Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska

Vi är mycket glada att du valt att studera till skolsköterska på vår Högskola och ser fram emot ett utvecklande och gott samarbete under utbildningstiden.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen senast 23 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto.

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till mig som programansvarig, marie.wilhsson@his.se. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 23 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats. 

Introduktion

Vi önskar att du ska finna studierna till skolsköterska spännande och givande. Alla kurser inom programmet har en tydlig inriktning mot skolsköterskans omvårdnadsansvar som främst är hälsofrämjande och förebyggande. Dessutom följs kunskapsutveckling, forskning och utvecklingsarbete inom skolsköterskans ansvarsområde.

Studierna till specialistsjuksköterska med inriktning skolsköterska är på avancerad nivå och bedrivs på halvfart som distansutbildning med IT-stöd under fyra terminer. Halvfartstudier innebär en tänkt arbetsbelastning motsvarande ca 20 timmar per vecka (eller 4 timmar per dag). Att läsa på distans innebär att du tillägnar dig kunskaper och färdigheter oberoende av tid och rum. Distansutbildning ger frihet att självständigt planera och aktivt söka kunskap och är problemorienterad, men innebär också ett stort eget ansvar att planera och söka information. Som stöd och hjälp för inlärningen kommer det att finnas studiehandledningar för respektive kurs. Utbildningen innehåller både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Introduktion av programmet och kurs

Programintroduktion sker onsdagen den 2 september klockan 10:15 i sal E105, eller via Zoom (länk för Zoom hittar du på kurshemsidan OM851A på Canvas).

Vid detta tillfälle kommer vi att informera om mål, innehåll och kurser som ingår i programmet samt informera om Canvas som är den lärplattform som används genom utbildningen. Introduktionen av programmet pågår fram till lunch klockan 12:00. Vi träffas åter klockan 13:15 och avslutar dagen ca 16:00. Har Du frågor om programmet kan du vända dig till programansvarig, marie.wilhsson@his.se

Programmets första kurs Omvårdnad – introduktion till skolsköterskans arbetsområde (OM851A) startar torsdagen den 3 september klockan 9:15 sal E105 eller via Zoom (länk för Zoom hittar du på kurshemsidan OM851A på Canvas). Vid detta tillfälle kommer vi att gå igenom kursplan och studiehandledning för kursen samt ge en föreläsning kring skolsköterskans arbete. Vi avslutar dagen ca klockan 15:00. Har Du frågor om kursen vänder du dig till marie.wilhsson@his.se

I kursen (OM851A) ingår en uppgift som innebär att du ska observera och intervjua en skolsköterska, för att förbereda uppgiften kan du redan nu kontakta en skolsköterska i ditt närområde och bestämma ett datum under vecka 36. Uppgiften syftar till att du ska få fördjupad kunskap om skolsköterskans arbetsområde och roll i det hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan samt hur de tillvaratar barns rättigheter.

Parkering

Kommer du med bil så måste du hämta ett parkeringstillstånd för studenter i receptionen i hus G. Se campuskarta.

Vidare studier

Programmets andra kurs Folkhälsoarbete med inriktning mot barn och ungdomar som startar vecka 45. Har Du frågor kan Du vända Dig till kursansvarig, elisabeth.berglund.kristiansson@his.se

Mer information

Mer information om utbildningen hittar du på vår webbsida.

Varmt välkommen till Högskolan i Skövde och Skolsköterskeprogrammet!

Marie Wilhsson, programansvarig

Skapad: 2020-07-07