Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Molekylär bioteknik – masterprogram

Grattis till att ha blivit antagen till masterprogrammet i molekylär bioteknik! Vi hoppas att denna utbildning blir det första steget i din framtida karriär. Under dina studier kommer du lära dig om ett spännande och snabbt växande område inom naturvetenskapen där olika ämnen kombineras för att utveckla produkter och tjänster inom läkemedels-, jordbruks- och livsmedelsindustrin.

Registrering

Om du har sökt till programmet via Antagning.se, måste du innan programstarten registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du här på Studentportalen mellan 3 och 15 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto.

Om du sökt programmet via Universityadmissions.se, hittar du information på Registration (his.se/en) om hur du går till väga för att registrera dig. Se under rubriken ”How to register (per category)” och läs informationen under den studentkategori du tillhör. Om du inte registrerar dig mister du din programplats.

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till mig via e-post.

Programstart och introduktion

Programstarten är måndagen den 30 augusti 2021, kl 10.15 till ca 15.00 i G110, i hus G

Under programinstruktionen sker en närvarokontroll samt att du kommer få en del grundläggande information om ditt program, om Högskolan och annan nödvändig praktisk information kring dina studier. På programstarten och under den första introduktionsveckan kommer du också att välkomnas till Högskolan av rektorn och annan personal som kommer finnas som stöd för dig under din studietid. Du kommer också få bekanta dig med de andra programstudenterna.

Vad händer under höstterminen?

Programmet börjar med tre kurser som läses parallellt, nämligen Bioinformatiska koncept och metoder (7,5 hp), Experimentella metoder och design inom biovetenskap (10 hp) och Dataanalys inom biovetenskap (5 hp). Kursen Bioinformatiska koncept och metoder ger dig en översikt över det bioinformatiska fältet, viktiga verktyg och databaser.

I Dataanalys inom biovetenskap kommer du få kunskap om försöksplanering samt hur olika analysmetoder kan tillämpas på data som genererats från biologiska experiment.

I kursen Experimentella metoder och design inom biovetenskap diskuteras teorierna bakom olika molekylärbiologiska metoder där DNA, RNA och protein studeras. Dessutom tillämpas metoderna under flera laborationer.

I mitten av terminen läses du kursen Molekylär bioteknik (7,5 hp) där du bland annat kommer utföra ett individuellt projekt där bioinformatiska verktyg och databaser används för att designa ett genetiskt modifierat protein samt planera för mutagenes, kloning och överuttryck av dess gen.

Karriärmöjligheter

Arbetsmarknaden inom bioteknik är i ständig utveckling. Efter studierna kan du arbeta inom läkemedels- eller livsmedelsindustrin, bioteknikföretag eller vid laborativa analysföretag som till exempel statliga och privata forskningsinriktade laboratorier. Du kan även fortsätta med forskarstudier.

Självständiga studier

Högskolestudier innebär både stor frihet och stort ansvar. Schemat för den lärarledda undervisningen varierar ofta från kurs till kurs och vecka till vecka. Du förväntas planera och lägga upp dina studier, framförallt på icke lärarledd tid, så att den totala studietiden motsvarar ett heltidsarbete. Dina studier och studieresultat vilar mycket på ditt eget ansvar och vi på Högskolan gör vårt bästa för att erbjuda dig god undervisning och en trivsam studieatmosfär för att du ska kunna lyckas och trivas så bra som möjligt med dina studier.

Några frågor?

Om du har några frågor kan du alltid kontakta mig via e-post eller telefon. Jag ser fram emot att träffa er vid programintroduktionen!

Maria Algerin, programansvarig
Telefon: +46 500-44 86 41
E-post: maria.algerin@his.se

Uppdaterad: 2021-06-23 13:13:11
Skapad: 2021-06-08

 

Viktigt om covid-19

Håll dig informerad om vad Högskolan gör för att minska risken för smittspridning och vad du kan göra för att bidra till en säker studiemiljö när du börjar studierna. Tänk på att:

• Hålla avstånd i Högskolans lokaler och på campus
• Tvätta händerna
• Stanna hemma om du är sjuk, och även vid lindriga symptom

Mer viktig information om covid-19