originellt och nyskapande, ämnet ska vara aktuellt och spegla samhällsutvecklingen samt att ämnet ska vara angeläget och innebära nytta för flera.

Josefin Kristensen studerade sista året på programmet User Experience Design när hon skrev uppsatsen ”Hållbar tillgänglighet ur ett User Experience Perspective”. Högskolans mångfaldstipendium är på 7000 kronor.

I uppsatsen ligger fokus dels på teknologi och hur personer med fysisk funktionsnedsättning kan ta del av den med eller utan hjälpmedel och dels på ett större samhällsperspektiv vad gäller exkludering av personer med funktionsnedsättning. Syftet med arbetet var att hos ett antal unga vuxna med funktionsnedsättning undersöka användarupplevelse av bland annat olika hjälpmedelsteknologier.

– Det betyder väldigt mycket att man från Högskolan uppmärksammar arbeten som mitt, som rör människor med funktionsnedsättningar, vilken tillgång de har till teknologi och hur de utsätts för ytterligare utanförskap i samhället när de inte kan använda teknologi som alla andra. Mitt mål med arbetet var främst att göra deras röst hörd även i vetenskapliga sammanhang och det är jag glad och stolt över att jag har varit med och påverkat, säger Josefin Kristensen.

I examensarbetet samlade Josefin Kristensen in information genom enkäter, intervjuer och observationer. Dataunderlaget analyserades därefter genom en aktivitetsteoretisk lins. Undersökningen visar att det finns problem på olika nivåer när det gäller hur både hur unga vuxna med funktionsnedsättning och hur deras föräldrar upplever teknologi och hjälpmedelsteknologi.

Högskolans motivering

Josefin tar ett inkluderande perspektiv på DIX (Disability Interaction) utifrån ett user experience design-perspektiv som hon systematiskt undersöker genom olika datainsamlingstekniker utifrån en aktivitetsteoretisk lins för unga vuxna med motoriska funktionsnedsättningar. Denna ansats är originellt upplagd utifrån ett vetenskapligt perspektiv samtidigt som hon lyckas presentera resultatet på ett tydligt och tillgängligt sätt för läsaren.

Josefin beskriver också betydelsen av att den aktuella målgruppen blir digitalt integrerade i samhället, vilket de har lagligt stöd för, men som det visade sig i hennes uppsats, inte sker i praktiken. Hon belyser hur och varför det inte fungerar väl. Det är ett mycket angeläget ämne i samhällsdebatten samt att den stora poängen med DIX är att om man designar digital teknik med dessa grupper i åtanke, blir det ett positivt mervärde för samtliga användare, det vill säga nytta för flera.

Läs mer om Högskolans mångfaldsstipendium

Uppdaterad: 2021-06-01 14:56:51
Skapad: 2021-05-28