Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Hjälp oss att spara el!

På regeringens uppdrag ska vi minska vår elanvändning vid Högskolan. Alla myndigheter ska vidta besparingsåtgärder kring energiförbrukning och löpande redovisa dem.

Ingen kan ha undgått att energipriserna har rakat i höjden. Detta påverkar oss inte bara i vår privatekonomi, utan självklart även i driftskostnader för våra hyrda lokaler.

Därför har regeringen uppdragit åt alla myndigheter att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen. I uppdraget ingår att rapportera inköpt el månadsvis, men även att löpande redovisa vilka åtgärder vi vidtagit för att minska vår elanvändning.

Tidigare åtgärder

Högskolan i Skövde har under lång tid haft ett aktivt samarbete med fastighetsägarna för att optimera energiförbrukningen i lokalerna och genomfört många energibesparande åtgärder, bland annat:

 • Värmeåtervinning
 • Byte till LED-armaturer
 • Smartare styrning av inomhusklimat
 • Installation av solceller
 • Automatisk tändning och släckning av belysning

Vi har även skapat ett "stand-byläge" för kontor som inte används under en längre tid – det är ingen nytta att värma eller kyla ett kontor som står outnyttjat.

Minskat CO2-avtryck

Förutom ekonomiska besparingar har åtgärderna också bidragit till att minska vårt CO2-avtryck, där vi mäts på hur mycket energi (el och fjärrvärme) vi köper in. Arbetet med att hitta och åtgärda besparingsområden är ett ständigt pågående arbete.

Men, det räcker inte.

Alla på Högskolan behöver hjälpas åt att tänka på energiförbrukningen där varje liten åtgärd bidrar till helheten.

Vad kan jag göra för att bidra?

 • Har du full värme/kyla på i det rum som du vistas i samtidigt som fönstren är öppna?
 • Släck belysning i lokaler när du lämnar dem.
 • Stäng av projektor och annan AV-utrustning när den inte används.
 • Stäng fönster och dörrar.
 • Låt inga apparater stå på stand-by om det inte behövs – stäng av dem helt istället.
 • Ladda bara dina prylar när batteriet börjar bli ordentligt urladdat. Dra sedan ur sladden!
 • Kontrollera utrustning i labb, såsom kylar, frysar och dragskåp.

Fler tips?

Om alla hjälps åt kan varje liten insats bidra till en större besparing. Det finns säkert fler smarta saker att göra. Mejla in dina tips!

Skapad: 2022-09-23

Kontakt

Fastighetscontroller
Ekonomiavdelningen