Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Studieuppehåll

Om du inte kan bedriva studier under en begränsad tidsperiod, kan du ansöka om studieuppehåll.

För dig som har påbörjat studier men som därefter av någon anledning under en begränsad tidsperiod inte kan bedriva studier gäller följande: 

Generellt gäller att studieuppehåll beviljas om orsaken är sådan att du själv inte råder över omständigheterna, exempelvis långvarig sjukdom, olyckshändelse med personskada, militär grundutbildning eller repetitionsutbildning, vapenfri tjänst, kårfackligt heltidsuppdrag, föräldraledighet eller annan orsak som prövas likvärdig.

Anmäl studieuppehåll

Anmälan ska ske på blanketten Ansökan om studieuppehåll. Vidimerade kopior på handlingar som styrker dina skäl ska alltid bifogas.

Studieuppehåll beviljas för högst ett år i taget och meddelas skriftligen till den sökande och berörd institution. Beslutet kan överklagas.

När du börjar studera igen

Du som har beviljats studieuppehåll ska när du vill börja studera igen anmäla dig till aktuella kurser i programmet på motsvarande sätt som aktiva studenter (i dagsläget innebär detta att du anmäler dig till programansvarig senast 15/4 respektive 15/10). I annat fall upphör eventuell rätt till platsgaranti att gälla.

Förnyad anmälan

Om inte studierna kan återupptas av studenten efter avslutad studieuppehållsperiod ska en förnyad anmälan om studieuppehåll eller anmälan om studieavbrott lämnas till Högskolan. Anmälan ska vara inlämnad till Högskolan senast inom en vecka efter studieuppehållsperiodens slut.

Om studieuppehåll inte beviljas

Om du inte beviljas studieuppehåll, får du anmäla avbrott på programmet. När du vill återuppta dina studier på programmet igen, får du fylla i blanketten Anmälan till utbildningsprogram – senare del. Vi behandlar din anmälan och ser om programmet ändrats sen du läste. Om inte programmet ändrats för mycket och om det finns plats, kan du fortsätta dina studier.

Du kan överklaga beslutet om avslag på ansökan om studieuppehåll. Information om hur du överklagar beslut om avslag finns på blanketten Ansökan om studieuppehåll.

Observera att det inte är möjligt att antas till senare del av Sjuksköterskeprogrammet.

Beslut i ärenden om studieuppehåll fattas av Studie- och karriärvägledningen.

Hitta din studie- och karriärvägledare

Uppdaterad: 2022-02-17 13:50:58
Skapad: 2020-02-12