Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Specialistsjuksköterskeprogram – Skolsköterska

Vi är mycket glada att du valt att studera till skolsköterska på vår högskola och ser fram emot ett utvecklande och gott samarbete under utbildningstiden.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du mellan 1 och 14 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på konto.his.se.

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till programansvarig via e-post. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 14 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Välkomstceremoni på campus

Måndagen den 28 augusti från kl 09:00 bjuds det på kaffe och du välkomnas av faddrar innan den gemensamma välkomstceremonin på campusområdet kl 09:30.

Introduktion

Vi önskar att du ska finna studierna till skolsköterska spännande och givande. Alla kurser inom programmet har en tydlig inriktning mot skolsköterskans omvårdnadsansvar som främst är hälsofrämjande och förebyggande. Dessutom följs kunskapsutveckling, forskning och utvecklingsarbete inom skolsköterskans ansvarsområde.

Studierna till specialistsjuksköterska med inriktning skolsköterska är på avancerad nivå och bedrivs på halvfart som modifierad distansutbildning med IT-stöd under fyra terminer. Halvfartstudier innebär en tänkt arbetsbelastning motsvarande cirka 20 timmar per vecka (eller 4 timmar per dag). Att läsa på distans innebär att du tillägnar dig kunskaper och färdigheter oberoende av tid och rum. Distansutbildning ger frihet att självständigt planera och aktivt söka kunskap och är problemorienterad, men innebär också ett stort eget ansvar att planera och söka information. Som stöd och hjälp för inlärningen kommer det att finnas studiehandledningar för respektive kurs. Utbildningen innehåller både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Ditt nya program!

Programintroduktion sker måndagen 28 augusti 2023, kl 10:15 till 16:30, i D201 (hus D).

Vid detta tillfälle kommer vi att informera om mål, innehåll och kurser som ingår i programmet samt informera om Canvas som är den lärplattform som används genom utbildningen. Introduktionen av programmet pågår fram till lunch klockan 12:00. Vi träffas åter klockan 13:15 och avslutar dagen cirka 16:00. Har Du frågor om programmet kan du vända dig till programansvarig, marie.wilhsson@his.se.

Första terminen

Programmets första kurs Omvårdnad – introduktion till skolsköterskans arbetsområde (OM851A) startar tisdag 29 augusti klockan 09:15. På kurshemsidan OM851A i Canvas finns schema och annan information.

Vid första tillfället kommer vi att gå igenom kursplan och studiehandledning för kursen samt ge en föreläsning kring skolsköterskans arbete. Det blir också information från Högskolebiblioteket och om akademiskt skrivande. Vi avslutar dagen cirka klockan 16:30. Har du frågor om kursen vänder du dig till marie.wilhsson@his.se.

I kursen (OM851A) ingår en uppgift som innebär att du ska observera och intervjua en skolsköterska, för att förbereda uppgiften kan du redan nu kontakta en skolsköterska i ditt närområde och bestämma ett datum under vecka 35. Uppgiften syftar till att du ska få fördjupad kunskap om skolsköterskans arbetsområde och roll i det hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan samt hur de tillvaratar barns rättigheter. Kursen avslutas fredag 3 november, klockan 10:15-16:00, på Zoom.

Programmets andra kurs, Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa (OM828A), startar tisdag 7 november, klockan 09:15-16:30, på Zoom. Har du frågor om kursen vänder du dig till marie.wilhsson@his.se.

På his.se finns en översikt av programmets kurser och när de går.

Parkering

Kommer du med bil så måste du hämta ett parkeringstillstånd för studenter i receptionen i hus G. Se campuskarta.

Kontakt

Mer information om utbildningen hittar du på programmets webbsida på his.se.

Varmt välkommen till Högskolan i Skövde och Skolsköterskeprogrammet!

Marie Wilhsson, programansvarig

Uppdaterad: 2023-06-27 13:19:06
Skapad: 2020-07-07

Tips!

Svar på allmänna frågor kring att vara ny student på Högskolan i Skövde hittar du lättast på student.his.se/ny-student, där finns även en bra checklista för blivande studenter. När du hämtat ut ditt konto så kan du se schema och kursplaner på student.his.se, i kursplanerna kan du se eventuell litteratur som du behöver inskaffa. 

Hitta rätt på campus

Osäker på var du ska gå vid programstarten? Hitta rätt med vår campuskarta över högskoleområdet!