Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Infektionsbiologi – masterprogram

Grattis till att ha blivit antagen till masterprogrammet i infektionsbiologi! Vi hoppas att denna utbildning blir det första steget i din framtida karriär. Under dina studier kommer du lära dig om ett spännande och snabbt växande område där utbildning och forskning är viktigt för att i framtiden kunna förstå och kontrollera olika typer av infektionssjukdomar.

Registrering

Om du har sökt till programmet via Antagning.se, måste du innan programstarten registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du mellan 1 och 14 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på konto.his.se.

Om du sökt programmet via Universityadmissions.se, hittar du information på Registration (his.se/en) om hur du går till väga för att registrera dig. Se under rubriken ”How to register (per category)” och läs informationen under den studentkategori du tillhör. Om du inte registrerar dig mister du din programplats.

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till programansvarig via e-post.

Programstart och introduktion

  • Programstarten är måndagen 28 augusti 2023, kl 10:15 till 12:00 i G111, i hus G.
  • Dagen fortsätter med campusvandring tillsammans med faddrar kl 13:15-15:00.

Under programintroduktionen sker en närvarokontroll samt att du kommer få en del grundläggande information om ditt program, om Högskolan och annan nödvändig praktisk information kring dina studier. På programstarten och under den första introduktionsveckan kommer du också att välkomnas till Högskolan av rektorn och annan personal som kommer finnas som stöd för dig under din studietid. Du kommer också få bekanta dig med de andra programstudenterna.

Vad händer under höstterminen?

Programmet börjar med två kurser som läses parallellt, nämligen Bioinformatiska koncept och metoder (7,5 hp) och Dataanalys inom biovetenskap (5 hp). Kursen Bioinformatiska koncept och metoder ger dig en översikt över det bioinformatiska fältet, viktiga verktyg och databaser.

I Dataanalys inom biovetenskap kommer du få kunskap om försöksplanering samt hur olika analysmetoder kan tillämpas på data som genererats från biologiska experiment.

Senare under terminen kommer du att läsa kurserna Experimentella metoder och design inom biovetenskap (10 hp) och Molekylär och cellulär infektionsbiologi (7,5 hp). I kursen Experimentella metoder och design inom biovetenskap diskuteras teorierna bakom olika molekylärbiologiska metoder där DNA, RNA och protein studeras. Dessutom tillämpas metoderna under flera laborationer där bland annat kloning, mutagenes, qPCR och Western blot utförs.

I kursen Molekylär och cellulär infektionsbiologi kommer du få kunskap om olika molekylära och cellulära mekanismer som är involverade i viktiga humana mikroorganismers spridning samt sjukdomsalstrande förmåga.

Karriärmöjligheter

Efter studierna finns det många potentiella arbetsplatser, både nationella och internationella. Analys- och läkemedelsföretag, sjukhus, liksom statliga och privata forskningsinriktade laboratorier är några exempel. Du kan även fortsätta med forskarstudier.

Faddrar väntar på dig

Veckan före programstarten kommer du att få ett mejl från studenter på Högskolan, som kommer vara faddrar för dig under introduktionen. Faddrarna kommer informera dig om vart ni ska träffas första dagen, visa runt dig på Högskolan och finnas till hands för dig och hjälpa dig med praktiska frågor.

Studentkåren kommer också att ordna olika sociala aktiviteter under introduktionsveckan som du kan vara med på. Mer information om vad som händer under introduktionen hittar du i Introschemat för HT23.

Frihet under ansvar

Högskolestudier innebär både stor frihet och stort ansvar. Schemat för den lärarledda undervisningen varierar ofta från kurs till kurs och vecka till vecka. Du förväntas planera och lägga upp dina studier, framförallt på icke lärarledd tid, så att den totala studietiden motsvarar ett heltidsarbete. Dina studier och studieresultat vilar mycket på ditt eget ansvar och vi på Högskolan gör vårt bästa för att erbjuda dig god undervisning och en trivsam studieatmosfär för att du ska kunna lyckas och trivas så bra som möjligt med dina studier.

Utanför studierna

Genom att planera din tid bra och förvalta ditt studieansvar så är vi övertygade om att du kommer att uppleva studierna som stimulerande och givande. Aktiviteter utanför högskolestudierna är också viktiga. Som student har du till exempel möjlighet att delta i olika typer av studentföreningar. Genom dessa kan du skapa värdefulla kontakter både för tiden vid Högskolan men också inför framtiden.

Några frågor?

Om du har några frågor kan du alltid kontakta mig via e-post eller telefon. Jag ser fram emot att träffa er vid programintroduktionen!

Magnus Fagerlind, programansvarig
Telefon: +46 (0)500-44 86 37
E-post: magnus.fagerlind@his.se

Uppdaterad: 2023-06-26 14:30:58
Skapad: 2021-06-08

Tips!

Svar på allmänna frågor kring att vara ny student på Högskolan i Skövde hittar du lättast på student.his.se/ny-student, där finns även en bra checklista för blivande studenter. När du hämtat ut ditt konto så kan du se schema och kursplaner på student.his.se, i kursplanerna kan du se eventuell litteratur som du behöver inskaffa. 

Hitta rätt på campus

Osäker på var du ska gå vid programstarten? Hitta rätt med vår campuskarta över högskoleområdet!