Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Socialpsykologiskt program

Välkommen till Socialpsykologiska programmet och grattis till din plats!

Även i år är det många som sökt vårt program och det gör oss extra glada, eftersom ett stort intresse för utbildningen ger en bra grund för givande och roliga studier. För att i någon mån förbereda dig på vad som väntar, får du här introducerande information om utbildningen. Under de första veckorna kommer vi mer i detalj att gå igenom programmets mål, innehåll och arbetssätt.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen mellan 4 och 16 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto.

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till mig via e-post. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 16 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Programstart och introduktion 

Programstarten är fredagen den 28 augusti 2020, kl 10:15 till ca 15:00. Plats är Insikten, i hus Portalen (entréplan).

Eftersom det är många studenter som kommer börja detta program kommer ni delas i mindre grupper så att det går att hålla avstånd med anledning av Covid 19. Du kommer få information från din fadder via mejl ca en vecka innan programstarten, om vilken samlingsplats som gäller för din grupp. Om du inte hittar till samlingsplatsen går du till salen ovan.

Jag, som programansvarig, kommer att ta emot dig och övriga programstudenter vid den första programträffen. Då sker en närvarokontroll samt att du kommer få en del grundläggande information om ditt program, om Högskolan och annan nödvändig praktisk information kring dina studier. På programstarten och under den första introduktionsveckan kommer du också att välkomnas till Högskolan av rektorn och annan personal som kommer finnas som stöd för dig under din studietid. Du kommer också få bekanta dig med de andra programstudenterna och dina programfaddrar.

Din fadder väntar på dig

Veckan före programstarten kommer du att få ett mejl från en student på Högskolan, som kommer vara din fadder under introduktionen. Fadder kommer informera dig om vart ni ska träffas första dagen, visa runt dig på Högskolan och finnas till hands för dig och hjälpa dig med praktiska frågor. Studentkåren kommer också att ordna olika sociala aktiviteter under introduktionsveckan som du kan vara med på.

Delaktighet

Lärare vill att du ska vara delaktig och ha ett medansvar i frågor som rör utbildningen och undervisningen. Mycket är förstås redan bestämt när du kommer hit, men utformning av de kurser som kommer längre fram går att påverka via diskussioner och utvärderingar. Vi som jobbar med och i programmet ser fram emot givande samtal om hur vi tillsammans skapar den bästa utbildningen!

Arbetsformer

Vi har ett gruppinriktat arbetssätt under stora delar av utbildningen, och vi varvar föreläsningar med praktiskt och teoretiskt arbete i större och mindre grupper. Vi har höga förväntningar på att du kommer väl förberedd till undervisningstillfällena, både i helgrupp och i mindre grupper, detta för att du ska få ett bra utbyte av studierna.

Examinationer sker genom enskilda och gruppvisa redovisningar i muntlig och/eller skriftlig form varvat med traditionella tentamina (eller "salstentor" som de också kallas) och hemtentamina. Vi strävar efter att du ska få möta flera olika former av examination under din utbildningstid så att du ska få möjlighet att visa dina kunskaper på olika sätt.

Frihet under ansvar

Du kommer troligtvis märka att högskolestudier i mångt och mycket innebär både stor frihet och stort ansvar. Schemat för den lärarledda undervisningen varierar ofta från kurs till kurs och vecka till vecka. Du förväntas planera och lägga upp dina studier, framförallt på icke lärarledd tid, så att den totala studietiden motsvarar ett heltidsarbete. Dina studier och studieresultat vilar mycket på ditt eget ansvar och vi på högskolan gör vårt bästa för att erbjuda dig god undervisning och en trivsam studieatmosfär för att du ska kunna lyckas och trivas så bra som möjligt med dina studier.

Utanför studierna

Genom att planera din tid bra och förvalta ditt studieansvar så är vi övertygade om att du kommer att uppleva studierna som stimulerande och givande. Aktiviteter utanför högskolestudierna är också viktiga. Som student har du till exempel möjlighet att delta i olika typer av studentföreningar. Genom detta kan du skapa värdefulla kontakter både för tiden vid högskolan men också inför framtiden.

Covid 19 – information

Håll dig informerad om vad Högskolan gör för att minska risken för smittspridning och vad du kan göra för att bidra till en säker studiemiljö när du börjar studierna. Tänk på att:

  • Hålla avstånd i högskolans lokaler och på campus
  • Tvätta händerna
  • Stanna hemma om du är sjuk, och även vid lindriga symptom

Mer information

Mer information om programmet hittar du på programmets webbsida 

På hemsidan finner du bland annat länk till utbildningsplanen m.m. För att ta del av kursplaner för de specifika kurserna (innehåller bl.a. litteraturlistor) så kan du söka på respektive kursnamn eller kurskod i kursplanesöken här på Studentportalen.

Svar på frågor som rör studievägledning får du av studie- och karriärvägledare Ingrid Christensson.

Varmt välkommen önskar
Kristian Vänerhagen med kollegor!

Skapad: 2020-07-07